Στη διεύρυνση των υπηρεσιών της μέσα από συνεργασίες με νέους προμηθευτές και στελέχη προχωρά η Analytical View, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που υλοποιεί. Στις διευρυμένες υπηρεσίες της περιλαμβάνονταιενδεικτικάτα: Business & data analytics, AΙ solutions, Big data engineering, Applications development, Cloud & platform services, Risk & governance management και Information security.

Για την υλοποίησή τους, η εταιρεία συνήψε συνεργασίες με εταιρείες όπως οι SAS InstituteMicrosoftMetric StreamSymantecVeritas κ.ά. Πέρα από τις καθαρά «εμπορικές» τεχνολογικές πλατφόρμες, η εταιρεία αξιοποιεί πλέον ολοένα και περισσότερο, open source τεχνολογίες. Στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής της Analytical View, θα συμβάλλουν μια σειρά στελεχών, που διαθέτουν γνώσεις και μεγάλη εμπειρία στη αγορά τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Νένα Παρασκευοπούλου – Management Executive, η Βάσω Στούμπου – Sales Manager, ο Γιώργος Επιδέξιος – Professional Services Manager και o Νίκος Τσεκούρας – Finance Manager. Να σημειωθεί ότι στο πελατολόγιο της Analytical View βρίσκονται εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες, , οι τράπεζες, η ασφαλιστική αγορά, η ενέργεια, το λιανεμπόριο, τα logistics, οι κατασκευές και υποδομές, κ.λπ.