Η ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις Διοικήσεις των τραπεζών σήμερα, οι οποίες και αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να κάνουν ευκολότερα, αμεσότερα και με μικρότερο κόστος τις συναλλαγές τους με την τράπεζα. Λύσεις σε τέτοιες καταστάσεις μπορούν να δώσουν τεχνολογίες, όπως το Video Banking.

Το Video Banking αποτελεί μια τάση που αρχίζει σιγά-σιγά να κερδίζει τους τραπεζικούς κύκλους, κάνοντας πραγματικότητα τις βιντεοσυνομιλίες με εξειδικευμένους υπαλλήλους της τράπεζας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξυπηρέτηση των πελατών. Ήδη μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν ανακοινώσει σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες «μεταφέρουν» τον γκισέ των τραπεζών στην οθόνη ενός PC ή ενός smartphone, επιτρέποντας την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της τράπεζας. Με το Video Banking δεν θα απαιτείται επίσκεψη των πελατών στο κατάστημα για τη διεξαγωγή σημαντικών συναλλαγών, αφού θα αρκεί ακόμα και ένα smartphone για να εξυπηρετηθεί κανείς από έναν υπάλληλο της τράπεζας, σε μια περισσότερο «προσωπική» επικοινωνία (την οποία και εμπιστεύονται περισσότερο οι πελάτες), από όπου και αν είναι, οποιοδήποτε στιγμή.

Τραπεζική ευελιξία
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις 1 στους 10 πελάτες προτιμάει την επίσκεψη στο κατάστημα. Το 54%, αντιθέτως, προτιμούν να χρησιμοποιούν το e-banking για τις συναλλαγές τους, ενώ περίπου 17% διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές τους μέσω ενός smartphone. Η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές προβληματίζει, εν γένει, τους διευθυντές των τραπεζικών καταστημάτων. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι τεχνολογίες, όπως το Video Banking, δεν θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά καταστήματα, άλλωστε δεν είναι αυτός ο στόχος.

Απώτερος σκοπός είναι να διευκολυνθούν εκείνοι οι πελάτες της τράπεζας που δυσκολεύονται να επισκεφτούν τα καταστήματα, είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί δεν τους το επιτρέπουν οι συνθήκες, επειδή ζουν, για παράδειγμα, σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Στόχος είναι, επίσης, να εξυπηρετηθεί το νεαρό κοινό, το οποίο προτιμάει αντί να πηγαίνει στην τράπεζα, να «έρχεται» η τράπεζα σε αυτό. Το Video Banking, όπως άλλωστε το m-banking & το e-banking, συμπληρώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες μέσω των πελατών τους, δημιουργώντας ένα περισσότερο αποτελεσματικό και ευέλικτο τραπεζικό μοντέλο.

Video Banking εδώ και τώρα!
Το Video Banking υλοποιεί μια «υπόσχεση» που έχει δώσει το Retail Banking εδώ και καιρό, ήτοι την υλοποίηση της άμεσης επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο, οποτεδήποτε και από παντού. Εκτός από μια παροχή που δίνει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες στους πελάτες τους, υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι που συνηγορούν στον υιοθέτηση του Video Banking. Ο σημαντικότερος, ίσως, είναι η διατήρηση και επέκταση του υφιστάμενου πελατολογίου. Τα προβλήματα του ακριβού εξοπλισμού και των μικρών ταχυτήτων που χαρακτήριζε παλιότερα τις βιντεοσυνομιλίες έχουν πλέον αντιμετωπιστεί, ενώ το video χρησιμοποιείται κατά κόρον, όχι μόνο από τις νεαρές ηλικίες, αλλά και από τις μεσαίες ηλικιακές κατηγορίες πελατών. Το Video Banking έχει ωριμάσει και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι η κατάλληλη στιγμή να υιοθετηθεί. Άλλωστε τα οφέλη που προσφέρει είναι πολλά:

  • Ικανοποιεί τη δέσμευση των τραπεζών για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους πελάτες τους.
  • Αυξάνει τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας, με χαμηλό κόστος για τις τράπεζες.
  • Προσφέρει άμεση επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε ώρα
  • Βοηθάει στον επανασχεδιασμό λειτουργίας των υφιστάμενων καταστημάτων, μειώνοντας τη φυσική παρουσία των υπαλλήλων και την επισκεψιμότητα τωμ πελατών.
  • Προσφέρει νέες καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των τραπεζικών υπηρεσιών οδηγώντας, παράλληλα, σε σημαντική μείωση του κόστους.