Οι λύσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της περισσότερο προηγμένης τεχνολογικά μορφής του Cloud Computing, είναι επιχειρηματικά εργαλεία στρατηγικής απρόσκοπτης λειτουργικής ανάπτυξης, καινοτομίας και κερδοφορίας. Ο Αντώνης Μονοκρούσος, Cluster Leader GCMB, Country Leader, Oracle Greece προσφέρει πολύτιμα insights.

Οι λύσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της περισσότερο προηγμένης τεχνολογικά μορφής του Cloud Computing, είναι επιχειρηματικά εργαλεία στρατηγικής απρόσκοπτης λειτουργικής ανάπτυξης, καινοτομίας και κερδοφορίας. Ο Αντώνης Μονοκρούσος, Cluster Leader GCMB, Country Leader, Oracle Greece προσφέρει πολύτιμα insights.

Η Oracle είναι από τις ελάχιστες εκείνες εταιρείες που διαθέτουν τη δυνατότητα «μεταμόρφωσης» των τεχνολογικών δυνατοτήτων σε εργαλεία που μπορούν να μεταμορφώσουν καθολικά, με τη σειρά τους, έναν οργανισμό. Μέσα από μοναδικές και πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις, όπως η Autonomous Database, η Oracle μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ανασύνθεση, οργανωτική αναδιάταξη και καθολική αναδιαμόρφωση επιχειρήσεων. Ο Αντώνης Μονοκρούσος, μέσα από τη συνέντευξή που ακολουθεί, περιγράφει με ακρίβεια το όραμά της Oracle για το μετασχηματισμό και κινητοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση.

netweek: Με δεδομένη την αβεβαιότητα στο οικονομικό τοπίο λόγω των αναταραχών που έχει προκαλέσει η πανδημία της COVID-19, ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στον επενδυτικό κίνδυνο και την καινοτομία, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα;
Αντώνης Μονοκρούσος: Όπως δείχνουν οι πιο πρόσφατες έρευνες, η καινοτομία είναι απολύτως απαραίτητη για τους οργανισμούς που θέλουν να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε σήμερα λόγω της πανδημίας. Η έκθεση Technology Spotlight που δημοσίευσε πρόσφατα η IDC αποτελεί καλό παράδειγμα.

Η έκθεση παρέχει αναλυτική καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) να αποκομίσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξία από τις ψηφιακές επενδύσεις τους ώστε να διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια μέσα στο τωρινό ευμετάβλητο κλίμα, καθώς και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην ψηφιακή οικονομία κατά τα ερχόμενα χρόνια.

Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας της IDC που πραγματοποιήθηκε κατά το 3ο τρίμηνο του 2020 με συνεντεύξεις με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από τμήματα IT και επιχειρησιακούς τομείς σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες και κρατικούς οργανισμούς από οκτώ χώρες της CEE, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στην έκθεση βρίσκουμε σημαντικές προτάσεις που κάνει η IDC προς τους οργανισμούς σε όλη την περιοχή μας, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στον επενδυτικό κίνδυνο και την καινοτομία.

