Από τις 14 Νοεμβρίου 2019 το EURid προσθέτει μια τρίτη κατάληξη στο χαρτοφυλάκιό του.

Παράλληλα με τις υπάρχουσες καταλήξεις .eu (λατινική γραφή) και .ею (κυριλλική γραφή), είναι πλέον δυνατή η κατοχύρωση ονομάτων τομέα (domain names) με την κατάληξη .ευ (ελληνική γραφή).Η διάθεση του .eu στα ελληνικά αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην ιστορία της ευρωπαϊκής κατάληξης .eu καθώς και στη συνεχιζόμενη εκστρατεία προώθησης της πολυγλωσσίας στο διαδίκτυο, σε συνέχεια της εισαγωγής του .ею στην κυριλλική γλώσσα τον Ιούνιο του 2016.

Το EURid θα εφαρμόσει πλήρως τον βασικό κανόνα ότι η γραφή (script) δευτερεύοντος επιπέδου πρέπει να ταιριάζει με την γραφή του τομέα ανώτατου επιπέδου κωδικού χώρας. Aυτό σημαίνει ότι όλα τα υπάρχοντα ονόματα τομέα που είναι κατοχυρωμένα στα ελληνικά υπό την κατάληξη .eu (με λατινικούς χαρακτήρες) θα υποβληθούν σε τριετή φάση προσαρμογής των χαρακτήρων. Όλες οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά που επί του παρόντος διατίθενται για το .eu (όπως μεταφορές, μαζικές (bulk) μεταφορές, multiyear, DNSSEC, registry lock.λπ.) θα ισχύουν επίσης και για το .ευ.