Μια σειρά σημαντικών και, ίσως, απρόσμενων πλεονεκτημάτων φαίνεται πως αποφέρει στις εταιρείες η συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Όπως προκύπτει από νέα έρευνα της Capgemini, «οι οργανισμοί που σέβονται το GDPR υπερτερούν εκείνων που δεν το ακολουθούν, κατά 20% κατά μέσο όρο». Στην έρευνα συμμετείχαν 1.100 ανώτερα στελέχη από διάφορους κλάδους (ασφάλειες, τράπεζες, καταναλωτικά προϊόντα, δημόσιες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, υγεία και retail) σε πολλές χώρε και στη συνέχεια συνέκρινε την απόδοση των εταιρειών που συμμορφώνονται πλήρως με την απόδοση αυτών που συμμορφώνονται μερικώς, ή καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 28% των ερευνών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τον κανονισμό.

Τα στελέχη των εταιρειών αυτών ανέφεραν καλύτερες αξιολογήσεις από τους πελάτες, υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, ανεβασμένο ηθικό στο εργατικό δυναμικό και καλύτερη συνολική εικόνα για το brand σε σχέση με τα στελέχη επιχειρήσεων που δεν έλαβαν σχετικά μέτρα, ενώ εντυπωσιακή είναι η απόσταση μεταξύ τους σε όλα τα metrics της έρευνας. Ενδεικτικά, στον τομέα του retail, οι «τυπικοί» retailers κατέγραψαν μεγαλύτερη συμμετοχή στα προγράμματα loyalty και περισσότερες online συναλλαγές από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το GDPR.