Οι πέντε πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω:
• Οι οργανισμοί πρέπει να εστιάσουν στη μείωση του τεχνικού χάσματος και να φέρουν το θέμα πιο κοντά στην κορυφή της ατζέντας. Οι επιπτώσεις του τεχνικού χάσματος μπορούν να απειλήσουν την επίτευξη των επιθυμητών επιχειρηματικών στόχων, καθιστώντας ευάλωτο τον οργανισμό συνολικά. Το τεχνικό χάσμα θα πρέπει να αναδειχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα για τον οργανισμό και να εστιαστεί σε αυτό η προσοχή των στελεχών.
• Προσπάθεια επίτευξης ενός πυρήνα ευφυΐας. Ο τρόπος δόμησης αυτού του πυρήνα ευφυΐας θα προσδιορίσει την πορεία του μετασχηματισμού και την εκπλήρωση της αποστολής. Ένας πυρήνας ευφυΐας θα πρέπει να είναι δυναμικός, να προσθέτει αξία και να αξιοποιεί τεχνολογίες ενοποίησης και μηχανικής εκμάθησης. Ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη σταθερότητα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων κατά τα ερχόμενα χρόνια.
• Απλοποίηση του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ώστε να μην αυξηθεί η πολυπλοκότητα. Να γίνει το περίγραμμα των δυνατοτήτων που χρειάζεται να έχει ένας οργανισμός για να πετύχει τους μελλοντικούς επιχειρηματικούς στόχους του. Τα δεδομένα θα πρέπει να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη, τον μετασχηματισμό και την υποστήριξη αυτών των δυνατοτήτων, επιτρέποντάς τους να συντονίζονται με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τις εσωτερικές αποφάσεις.
• Υλοποίηση υποδομών που καλύπτουν τις απαιτήσεις της δυναμικής της επιχείρησης. Η υποδομή πρέπει να θεωρείται επιχειρηματική δυνατότητα και όχι απλά τεχνική. Η ψηφιοποίηση επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της εταιρείας και οι υποδομές πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν. Η τεχνολογική αρχιτεκτονική, η κουλτούρα του οργανισμού και οι διαδικασίες ανάπτυξης πρέπει να εξισορροπούν όλα τα περιβάλλοντα συνολικά, παρέχοντας επεκτασιμότητα, προσαρμοστικότητα και αξιοπιστία.
• Ενσωμάτωση εργαλείων ανάλυσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η υιοθέτηση τεχνολογιών όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η έξυπνη αυτοματοποίηση των διαδικασιών βασίζεται σε εργαζόμενους που αριστεύουν στην ερμηνεία των δεδομένων, την οπτικοποίηση και τη χρήση τους. Καταργώντας την απομόνωση των τομέων, τα δεδομένα μπορούν να διακινούνται πιο ελεύθερα μέσα στα όρια του οργανισμού. Τα δεδομένα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα από όσους τα χρειάζονται ώστε να λαμβάνουν καλύτερες και πιο έγκαιρες αποφάσεις.

Ποιες τεχνολογίες θεωρείτε ότι θα έχουν καίριο ρόλο για την επιτυχή μεγέθυνση και ανάπτυξη στην μετά την COVID-19 εποχή και πώς μπορεί η Oracle να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ορίσουν τις σωστές προτεραιότητες, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους γρήγορα και με επιτυχία;
Σήμερα, δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία όσον αφορά το ποια από τις πρόσφατα αναδυθείσες τεχνολογίες θα είναι η πιο σημαντική για την ανάκτηση και τη διατήρηση της μεγέθυνσης των σύγχρονων οργανισμών. Πρόκειται για την τεχνολογία του cloud!

Το cloud και η υιοθέτησή του έχουν αποτελέσει παράγοντες μετασχηματισμού για σχεδόν κάθε επιχείρηση, κλάδο και προϊόν στην διεθνή σκηνή. Από τη λειτουργία εφαρμογών συνεχούς διαθεσιμότητας, μέχρι την απεριόριστη επεκτασιμότητα της υποδομής, είναι αυτές οι δυνατότητες του cloud που διαμορφώνουν σήμερα τον κανόνα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Έχουμε φτάσει σε ένα αξιοσημείωτο σημείο καμπής, όπου οι εταιρείες προηγούνται πια των πελατών όσον αφορά την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, του blockchain, των ψηφιακών βοηθών, των containers, των serverless υπηρεσιών και του Internet of Things. Δεν πειραματίζονται πια με αυτές τις νέες τεχνολογίες σε κάποιο περιβάλλον δοκιμών, αλλά τις εφαρμόζουν στην πράξη στις λειτουργίες τους, φέρνοντας νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημιουργώντας νέα αξία και χτίζοντας πιο εξελιγμένες εφαρμογές από ποτέ άλλοτε.

Χάρη στις δυνατότητες της τεχνολογίας cloud, αναπτύξαμε στην Oracle ένα συναρπαστικό προϊόν που έχει δυνατότητες για εξαιρετικές επιδόσεις χάρη στο cloud. Αναφέρομαι σε μια αυτόνομη βάση δεδομένων την οποία παρουσιάσαμε στην αγορά το 2018. Η Oracle Autonomous Database παρουσιάστηκε από τον Larry Ellison, CTO και Chairman της Oracle, ως από τα πιο σημαντικά προϊόντα στην ιστορία της Oracle.

