Η Apple γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2011, το οποίο τελείωσε στις 25 Ιουνίου.

Τα έσοδα του τριμήνου άγγιξαν νέο ρεκόρ στα $ 28,57 δισ. σημειώνοντας αύξηση κατά 83%, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα $ 7,31 δισ. ή τα $ 7,79 ανά μετοχή κατόπιν διάλυσης τίτλων. Κατά την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά, τα συνολικά έσοδα της Apple ήταν $ 15,7 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα $ 3,25 δισ. ή $ 3,51 ανά μετοχή κατόπιν διάλυσης τίτλων.

Το μικτό περιθώριο κέρδους έφτασε το 41,7% συγκρινόμενο με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι που ήταν 39,1%. Οι διεθνείς πωλήσεις κατέχουν το 62% των συνολικών εσόδων του τριμήνου. Η Apple πούλησε 20,34 εκατ. iPhone σε αυτό το τρίμηνο με αύξηση 142% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο πέρσι.

Επίσης, πουλήθηκαν 9,25 εκατ. iPad κατά τη διάρκεια του τριμήνου με συνολική αύξηση στις πωλήσεις κατά 183%. Η εταιρεία πούλησε 3,95 εκατ. υπολογιστές Mac με αύξηση 14% αλλά και 7,54 εκατ. iPod με συνολική μείωση 20% σε σχέση με το 2010.