Σύμφωνα με τρεις εταιρείες ερευνών, οι προσλήψεις στον κλάδο του IT παρουσιάζουν ανάκαμψη από τον Φεβρουάριο, μετά από μήνες μειωμένης ζήτησης προσωπικού.

Η TechServe Alliance υπολογίζει ότι τον προηγούμενο μήνα προστέθηκαν στον κλάδο 17.600 νέες θέσεις IT, ενώ οι εταιρείες  Foote Partners και Janco υπολογίζουν 10.200 και 5.000 θέσεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον David Foote της Foote Partners, το σύνολο των εργαζομένων IT που προσλήφθηκαν τον Φεβρουάριο είναι υψηλότερο από τον μέσο αριθμό των 8.650 προσλήψεων των προηγούμενων 12 μηνών, ωστόσο χαμηλότερο κατά 4.000 από το μέσο μηνιαίο σύνολο των 7 πρώτων μηνών του 2013. Ο CEO της Janco, Victor Janulaitis, τόνισε ότι οι προσλήψεις στο IT τον προηγούμενο μήνα βελτιώθηκαν και η δημιουργία νέων θέσεων αφορά κυρίως συγκεκριμένους τεχνικούς  τομείς, όπως η τεχνογνωσία ασφαλείας στον κομμάτι του BYOD. Τέλος, ο Mark Roberts, CEO της TechServe Alliance δήλωσε ότι διαφαίνεται μία σταθερή βελτίωση στη ζήτηση και την ανάπτυξη των θέσεων IT.