Βασίζεται σε τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης που της επιτρέπει να οργανώνει τον εαυτό της, ελαχιστοποιώντας την ανθρώπινη επέμβαση και καταργώντας τις χειροκίνητες και επιρρεπείς σε σφάλματα εργασίες. Αυτή η αυτο-οδηγούμενη βάση δεδομένων αποδεσμεύει τους διαχειριστές ΒΔ από τις καθημερινές εργασίες συντήρησης ρουτίνας και βοηθάει στη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλες, καινοτόμες εργασίες υψηλότερου επιπέδου. Οι προσαρμοζόμενοι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης εκτελούν αυτόματα τις εργασίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα (patch), τη λεπτομερή ρύθμιση, τη δημιουργία και επαναφορά εφεδρικών αντιγράφων και την αναβάθμιση του συστήματος, διαρκώς, και ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη διαθεσιμότητα.

Αυτό είναι μόνο η αρχή της επανάστασης που μας περιμένει μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σκεφτόμαστε τις αυτόνομες λύσεις ως το πρωτεύον επίπεδο της πραγματικής αυτοματοποίησης. Οι πραγματικά αυτόνομες λύσεις μπορούν, αφού τεθούν σε λειτουργία, να λειτουργούν πλήρως μόνες τους για να λαμβάνουν αποφάσεις που δεν είναι μόνο πιο αποτελεσματικές για τον χρήστη, αλλά λόγω της χρήσης της AI, μπορούν ακόμα και να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι θα μπορούσαν να πετύχουν οι άνθρωποι μόνοι τους. Η αυτονομία εισέρχεται επίσης και στις επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική επεξεργασία συναλλαγών, το blockchain, οι υπηρεσίες για φορητές συσκευές και οι υπηρεσίες Internet of Things.

Παρά το γεγονός ότι το μέλλον των θέσεων εργασίας ενδέχεται να απασχολεί τους τους εργαζόμενους, αυτά τα αυτόνομα συστήματα δεν θα τους εκτοπίσουν από τις εργασίες τους. Αντιθέτως, θα κάνουν την εργασία των ανθρώπων πιο πολύτιμη και ενδιαφέρουσα επειδή δεν θα χρειάζεται πια να ασχολούνται με τη μονότονη άντληση στοιχείων για αναφορές ή άλλες βαρετές εργασίες που συνήθως προηγούνται των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων και συχνά τις παρεμποδίζουν, όπως λεπτομερή ρύθμιση απόδοσης και λήψη δεδομένων.

Αναλυτές τονίζουν ότι επιπλέον της υποδομής, οι οργανισμοί που θέλουν να μετασχηματιστούν με επιτυχία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δεν πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην υποδομή, αλλά επίσης και να επενδύσουν σε εσωτερικές διαδικασίες, εστιάζοντας στους ανθρώπινους πόρους. Πώς θα μπορούσε η Oracle, ένας πρωτοπόρος με ποικιλία ενεργειών στον τομέα, να επισημάνει αυτήν την παράμετρο, ώστε να δώσει την αναγκαία έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα;
Πραγματικά, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και μετά από αυτήν, οι επαγγελματίες των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού (HR) θα είναι πιθανότατα οι πιο σημαντικοί διευθυντές στους οργανισμούς τους και με την μεγαλύτερη επιρροή. Η Oracle έχει πλήρη επίγνωση αυτής της πρόκλησης και, έτσι, η βελτίωση της λειτουργικότητας της σουίτας λύσεων Oracle Fusion Cloud HCM αναδείχτηκε πρόσφατα σε βασική προτεραιότητα.

Οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις θα βοηθήσουν τους επικεφαλής του HR να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και να προετοιμαστούν για τον μετά-COVID χώρο εργασίας. Φέτος τον Φεβρουάριο, η Oracle ανακοίνωσε νέες λειτουργίες για το Employee Care Package, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2020 για να βοηθήσει τους διευθυντές να ανταποκριθούν τις νέες απαιτήσεις σχετικά με το προσωπικό, όπως νέες δυνατότητες για τα τεστ σχετικά με την COVID-19 και για την παρακολούθηση των εμβολιασμών από τις ομάδες HR, καθώς και αυτοματοποιημένη καθοδήγηση για τους εργαζόμενους κατά την επιστροφή τους στον χώρο εργασίας.

