Η MainSys υποστηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ηλεκτρονική πλατφόρμα εισαγωγής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2019 (CS Awards 2019) του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στο www.csawards.gr μέσω της ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει επιμεληθεί η ΜainSys, με τη συμπλήρωση ενιαίας μορφής ερωτηματολογίου για 14 ξεχωριστές κατηγορίες. Το σύστημα διαχείρισης βραβείων που υποστηρίζει η MainSys διευκολύνει τις υποψήφιες εταιρείες, από την υποβολή των συμμετοχών τους και την εισαγωγή των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο έως τη βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων από τους κριτές και την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων.

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2019 έχουν στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών στην ελληνική αγορά. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι μέλη του ΕΙΕΠ είτε όχι, και οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλλονται  στο www.csawards.gr.