Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του υπερυπολογιστή παγκόσμιας κλάσης «Δαίδαλος» (Daedalus) στην Ελλάδα, με την υπογραφή συμφωνίας φιλοξενίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC-JU) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET). O «Δαίδαλος» θα είναι ένας υπερυπολογιστής μεσαίας εμβέλειας, με υπολογιστική ισχύ άνω των 30 petaflops (ή 30 εκατ. δισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο). Η διαχείριση και ο χειρισμός του νέου υπερυπολογιστή θα γίνεται από το ΕΔΥΤΕ, ενώ θα εγκατασταθεί στο ιστορικό κτίριο του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού του 19ου αιώνα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, σε μία συνολική επιφάνεια άνω των 1.500 τ.μ.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του υπερυπολογιστή, που θα λειτουργήσει το 2024 έχει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που από το 2015 έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τον υφιστάμενο υπερυπολογιστή ARIS (Advanced Research Information System). Συγκριτικά με το ARIS, ο «Δαίδαλος» θα έχει μεγαλύτερη ισχύ κατά 60 φορές. Συγκεκριμένα, θα είναι υβριδικός, διαθέτοντας τόσο κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPUs) υψηλής πυκνότητας, όσο και μονάδες επιταχυντών με κάρτες γραφικών (GPUs), με συνολική αναμενόμενη θεωρητική επίδοση της τάξης των 30 PFlops. Η επίδοση αυτή αναμένεται να εντάξει τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στις λίστες με τα 500 συστήματα κορυφαίων επιδόσεων στον κόσμο (TOP500) και αποδοτικής χρήσης ενέργειας (GREEN500).

Ο υπερυπολογιστής θα τροφοδοτεί εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η μηχανική, η χημεία, οι επιστήμες υγείας και θα χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση και την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων. Θα προωθήσει την επιστήμη και θα ενισχύσει το δυναμικό καινοτομίας των επιχειρήσεων βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Το κόστος προμήθειας του υπερυπολογιστικού συστήματος προϋπολογίζεται στα 33 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί έως 30% από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC JU, ενώ το 70% του έργου θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Το συνολικό κόστος της επένδυσης μαζί με την λειτουργία και την ανακατασκευή του κτηρίου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 50 εκατ. ευρώ.

Η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC JU επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συμμετέχουσες χώρες να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να μοιραστούν πόρους, με στόχο την ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας παγκοσμίου κλάσης υπερυπολογιστικής υποδομής και ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η ΕΔΥΤΕ, αρωγός τεχνολογικής προόδου και εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας, συμμετέχει σε πλήθος πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών HPC, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και υποστήριξης του υφιστάμενου υπερυπολογιστή.