Οι πιο πρόσφατες προσθήκες περιλαμβάνονται σε μια νέα μονάδα «Return to the Workplace Journey» που έχει σχεδιαστεί για να συνεισφέρει στη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζόμενων καθοδηγώντας τους στις νέες διαδικασίες, στην εκπαίδευση και στα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ δίνει στους επικεφαλής του HR τη δυνατότητα ανάλυσης κρίσιμων δεδομένων για το προσωπικό, όπως είναι τα αρχεία των τεστ και των εμβολιασμών.

Ένας τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες θα είναι μέσα από νέα ψηφιακά διαβατήρια ή ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια εμβολιασμού. Η Oracle συνεργάζεται με την κοινότητα της τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι θα έχουν ασφαλή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, όπου και όποτε τις χρειάζονται.

Θα ήθελα να τονίσω, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι το σύστημα Cloud HCM έχει αναγνωριστεί από ανεξάρτητους αναλυτές ακριβώς για τη μεγάλη του δυνατότητα να βοηθά τους διευθυντές HR στη δύσκολη διαχείριση του προσωπικού σε αυτούς τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς. Πέρυσι, η σουίτα εφαρμογών HCM σε περιβάλλον cloud αναγνωρίστηκε ως ηγέτης της αγοράς στην έκθεση «The Forrester Wave for Cloud Human Capital Management Suites». Από τους 11 προμηθευτές για σουίτες λύσεων HCM σε περιβάλλον cloud που αναγνωρίστηκαν, το Oracle Cloud HCM ήταν ένας από τους μόνο τέσσερις προμηθευτές στην κατηγορία «Leaders» και έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση στην κατηγορία «Current offering».

Η έλευση της πανδημίας έκανε σαφές το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και η τεχνολογία συμβαδίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί έντονη, δυναμική και ευέλικτη χρήση καινοτόμων επιλογών που καθίστανται εφικτές χάρη στο IT. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα, ο ρόλος του IT στην επιχειρηματικότητα έχει γίνει συνειδητός, ή εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε; Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείτε ότι η διοικητική και λειτουργική αναβάθμιση του ρόλου των επικεφαλής του IT αποτελούν αναγκαίες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση;
Σίγουρα και στην Ελλάδα ο ρόλος του IT στην επιχειρηματικότητα εξελίσσεται, και καταλαμβάνει συνειδητά και διαρκώς τη θέση που του αρμόζει στις πρώτες προτεραιότητες της επιχείρησης. Αυτό εξαρτάται, φυσικά, από τον κλάδο και το μέγεθος της επιχείρησης, δηλαδή είναι περισσότερο εμφανές σε ανταγωνιστικούς κλάδους έντασης τεχνολογίας και σε μεγαλύτερες εταιρείες.
Η Ελλάδα, βέβαια, δεν κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στις λίστες της Ε.Ε, επομένως έχουμε άφθονα περιθώρια εξέλιξης. Έχει ενδιαφέρον εδώ να σημειώσουμε τις εντυπωσιακές εξελίξεις κατά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού δημόσιου τομέα, καθώς και την εξαιρετική αύξηση, σε αριθμούς και μέγεθος, της ελληνικής κοινότητας νεοφυών εταιρειών. Είναι ένας πολλά υποσχόμενος συνδυασμός που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και καταλύτη ταυτόχρονα για την υπόλοιπη οικονομία κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει δραστικά την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα, με την αυτοματοποίηση διεργασιών και την εξοικονόμηση αμέτρητων χαμένων ωρών για πολίτες και εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ικανοποίηση για τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, μια ζωντανή κοινότητα νεοφυών εταιρειών μπορεί να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία μπορούν να δημιουργήσουν αξία και επιτυχημένες επιχειρηματικές οντότητες με ένα τρόπο εντελώς καινοφανή (στον οποίο κύριο ρόλο παίζει η τεχνολογία).

Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι σήμερα ο ρόλος των επικεφαλής του IT αλλάζει. Αυτό σχετίζεται επίσης με κάτι που συζητήσαμε νωρίτερα, την έλευση των τεχνολογιών αυτοματοποίησης. Οι αυτόνομες βάσεις δεδομένων, ειδικότερα, φέρνουν τεράστιες αλλαγές από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά οι διαχειριστές τους. Μπορούμε να διαβάσουμε σχετικά με αυτό σε ένα άρθρο του Jeff Erickson, tech content director και innovation strategist της Oracle, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Oracle Magazine.

