Η Intracom Holdings ανακοίνωσε την αποχώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωκράτη Π. Κόκκαλη, ιδρυτή του ομίλου εταιρειών Intracom Holdings.

Κατόπιν αυτού και σε συνέχεια της μη αναπλήρωσης του αποχωρήσαντος μέλους, το 6μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Δημήτριος Χρ. Κλώνης – Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Αρ. Αννινος – Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης – Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριος Ν. Φίλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., Δημήτριος Χρ. Κλώνης, αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (Intrakat, Hellas Online, Intrasoft International, Intracom Defense Electronics), θέση που μέχρι τώρα κατείχε ο Σωκράτης Π. Κόκκαλης. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια που ο όμιλος αποκτά νέο Πρόεδρο.