Τον κόμβο διάθεσης ανοιχτών δεδομένων (Open Data Hub) παρουσίασε χτες σε διαδικτυακή εκδήλωση η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, επονομαζόμενη εναλλακτικά και ως Υπερταμείο. Πρόκειται- κυρίως- για ανοιχτά δεδομένα στις θεματικές περιοχές ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών και ταχυδρομείου αλλά και της διανομής τροφίμων, της διαχείρισης ακινήτων και άλλους τομείς της δραστηριότητάς του. Τα αρχικά μεγέθη είναι 41 σύνολα δεδομένων από τις 7 θυγατρικές του Yπερταμείου.

Για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και πρώτη διαχείριση δεδομένων, ο προϋπολογισμός του έργου για το στήσιμο του κόμβου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Ο κόμβος υλοποιήθηκε από την Crowdpolicy. «Τα δεδομένα προσφέρονται δωρεάν, ωστόσο για κάποια δεδομένα θα μπορούσε να ζητηθεί κόστος, αυτό  όμως αποτελεί υπόθεση των θυγατρικών στις οποίες ανήκουν και τα δεδομένα», ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Στέφανος Γιουρέλης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου. Ο νέος κόμβος θα παρέχει συγκεντρωμένα τέτοιους είδους σημαντικά στοιχεία δημοσίων επιχειρήσεων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) διασφαλίζοντας αυτοματοποιημένη πρόσβαση. Όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, «το Open Data Hub των δημόσιων επιχειρήσεων στοχεύει στην παραγωγή, διαχείριση και διάθεση Ανοικτών Δεδομένων και είναι  μία κίνηση ενίσχυσης της διαφάνειας και της καινοτομίας».

Τα οφέλη
Η ανοικτή διάθεση των δεδομένων δημοσίων επιχειρήσεων αφενός θα ενισχύσει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο και αφετέρου θα προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία, καθώς θα εξασφαλιστεί ότι πανεπιστήμια, ερευνητικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα έχουν τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα, ώστε να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, επωφελείς προς το κοινωνικό σύνολο.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, πρόκειται για την αρχή μίας σειράς οριζόντιων υπηρεσιών που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τις θυγατρικές του, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και την αξιοποίηση συνεργειών. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των θυγατρικών του Υπερταμείου είναι η ΕΥΔΑΠ, η ΕΤΑΔ, η ΔΕΗ, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, η ΕΥΑΘ, το ΤΑΙΠΕΔ και αρκετοί ακόμα φορείς.

Στο επίκεντρο η κυβερνοασφάλεια
Όπως ανέφερε ο κ. Γιουρέλης, στις μελλοντικές δράσεις του Υπερταμείου περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός προγράμματος για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας στις θυγατρικές της. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις αποτύπωσης της ωριμότητας (cybersecurity maturity assessment) με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα, δημιουργίας οδικού χάρτη αναβάθμισης της ωριμότητας σε θέματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας κατ’ επιλογή (opt-in), όπως ενδεικτικά δοκιμές παρείσδυσης, υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών και περιστατικών ασφάλειας.