Το κύριο σημείο στην άποψη του Jeff είναι ότι οι δεξιότητες των επικεφαλής του IT μπορούν τώρα να μετατραπούν σε «ατόφιο χρυσάφι». Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για μια αναβάθμιση, επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα οι καθημερινές δραστηριότητες των ειδικών του IT στους οργανισμούς θεωρούνταν κουραστικές και τετριμμένες. Τώρα, ανοίγονται εντελώς νέες δυνατότητες για αυτούς τους ειδικούς. Η πρώτη ευκαιρία είναι η μετατόπιση σε ρόλο προγραμματιστή και η χρήση του χρόνου και της εμπειρίας τους για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εταιρικών εφαρμογών.

Ο Jeff προτείνει ορισμένες κινήσεις που μπορούν να διευκολύνουν αυτήν τη διαδικασία. Μία από αυτές είναι η εκμάθηση του Oracle Application Express (Oracle APEX), μιας δημοφιλούς πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών με περιορισμένες απαιτήσεις σύνταξης κώδικα, η οποία παρέχεται δωρεάν για χρήση μαζί με την Oracle Database.

Η δεύτερη ευκαιρία είναι να αναλάβουν ρόλο επιστήμονα δεδομένων. Αντί για αναζήτηση, καθαρισμό και μετασχηματισμό δεδομένων για άλλους ειδικούς, οι ειδικοί του IT μπορούν να αναλάβουν αυτήν τη ζωτική εργασία μόνοι τους.
Αυτό επιλύει ένα συνηθισμένο πρόβλημα που εμποδίζει τα μοντέλα επιστήμης δεδομένων που προέρχονται από άλλες γλώσσες να ενταχθούν στην παραγωγή, σύμφωνα με τον Jeff Ericson.
Η Oracle Autonomous Database παρέχεται μαζί με το Oracle Machine Learning, μια βιβλιοθήκη με αλγόριθμους, καθώς και ένα δημοφιλές σημειωματάριο για διατύπωση ερωτήσεων, πειραματισμό με προσεγγίσεις ανάλυσης και δημοσίευση έργων επιστήμης των δεδομένων.

Το Cloud αποτελεί αναμφίβολα την κυρίαρχη τάση αυτήν τη στιγμή, αλλά από εταιρείες και οργανισμούς διατυπώνονται εύλογοι προβληματισμοί όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο κρίσιμος τομέας στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι περισσότεροι χρήστες είναι online, από οπουδήποτε – ενώ η ασφάλεια γίνεται περισσότερο κυβερνο-φυσική;
Το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων είναι βασικό θέμα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Oracle και, ειλικρινά, υπάρχει στην επιχείρησή μας από την αρχή της και από τον πρώτο κιόλας πελάτη μας. Σχεδιάζουμε όλα τα προϊόντα έχοντας αυτόν τον παράγοντα στο μυαλό μας. Μια καλή σύνοψη των τάσεων στις τεχνολογίες ασφάλειας είναι η περσινή έκθεση που ετοίμασε η Oracle σε συνεργασία με την KPMG.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εκεί είχαν συλλεγεί με μια ευρεία σειρά online συνεντεύξεων με 750 στελέχη τμημάτων κυβερνοασφάλειας και IT από οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πιθανότατα το πιο σημαντικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι τα περιβάλλοντα δημόσιου cloud θεωρούνται περισσότερο ασφαλή από ό,τι μπορούν να πετύχουν οι οργανισμοί στα περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης (on premise)!

Η Oracle έχει τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της άποψης. Το 2019, παρουσιάσαμε μια επαναστατική υποδομή cloud την οποία ο Larry Ellison αποκάλεσε «Gen 2 Cloud». Η λύση Oracle Cloud Infrastructure (OCI) έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο διάφορες σύγχρονες αρχές ασφάλειας. Αρχίζει με την υποδομή των κέντρων δεδομένων μας, από τον τρόπο που σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική των δικτύων, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο απομονώνουμε τα περιβάλλοντα υπολογιστικών συστημάτων και τους πόρους δικτύου. Αυτή η απομόνωση διασφαλίζει ότι κανένας πελάτης δεν μπορεί να δει τα δεδομένα κάποιου άλλου πελάτη ή την κυκλοφορία των δεδομένων του ή να έχει πρόσβαση στο επίπεδο ελέγχου του περιβάλλοντος cloud. Όλα είναι απομονωμένα για να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια για τους πελάτες.