Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας, η γρήγορη και αποτελεσματική ανάπτυξη νέων εφαρμογών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Η γρήγορη ανάπτυξη νέων εφαρμογών αποτελεί σήμερα κρίσιμη προϋπόθεση για την ίδια την ανταγωνιστικότητα πολλών σύγχρονων επιχειρήσεων. Προκειμένου να στηρίξουν το business με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι Διευθυντές Πληροφορικής θα πρέπει να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους απέναντι στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία εφαρμογών λογισμικού. Το Αpplication Lifecycle Management ξεκινάει πλέον με πρώτο του στάδιο την επιχειρηματική στρατηγική και καταλήγει στα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Πώς γίνονται οι εφαρμογές σήμερα
Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που έχει η ευελιξία στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, ο Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίον συσχετίζονται οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και οι τεχνολογίες προκειμένου να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές. Στη σημερινή εποχή, μιλάμε πλέον για «συστήματα συστημάτων» τα οποία περιλαμβάνουν τάσεις όπως το cloud computing, η αρχιτεκτονική που βασίζεται στις υπηρεσίες και το Web 2.0.

Οι διαδικασίες απομακρύνονται από τις «μονοκόμματες» μεθόδους τύπου Waterfall προς τις πιο ευέλικτες, τύπου Agile. Τάσεις όπως οι παραπάνω οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος κτήσης, επιτρέπουν πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική και ταχύτερη ανάπτυξη με χαμηλότερο ρίσκο. Ποιος είναι όμως ο τρόπος για να επωφεληθεί κανείς αυτών των πλεονεκτημάτων;

Προσαρμογή στην πολυπλοκότητα
Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου περιβάλλοντος Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τις ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις που εγείρει το business, δημιουργούν μια τεράστια πίεση για γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωση εφαρμογών. Το τριπλό αυτό ζητούμενο για δημιουργία ποιοτικών εφαρμογών, με προκαθορισμένο τρόπο και με την ταχύτητα που απαιτεί το business παραμένει ανεκπλήρωτο για πολλές επιχειρήσεις.

Συχνά, το έργο ανάπτυξης κάθε νέας εφαρμογής μοιάζει με μια ξεχωριστή περιπέτεια και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να επιτυγχάνονται συνεπή αποτελέσματα.

Οι βασικότερες προκλήσεις είναι οι παρακάτω:
Περιορισμένη ορατότητα στα αιτήματα και στην πρόοδο των ομάδων. Οι σύγχρονες ομάδες, οι οποίες είναι συχνά διάσπαρτες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και ακολουθούν διαφορετικές μεθοδολογίες, είναι συχνά δύσκολο να λειτουργήσουν σωστά όταν δεν υπάρχει κεντρικός συντονισμός, κεντρική αξιολόγηση του όγκου εργασίας που ανατίθεται στην κάθε μία, αναφορές προόδου κ.λπ.

Η πολυπλοκότητα πλήττει την ποιότητα. Οι σύνθετες εφαρμογές, ειδικά εκείνες που βασίζονται σε τεχνολογίες Web 2.0/RIA, δημιουργούν νέες πιέσεις στον τρόπο με τον οποίο επικυρώνεται η λειτουργικότητα, η απόδοση και η ασφάλεια των εφαρμογών. Πέρα από τις πιέσεις αυτές, η διάδοση της μεθοδολογίας του Agile αποτελεί πρόκληση για τον παραδοσιακό ρόλο και χώρο των ομάδων.

Δυσκολία στην πραγματοποίηση αλλαγών. Πολλές εταιρείες προσπαθούν να διαχειριστούν τη διαδικασία δημιουργίας νέων εφαρμογών μέσα από ξεπερασμένους μηχανισμούς legacy. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια ορατότητας στη διαδικασία, οι αναποτελεσματικότητες λόγω των πολλών manual tasks, η μειωμένη ανταπόκριση στην επιχειρηματική αλλαγή και το υψηλότερο κόστος κτήσης.


Μετά το delivery, το χάος;
Πολλές επιχειρήσεις ξεχνούν ότι η επιτυχής δημιουργία μιας νέας εφαρμογής αποτελεί μόλις την αρχή. Το go-live σηματοδοτεί μόνο τη γέννηση μιας λύσης που θα συνεχίσει να «ζει» για πολύ καιρό ακόμη. Χωρίς αυτήν την προοπτική, είναι εύκολο να παραβλέψει κανείς όλα όσα συμβαίνουν πριν τις απαιτήσεις και μετά την αρχική εγκατάσταση.

Ολα αυτά τα ενδιάμεσα στάδια αντιπροσωπεύουν όμως το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής μιας εφαρμογής και, συνεπακόλουθα, το κόστος της. Προκειμένου να αποκτήσει μια ευρύτερη προοπτική, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα:
• Ποιο είναι το πραγματικό κόστος του χαρτοφυλακίου εφαρμογών; Πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί;
• Γιατί θα πρέπει η επιχείρηση να επενδύσει σε αυτήν την εφαρμογή και όχι σε άλλες;
• Πώς γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ ανάπτυξης εφαρμογών και λειτουργίας προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η αλλαγή με τρόπο ομαλό;
• Πώς διασφαλίζουμε ότι τα τεχνικά μας πρότυπα γίνονται κατανοητά και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την επιχείρηση;
• Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την επαναχρησιμοποίηση των ίδιων συστατικών χωρίς να «προσβάλουμε» τις ομάδες των έργων;
• Επωφελείται η επιχείρηση της εφαρμογής με τον τρόπο και στο βαθμό που περιμέναμε;

Οι προκλήσεις της νέας γενιάς εφαρμογών
Το βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Διεύθυνση Πληροφορικής, αφού πρώτα τοποθετηθεί απέναντι στις προκλήσεις και τα ερωτηματικά του σύγχρονου τρόπου παράδοσης εφαρμογών, είναι το εξής: «Πώς ανταποκρινόμαστε για να διευκολύνουμε την αλλαγή και να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα με τις απαιτήσεις του business;».

