Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έλαβε χώρα χθες στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε κι επίσημα η έγκριση συγχρηματοδότησης του Σύζευξις ΙΙ από την ΕΕ, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό οι Jaspers,  το υποστηρικτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχεδίαση επενδυτικών προτάσεων υψηλής κλίμακας, είχαν δώσει ήδη από το Δεκέμβριο το πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου, ύστερα από μια πολύμηνη διαδικασία ανασκόπησης του φακέλου του έργου και των τεχνο-οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτόν, ανοίγοντας τότε το δρόμο για την περαιτέρω υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Κομισιόν, σχεδόν 135 εκατ. ευρώ επενδύονται στο «Σύζευξις II», το οποίο στο τελικό του στάδιο θα ενώσει ολόκληρο το ελληνικό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών. Στο σύστημα θα συνδεθούν επιπλέον 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι και 34.000 εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα σημαντικές οικονομίες κλίμακας και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο κοινό.

Επιπλέον, με σχεδόν 95 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, η οποία περιλαμβάνει δύο υποβρύχια καλώδια μήκους 135 χλμ. Το έργο αυτό θα μειώσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κρήτη, αντικαθιστώντας τις δαπανηρές πετρελαϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ηλεκτρική ενέργεια από την ηπειρωτική Ελλάδα.