Στην υπογραφή σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ, χρονικής διάρκειας 2 ετών, για την υλοποίηση του πρώτου τμήματος του έργου «προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση – τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και προϊόντων λογισμικού Oracle» προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Amplus. Το συνολικό χρηματικό τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται σε 642.000 ευρώ. Οι άδειες προς προμήθεια είναι οι εξής: – Oracle Database Enterprise Edition. – Oracle Diagnostics Pack. – Oracle Tuning Pack. – Oracle Partitioning, Oracle Real Application Cluster. – Oracle Advanced Security – Oracle Active Data Guard. – Oracle Internet Application Server Enterprise Edition. Για κάθε μια από τις παραπάνω άδειες χρήσης ζητείται αδειοδότηση για πέντε processors licenses. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, υπηρεσίες συντήρησης αδειών χρήσης Oracle και τεχνικής υποστήριξης τους.

Να σημειωθεί ότι το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού έχει κατακυρωθεί στην Byte. Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει και λειτουργεί αριθμό πληροφορικών συστημάτων βασισμένα στα εργαλεία της Oracle (RDBMS, IAS, DataGuard) και μέσω του έργου επιδιώκει να προχωρήσει σε ενοποίηση, αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του εξοπλισμού. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υπαρχουσών εφαρμογών είναι κομβικής σημασίας για την επιχειρησιακή λειτουργία και την χρηματοοικονομική κατάσταση της ΕΥΔΑΠ.