Οι εταιρείες Anco, Hipac και PanSystems ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το τίμημα της προμήθειας της Anco ανέρχεται στις 139.141 ευρώ, της Hipac στις 50.051 ευρώ και της PanSystems στις 46.225 ευρώ αντίστοιχα. Όλα τα τιμήματα συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.