Ένα πολύ σημαντικό έργο για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δρομολογεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ. Το αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάπτυξη αποθετηρίου του εν Βενετία αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών καθώς και στην ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος που το Ινστιτούτο κατέχει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης. Να σημειωθεί ότι η δημόσια διαβούλευση επί του τεύχους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, έχει καταληκτική ημερομηνία την 23η Οκτωβρίου.

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Βυζαντινών  και  Μεταβυζαντινών  Σπουδών  Βενετίας αποτελεί  το  μοναδικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας εκτός των ελληνικών συνόρων που έχει ως σκοπό την προαγωγή  των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

Στο  προτεινόμενο  έργο με τίτλο «Ψηφιακή  Διαχείριση  του  εν  Βενετία  αρχείου  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών», με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και  επικοινωνιών θα καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαχείριση του πολιτιστικού, αρχειακού  και ιστορικού αποθέματος του Ελληνικού Ινστιτούτο, το οποίο θα προβληθεί και θα διατεθεί ελεύθερα στο  κοινό  μέσα  από  ένα  ενιαίο  ψηφιακό  αποθετήριο.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εικονική Πραγματικότητα
Επίσης  με  τη  χρήση  καινοτόμων  τεχνολογιών  όπως,  η  Tεχνητή  Νοημοσύνη  (Αrtificial  Intelligence),  η  εικονική  (Virtual  Tour)  και  η  επαυξημένη  πραγματικότητα (AR),  θα  οπτικοποιηθεί  μεγάλο  μέρος  του  ψηφιακού  περιεχομένου  για  το  ευρύ  κοινό  καθώς  και  για  εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Οι  εφαρμογές  θα  είναι  προσβάσιμες  όχι  μόνο  μέσω  web  αλλά  κυρίως  μέσω  εφαρμογών  σε  κινητές  συσκευές (iOS, android), αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, instagram, κ.α.).