Η νέα σύνθεση της Διοίκησης της ΕΕΤΤ είναι η εξής: Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Δρ. Νικόλαος Παπαουλάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ. και για τον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ο Δρ. Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ του Δικαίου και Maitre de Conferences στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Παρισίων 2.

Τα νέα μέλη είναι οι Ιωάννης Αναστασάκος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Δημήτριος Βέργαδος, Επίκουρος Καθηγητής Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ανδρέας Λαμπρινόπουλος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Σπυρίδων Λιβιεράτος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Μιχαήλ Σφακιανάκης, Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ιωάννης Τζιώνας, Δικηγόρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.