Τα δεδομένα είναι …χρυσός. Το ξέρουν όλοι, λίγοι, ωστόσο, καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός.

Οι περισσότερες εταιρείες δεν ξέρουν ποια εργαλεία χρειάζονται για την ανάλυση των δεδομένων τους, ενώ σχεδόν οι μισές δεν γνωρίζουν ποια δεδομένα πρέπει να συγκεντρώσουν. Ο πανικός σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κάνει καλό, με τους αναλυτές να συστήνουν τον καθορισμό στόχων. Αυτή η κατάσταση περιγράφεται σε μια πρόσφατη μελέτη της KPMG, στην οποία συμμετείχαν 144 CIOs και CFOs. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν από πού πρέπει να ξεκινήσουν, ενώ τους λείπει και το πλάνο.

Το λάθος που γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα KPIs και οι επιχειρηματικές ανάγκες, δεν γίνεται καθορισμός των στόχων εξαρχής. Οι αναλύσεις δεδομένων χωρίς ένα προκαθορισμένο πλάνο, χωρίς στόχους, είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Καθώς τα Big Data θα απασχολούν όλο και περισσότερο τις Διευθύνσεις Πληροφορικής είναι καλό να τεθούν εξαρχής οι σωστές βάσεις για την επιτυχημένη αξιολόγησή τους.