Άμεση αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Πόθεν Έσχες και ενίσχυση της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δρομολογήθηκε έπειτα από τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, και του νέου διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελου Μπίνη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά η διμερής συνεργασία σε θέματα υποστήριξης υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων που παρέχει η ΓΓΠΣ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας με κυριότερο εξ αυτών το πληροφοριακό σύστημα Πόθεν Έσχες, με σκοπό την ευκολότερη και συντομότερη υποβολή των δηλώσεων, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των υπόχρεων πολιτών. Επίσης συμφωνήθηκε η χάραξη ενός οδικού χάρτη ενίσχυσης της συνεργασίας για την κάλυψη και άλλων λειτουργικών αναγκών σε θέματα υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.