Ο δήμος Φυλής είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που εφαρμόζει, πιλοτικά, το νέο λογιστικό πλαίσιο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ.54/2018), που χρησιμοποιείται ήδη στην Κεντρική Διοίκηση και καθίσταται υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης (δήμοι, περιφέρειες, Νοσοκομεία, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.).

Το project υλοποιεί η Αναβάθμιση, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συνδυάζεται με το λογισμικό που έχει αναπτύξει η OTS, το οποίο έχει εγκαταστήσει στο δήμο. Η Αναβάθμιση είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών – λογιστικών υπηρεσιών σε ΟΤΑ και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και στην παροχή μηχανογραφικών λύσεων σε φορείς του Δημοσίου (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων, Συστήματα BI, αξιοποίηση Big Data, Data Analytics, λύσεις ΑΙ κ.α.)

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που με την υποστήριξή μας, ο δήμος Φυλής είναι ο πρώτος στην Ελλάδα στον οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά το Π.Δ.54/2018.  Έτσι έκανε και τα πρώτα βήματά της η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας το 1999 για πρώτη φορά το διπλογραφικό σύστημα σε ελληνικό δήμο, το δήμο Αμαρουσίου. Στόχος μας είναι έως το τέλος του έτους που διανύουμε και ιδιαίτερα μέσα στο 2022, να εφαρμοστεί και σε άλλους δήμους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτή τη σύνθετη μετάβαση, από το υπάρχον λογιστικό σύστημα στο νέο, που βασίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα», σημειώνει στο NetFAX ο Θάνος Πολύδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναβάθμιση.

Με το project αυτό, ο δήμος Φυλής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο, προχωρά νωρίτερα στην αξιοποίηση του νέου κωδικολογίου λογαριασμών, αποτυπώνει με ενιαίο τρόπο με την Κεντρική Διοίκηση τα χρηματοοικονομικά του δεδομένα και, τέλος αξιοποιεί τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα.

Η Plan Be και οι έξυπνες πόλεις
Να σημειωθεί ότι το Δεκέμβριο του 2019,  ιδρύθηκε η εταιρεία Plan Be, από τον κ. Πολύδωρο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού για την οικοδόμηση ευφυών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων. Η Plan Be εκπόνησε για το δήμο Σκιάθου το πρώτο Voluntary Local Review (VLR) στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική του δήμου με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) και την Agenda 2030. Επόμενο βήμα όπως εξηγεί ο κ. Θ. Πολύδωρος, είναι η σταθεροποίηση της προσπάθειας του δήμου να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί IoT και non ΙοΤ δεδομένα, μέσω μιας δομής που θα αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και θα βοηθά στο real-time monitoring & reporting.