Στην αναβάθμιση των ψηφιακών της υποδομών με την πλατφόρμα SAS Viya, που ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligent) και μηχανικής μάθησης (machine learning), προχώρησε η Interamerican. Την αναβάθμιση υλοποίησε η Analytical View, μακροχρόνιος συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρείας. Η Interamerican αντλεί έναν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων από τις πελατειακές σχέσεις και τις συναλλαγές της.

Για την ανάλυση των δεδομένων αυτών, η εταιρεία έχει εμπιστευτεί εδώ και χρόνια τις λύσεις τεχνολογίας που της παρέχει η SAS. Σε μια προσπάθεια για ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων που διαθέτει, ανέθεσε στην Analytical View τη μεταφορά στην πλατφόρμα SAS Viya, με ενσωμάτωση επίσης των modules SAS Visual Analytics και SAS Visual Text Analytics.

Αναλυτικότερα, το SAS Visual Analytics, μέσα από μια ενιαία εφαρμογή παρέχει αναφορές, εξερεύνηση δεδομένων και analytics, διευκολύνοντας την κατανόηση των συμπερασμάτων κάθε ανάλυσης, μέσω της οπτικοποίησης των διαθέσιμων στοιχειών.

Αντιστοίχως, το SAS Visual Text Analytics δίνει εντυπωσιακές δυνατότητες εξαγωγής πληροφοριών από την επεξεργασία κειμένου φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), αφού αναγνωρίζει υποκειμενικές πληροφορίες σε μη δομημένα κείμενα (ακόμη και σε greeklish) και τις χαρακτηρίζει ως θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες. Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη και το προσωπικό πρώτης γραμμής της Interamerican μπορούν να συνεργαστούν εύκολα και γρήγορα, λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις  για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.