Δέκα νέες εφαρμογές λανσάρονται στο πλαίσιο της συνεργασία Apple και IBM, για χρήστες που χρησιμοποιούν predictive analytics και iBeacons.

Οι εφαρμογές Travel Plan και Travel Track απευθύνονται σε εργαζόμενους που ταξιδεύουν συχνά και τους παρέχουν βοήθεια στο σχεδιασμό του ταξιδιού αλλά και στη διάρκειά του. Οι εφαρμογές Shift Track και Shift Sync στοχεύουν σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε βάρδιες, ενώ οι εφαρμογές Loan Advise και Loan Track  απευθύνονται σε εργαζόμενους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εφαρμογή Expert Resolve απευθύνεται σε εργαζόμενους που πραγματοποιούν επιδιορθωτικές εργασίες σε συσκευές όπως ATMs, ενώ το Asset Inspect χρησιμοποιεί predictive analytics για να προτείνει τους λόγους που ένα τμήμα βιομηχανικού εξοπλισμού δεν λειτουργεί. Η εφαρμογή Safe Site καταγράφει πιθανές επικίνδυνες συνθήκες σε έναν εργασιακό χώρο, ενώ χρησιμοποιεί iBeacons για την ενημέρωση των εργαζομένων που προσεγγίζουν το σημείο. Τέλος, η εφαρμογή Field Inspect επιτρέπει σε κυβερνητικούς επιθεωρητές να πραγματοποιούν ελέγχους και να αρχειοθετούν τα ευρήματά τους.