Ένα από τα «αγκάθια» στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα είναι η μειωμένη (σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα έπρεπε να βρισκόταν, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία) διάδραση μεταξύ της έρευνας που διεξάγεται στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα, με τη βιομηχανία. Όλοι το γνωρίζουν, όλοι συμφωνούν πως πρέπει να υπάρξει πρόοδος, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ευρήματα και να δρέψουμε τους «καρπούς» που μας αξίζουν ως χώρα, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα αυτά που πρέπει. Κάτι που αποτυπώνεται και στους σχετικούς δείκτες, όπου η Ελλάδα σταθερά μειονεκτεί, παρότι το επιστημονικό δυναμικό μας είναι και ευάριθμο και ιδιαίτερα ποιοτικό, όπως αποδεικνύει η πορεία τόσων και τόσων «δικών μας παιδιών», που διαπρέπουν διεθνώς.

Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια πέντε σημαντικών φορέων έρευνας και καινοτομίας, που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora, με στόχο να αναπτύξουν καινοτομία για την κοινωνία. Αυτός ακριβώς ήταν κι ο τίτλος της απολογιστικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (συμμέτοχου και ουσιαστικού συντονιστή του project), για τα δυο χρόνια από την εκκίνησή της.

Ισχυρός αντίκτυπος
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί ο (θετικός, βεβαίως) αντίκτυπος των δράσεων του Science Agora αυτό το διάστημα, η συμβολή του στην αξιοποίηση της έρευνας και την ανάπτυξη καινοτομίας για την κοινωνία, αλλά και η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που μπορούν να παίξουν οι κόμβοι μεταφοράς τεχνολογίας στο ελληνικό οικοσύστημα. Αυτά περιέγραψαν στις εισηγήσεις τους οι επικεφαλής των πέντε συμμετεχόντων φορέων (Δρ. Γεώργιος Νούνεσης, Πρόεδρος ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Καθ. Δημήτρης Μπουραντώνης, Πρύτανης ΟΠΑ, Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής, Πρύτανης ΕΜΠ, Καθ. Ιωάννης Εμίρης, Πρόεδρος Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και ομοτ. Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, τ. Πρόεδρος ΔΣ – Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ), για να πάρουν τη σκυτάλη με αναφορές στις δράσεις για τη δημιουργία και λειτουργία δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας, οι Βασίλης Γογγολίδης (ΓΓΕΚ) και Ελένη Παπαδοπούλου (Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα’).

Την παρουσίαση των δράσεων, των καλών πρακτικών, της οργανωτικής δομής και του μέλλοντος του Science Agora ανέλαβαν ο επιστημονικά υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ, αν. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας, η υπεύθυνη Γραφείου Καινοτομίας του «Δημόκριτου», Σοφία Μαγκιά, και η υπεύθυνη Innovation Commercialization & Business Development του ACEin στο ΟΠΑ, Λίλα Δεσποτίδου, για να συμπληρώσει την ενότητα με αναφορές στον ρόλο του κοινωνικού μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. Ο ίδιος έμεινε και στο πολύ ενδιαφέρον πάνελ «διασύνδεσης με τη βιομηχανία», με το οποίο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση, το οποίο συντόνισε η Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη, επιστημονικά υπεύθυνη, ACEin ΟΠΑ, με συνομιλητές τους Γιώργο Σταυρόπουλο (KORRES), Κώστα Κεφαλάκη (Roche Hellas) και Αριστείδη Λάλο, (Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και Τεχνοβλαστός «Avisense»).