Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (Model for quality assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing) χορηγήθηκε πρόσφατα στη LEXIS Πληροφορική Α.Ε. από το φορέα πιστοποίησης EQA (European Quality Assurance), έχοντας ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία αναβάθμισης από το πρότυπο 9001:2008.

Το πιστοποιητικό αποδόθηκε για τις διαδικασίες που τηρούνται κατά την υλοποίηση των καθημερινών εργασιών, καθώς και για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Σημειώνεται ότι η LEXIS Πληροφορική εφαρμόζει σύστημα ISO από το 2003, προσφέροντας έναν εξαιρετικά διευρυμένο κύκλο υπηρεσιών που περιλαμβάνει: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, προμήθειας και υλοποίησης εγκαταστάσεων, εκπαίδευση πελατών και συνεργατών, καθώς και διαρκή υποστήριξη, συντήρηση και αναμόρφωση των εγκατεστημένων συστημάτων της.