Η foodstandard, ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό κλάδο ανέλαβε για την Μπάρμπα Στάθης το σχεδιασμό και ανάπτυξη της καινοτόμου εφαρμογής «Βέλτιστη Γεωργία», η οποία απέσπασε το Κορυφαίο Βραβείο στα Business IT Excellence Awards 2015.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία ψηφιοποιήθηκαν όλα τα στάδια παρακολούθησης και ελέγχου των αγροτικών καλλιεργειών της εταιρείας. H «Βέλτιστη Γεωργία» είναι αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας της Μπάρμπα Στάθης για πρωτοποριακές μεθόδους καταγραφής, επεξεργασίας και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, όλων των πληροφοριών που αφορούν τις καλλιέργειες, στο οποίο έχουν πρόσβαση τόσο οι αγρότες, όσο και οι γεωπόνοι της εταιρείας.

Παράλληλα, παρέχει στη Μπάρμπα Στάθης την άμεση διάθεση σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων και αναφορών, στο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τη γεωργική παραγωγή παρέχοντας συμβουλές, ακόμη και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, στους παραγωγούς  προσφέρει πλήρη έλεγχο της καλλιέργειάς τους, αλλά και ιστορικών στοιχείων που τους βοηθούν να βελτιώσουν την παραγωγή τους.