Με ανοιχτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί η επιλογή του νέου επικεφαλής της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μετά την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ, προς το σκοπό ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.online.ekdd.gr/applications, έως και τις 20 Ιουνίου.