Η απάντηση είναι διττή: αφενός επανακαθορίζουμε τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας νέων υπηρεσιών για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του σήμερα και, αφετέρου, βελτιστοποιούμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά επιχειρηματικά αποτελέσματα.


Επιστροφή στις βασικές αξίες
Παρόλες τις καινοτομίες σε επίπεδο τεχνολογίας και τρόπων απόδοσης υπηρεσιών ΙΤ, υπάρχουν και κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές: οι αρχές της προβλεψιμότητας και της ποιότητας, καθώς και η δυνατότητα ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες.

Προβλεψιμότητα: Οι «καλές» Διευθύνσεις Πληροφορικής διακρίνονται για τη δυνατότητά τους να λειτουργούν με τρόπο προβλέψιμο. Γνωρίζουν σε ποιο στάδιο και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα προγράμματά τους, μπορούν να κάνουν εύστοχες προβλέψεις για το αν βρίσκονται στο σωστό δρόμο και, βάσει της γνώσης αυτής, μπορούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις εφόσον αυτές είναι απαραίτητες.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη συνολική άποψη σχετικά με την πρόοδο, το φόρτο εργασίας των ομάδων και την επερχόμενη ζήτηση για νέες εφαρμογές. Αυτή η ενιαία άποψη θα πρέπει να απεικονίζει το σύνολο του προγράμματος σε πραγματικό χρόνο και να βασίζεται σε δυαδικές μετρικές όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των απαιτήσεων που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία.

Ποιότητα: Η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί με στόχο την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ποιότητας θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή των απαιτήσεων του business (λειτουργικών και μη) και να διασφαλίζει ότι αυτές δεν θα «ξεχαστούν».

Αντίθετα, θα πρέπει να καθοδηγήσουν όλες τις δραστηριότητες επιβεβαίωσης και, εν τέλει, της αποτίμησης της προόδου. Η στρατηγική στον τομέα της ποιότητας θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να «καλύψει» όλες τις νέες τεχνολογίες επάνω στις οποίες χτίζονται οι εφαρμογές -όχι μόνο με το να επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητά τους- αλλά επίσης την απόδοση και την ασφάλειά τους.

Ετοιμότητα για αλλαγή: Ο όγκος των αλλαγών σε επίπεδο εφαρμογών είναι τρομακτικός. Κάποιοι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν δεκάδες χιλιάδες αιτήματα για αλλαγή ανά μήνα. H πλήρης κατανόηση του τι σημαίνει μια αλλαγή σε μία εφαρμογή για το σύνολο των ανθρώπων που θα κληθούν να τη διαχειριστούν αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Χρειάζονται ολόκληρες μέρες, εάν όχι εβδομάδες, προκειμένου να καθοριστεί το τι πρέπει να αλλάξει και πού, καθώς και το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των αλλαγών.

Προκειμένου να μπορέσει να ακολουθήσει το γρήγορο ρυθμό και να είναι έτοιμο για αλλαγές, το τμήμα Πληροφορικής θα πρέπει να αξιοποιεί την αυτοματοποίηση όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό. Η αυτοματοποίηση θα πρέπει να συνδυάζεται με μια κεντροποιημένη απεικόνιση των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των παγίων. Η ομάδα θα πρέπει να μπορεί απλά να επιλέγει το στοιχείο αυτό που πρόκειται να υποστεί αλλαγή και να βλέπει αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (απαιτήσεις, δοκιμές, ακόμη και γραμμές κώδικα) που θα επηρεαστούν από αυτήν την αλλαγή.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακριβής και αποτελεσματική ανάλυση του αντίκτυπου και επιταχύνεται η εκτέλεση της αλλαγής. Ενα κεντρικό αποθετήριο παγίων ευνοεί επίσης την επαναχρησιμοποίησή τους από κατανεμημένες ομάδες αφού επιτρέπει σε οποιαδήποτε ομάδα, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, να γνωρίζει με μία κίνηση εάν μια δοκιμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, αν μια απαίτηση έχει ήδη διαμορφωθεί και αν ένα πρόβλημα έχει ήδη επιλυθεί.

Οι εφαρμογές τρέχουν το business

Οι εφαρμογές λογισμικού κυριαρχούν σε κάθε σημείο της σύγχρονης επιχείρησης. Θα μπορούσε κανείς να πει ακόμη και ότι οι εφαρμογές «τρέχουν» την business και ότι αυτό που απαιτεί το business είναι η ευελιξία.

Ωστόσο, όλα όσα έχουν να κάνουν με τις εφαρμογές, έχουν εξελιχθεί δραματικά: από τα ίδια τα συστατικά στοιχεία, μέχρι τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεσή τους. Σε αυτό το ολοένα και πιο σύνθετο και επιταχυνόμενο περιβάλλον, οι ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεργαστούν σαν αληθινές ομάδες, αντί να λειτουργούν σαν απομονωμένες μονάδες.

Επιπλέον, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής από την απλή δημιουργία εφαρμογών στη δημιουργία επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, θα πρέπει το ΙΤ να αποκτήσει μια πιο ευρεία άποψη του application lifecycle και να εξετάσει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό, το αληθινό κόστος και η πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου εφαρμογών μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τους επιχειρηματικούς στόχους που εξυπηρετούν.

Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας, της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας των πρωτοβουλιών ανάπτυξης λογισμικού, αλλά και των ίδιων των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.