Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ALCO, όσον αφορά το επίπεδο προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι σε κινδύνους και απρόβλεπτα γεγονότα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου 1st Business Continuity Forum που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 18 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, η γνωστή εταιρεία ερευνών ALCO παρουσίασε τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας που διεξήχθη ειδικά για τους σκοπούς του συνεδρίου, με στόχο την αντίληψη της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με κινδύνους και απειλές, καθώς και την αποτύπωση του επιπέδου ετοιμότητας των επιχειρήσεων σε περίπτωση που αυτές βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικές έκτακτες απρόβλεπτες καταστάσεις. Η έρευνα της ALCO διεξήχθη σε συνεργασία με την “Fidel & Fortis Συμβούλους Επιχειρήσεων” την περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2013, ενώ συμμετείχαν σε αυτήν υψηλόβαθμα στελέχη 50 μεγάλων επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Οι σημαντικότερες απειλές για τις επιχειρήσεις σήμερα
Η έλλειψη ασφάλειας και οι συνεχείς θεσμικές αλλαγές αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τις επιχειρήσεις σήμερα. Και οι δύο αυτοί κίνδυνοι καταλαμβάνουν το ίδιο ποσοστό, ήτοι από 76% ο καθένας. Ειδικά, η έλλειψη ασφάλειας αποτελούσε και κατά το παρελθόν τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, γεγονός που τεκμηριώνεται από διάφορα συμβάντα, με τα οποία έχουν βρεθεί αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές αλλαγές, αυτές αφορούν το ρυθμιστικό, το νομικό, το φορολογικό πλαίσιο κλπ. Σχετικά με το μέλλον, η πολιτική αστάθεια φαίνεται να αποτελεί την κυριότερη απειλή για το 58% των επιχειρήσεων τα επόμενα 1-2 χρόνια, ενώ μόλις 1 στους 4 απάντησε ότι η πολιτική αστάθεια απετέλεσε παράγοντα κινδύνου κατά το παρελθόν.

Στις ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών: * Το 84% δηλώνει ότι έχει πλάνα διαχείρισης εκτάκτων γεγονότων, ενώ το 16% των μεγάλων επιχειρήσεων του δείγματος εξακολουθεί να μη διαθέτει τέτοια πλάνα. * Το 30% δεν διαθέτει ομάδες και ανθρώπους για τη διαχείριση εκτάκτων γεγονότων και κρίσεων. * Το 30% δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε ανάλυση ρίσκου. * Το 40% δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε αναλύσεις επιχειρησιακών επιπτώσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει ειδική μονάδα που ασχολείται με την Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity Management). Μόνο το 15% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν θέση Business Continuity Manager στον οργανισμό.

Business Continuity και Disaster Recovery
Οσες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι διαθέτουν πλάνα έκτακτης ανάγκης, όταν τους ζητείται να διευκρινίσουν τι ακριβώς εννοούν, αναφέρονται κυρίως σε Disaster recovery plans στον τομέα της Πληροφορικής ή/και σε πλάνα εκτάκτων αναγκών που εντάσσονται στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας. Oι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να εστιάζουν στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και στη λογική της αποκατάστασης βλαβών, αλλά όχι στην προληπτική θωράκιση όλων των κρίσιμων λειτουργιών τους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και σε περίπτωση καταστροφικών γεγονότων. Επτά στις δέκα επιχειρήσεις παραδέχονται ότι η ύπαρξη μόνιμης ομάδας που θα έχει ως αντικείμενο τη συστηματική ενασχόληση με την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων -ειδικά σήμερα- είναι σημαντική, ενώ επίσης επτά στις δέκα θεωρούν ότι μια τέτοια μονάδα θα έπρεπε να υπάγεται κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γενικό συμπέρασμα: η γενικότερη αντίληψη γύρω από την Επιχειρησιακή Συνέχεια στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο και απέχει από την αντίληψη αντίστοιχων μεγάλων επιχειρήσεων του εξωτερικού.