Στην Ελλάδα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας είναι η πρώτη τράπεζα που «άνοιξε» τις εφαρμογές της δημόσια μέσω API (Open Bank API) και ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης Τράπεζας & Ομίλου, της Εθνικής Τράπεζας, μας αναλύει τα οφέλη που προκύπτουν από τη σημαντική αυτή κίνηση εξωστρέφειας.

  NW: Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας και τι αποτελέσματα έχει φέρει αυτή έως τώρα; Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε πρόσφατα ορόσημα που πετύχατε;

Νίκος Χριστοδούλου: Η διάθεση APIs (Application Programming Interfaces) από την Εθνική Τράπεζα γίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας PSD2 που τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα, υποχρεώνοντας τις Ευρωπαϊκές τράπεζες να επιτρέψουν τη σύνδεση τους με συστήματα λογισμικού και υπηρεσιών από ανεξάρτητους τρίτους κατασκευαστές.

Η οδηγία αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προβλέπει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς που θα επιτρέπουν την ασφαλή εφαρμογή της, και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία.

Με βάση την οδηγία αυτή οι πελάτες των τραπεζών θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν, μέσα από τον υπολογιστή ή το κινητό τους τηλέφωνο, και μέσα από εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητες εταιρείες λογισμικού ή παρόχους υπηρεσιών να δουν στοιχεία και κινήσεις των λογαριασμών τους ή και να εκτελέσουν πληρωμές. Και αυτά με ασφαλή τρόπο και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα δεδομένα τους.

Στην Εθνική Τράπεζα παρακολουθούμε προσεκτικά τα τελευταία χρόνια την εξέλιξη αυτή, θεωρώντας ότι η PSD2 θα βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών και την αυτοματοποίηση των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών, και ότι θα λειτουργήσει θετικά και υποστηρικτικά για την οικονομία.

Για το λόγο αυτό εδώ και 3 περίπου χρόνια, σχεδιάζουμε, δοκιμάζουμε και εξελίσσουμε μια πλατφόρμα διάθεσης των APIs μας με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μας με Ελληνικές και ξένες startups και τεχνολογικές εταιρείες. Παράλληλα, ενισχύουμε την συνεργασίας μας με το τοπικό οικοσύστημα, με τους ανθρώπους εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία μας, προκείμενου να δημιουργήσουν χρηστικές εφαρμογές που θα υποστηρίζονται από βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η πιο σημαντική ίσως στιγμή σε αυτό το διάστημα ήταν ο Οκτώβριος του 2017 όταν ξεκίνησε η λειτουργία του τεχνολογικού portal της τράπεζας (https://developer.nbg.gr).

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο που επιτρέπει την πρόσβαση στα διαθέσιμα APIs, υποστηρίζοντας τα με documentation και το κατάλληλο δοκιμαστικό περιβάλλον (sandbox).

Πριν από αυτό και στο πλαίσιο του πρώτου “NBG i-Βank Fintech Hackathon” που διεξήχθη το Απρίλιο του 2016, δόθηκε για πρώτη φορά πρόσβαση στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού σε ανοικτά APIs της Τράπεζας.

Σήμερα έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε για τεχνολογικό πειραματισμό και εμπορική χρήση APIs που πέρα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων την PSD2 καλύπτουν:

 • Πληροφορίες και κινήσεις λογαριασμών
 • Πληρωμές και μεταφορές χρημάτων
 • Λειτουργίες digital wallet
 • Υποστήριξη σχημάτων loyalty
 • Υποστήριξη λειτουργιών κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Platform),
 • Οπτική αναγνώριση εγγράφων (OCR)
 • Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών κοκ.,
 • Διασύνδεση εμπορικών συστημάτων (ERPs, μισθοδοσίες, λογιστικά συστήματα, κοκ) με τα συστήματα της τράπεζας

Παράλληλα εδώ και αρκετούς μήνες συνεργαζόμαστε με τα σημαντικότερα ελληνικά software houses διασυνδέοντας τα προϊόντα τους με τα συστήματα της ΕΤΕ, έχοντας πλέον πετύχει τη συνεργασία με την πλειοψηφία των εμπορικών εφαρμογών (ERPs) της αγοράς.

Είναι σαφές – ειδικά μετά και την επίσημη εφαρμογή της PSD2 τον Ιανουάριο του 2018– ότι το ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας της ΕΤΕ συνεχώς αυξάνεται, ενώ το εύρος και η πρωτοτυπία των σεναρίων χρήσης των APIs πολλές φορές μας εκπλήσσει.

  Πώς θα επηρεάσει τη λειτουργία της τράπεζας το άνοιγμα των εφαρμογών της; Τι οφέλη θα αποκομίσει από αυτό και τι οφέλη θα αποκομίσουν οι πελάτες-συνεργάτες της;

Αν θέσουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, η τεχνολογία των APIs δεν είναι κάτι καινούργιο που εμφανίζεται πρώτη φορά. Είναι μια εφαρμοσμένη και δοκιμασμένη εδώ και πολλά χρόνια τεχνολογία που διευκολύνει και επιτρέπει την ανάπτυξη σύνθετων υπηρεσιών.

Η υιοθέτηση της από της τράπεζες έστω και μέσα από το υποχρεωτική εφαρμογή της PSD2 είναι ένα σημαντικό βήμα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, και περιμένουμε ότι θα βοηθήσει καθοριστικά στην δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Θα αυτοματοποιήσει διαδικασίες, θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και τελικά με τον τρόπο αυτό θα παράγει αξία. Για την τράπεζα αυτό σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες της, μεγαλύτερη αξία για τις υπηρεσίες της, και φυσικά επέκταση του πελατολόγιου της. Για τους πελάτες σημαίνει καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες, αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση, βελτιωμένη τραπεζική εμπειρία.

Για τους συνεργάτες μας σημαίνει ευκαιρία να δημιουργήσουν και να διαθέσουν νέα τεχνολογικά προϊόντα σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, και τις υποδομές μας.

Αναμφισβήτητα, ο μεγαλύτερος κερδισμένος σε κάθε περίπτωση είναι ο καταναλωτής που θα έχει πλέον περισσότερες επιλογές και προϊόντα διαθέσιμα.

  Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια-στόχοι όσον αφορά την περαιτέρω αξιοποίηση των Open APIs;

Στη Εθνική Τράπεζα, θεωρούμε ότι το «άνοιγμα» σε συνεργασίες με τρίτα μέρη, μέσω της διάθεσης APIs, αποτελεί σημαντική προτεραιότητά μας.

Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το “Open Banking Economy” – οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από την συνεργασία των τραπεζικών ιδρυμάτων με τις τεχνολογικές εταιρείες – θα αποτελέσει πεδίο ανταγωνισμού για τα Τραπεζικά ιδρύματα το προσεχές διάστημα.

Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να παρέχουμε νέα APIs, αλλά και να υποστηρίζουμε τη δημιουργία βιώσιμων νέων εφαρμογών και υπηρεσιών (use cases).

Παράλληλα, θα επενδύουμε στη σχέση μας με τους συνεργάτες μας και το ευρύτερο οικοσύστημα προκειμένου να συμβάλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δημιουργία αξίας συνολικά για τη χώρα.

Αυτός άλλωστε, είναι και ένας από τους σημαντικούς ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν τα Τραπεζικά ιδρύματα στην ψηφιακή εποχή.