Την πολύ καλή του πορεία στην ανάληψη έργων του Δημοσίου Τομέα συνεχίζει το Vodafone Business. Συνολικά, η αξία των αναθέσεων έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής το ποσό των 300 εκατ. ευρώ με περισσότερα από 30 έργα, τα οποία εκτείνονται σε τομείς όπως: υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων (System Integration), έργα ψηφιοποίησης, ενίσχυσης της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων και Εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ανάληψη έργων Δημοσίου τομέα από το Vodafone Business αναμένεται να διαδραματίσουν τα έργα  Έξυπνων Πόλεων, με όχημα την πλατφόρμα έξυπνων πόλεων, η οποία επιτρέπει στις πόλεις να διαχειρίζονται σοφότερα και ολιστικά μια σειρά από δημοτικά συστήματα και υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών.  Ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάθεση έργου από τον Δήμο Ηρακλείου της Κρήτης σχετικά με προμήθεια και έξυπνες υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, με στόχο τη βελτιστοποίηση αποκομιδής

και μεταφοράς των απορριμμάτων με εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας στο σύνολο των οχημάτων του δημοτικού στόλου. Το σύστημα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων αυτών, με δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα δημοτικά οχήματα, παρατηρώντας παραμέτρους όπως: διαδρομή, στάση, υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κλπ., την προμήθεια συστήματος αυτόματης ταυτοποίησης κάδων RFID και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή.