Ο Λεωνίδας Δαραβέλης Διευθυντής, Εν Ενεργεία Επικεφαλής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ο Αναστάσιος Αλέφαντος, Διευθυντής Λειτουργιών Συστημάτων Πληροφορικής και ο Μάριος Σέντρες, Τομεάρχης Σχεδιασμού Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναλύουν στο netweek την αξία του ΙΤΑΜ.

Netweek: Πώς το IT Asset Management  σύστημα εξοικονομεί χρόνο, χρήματα και ελαττώνει το ρίσκο από τη συμμόρφωση με τα regulations, το IT planning, τις διαπραγματεύσεις και το procurement;

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: To ΙΤAM της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΤΤ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ,) βασίζεται στην πλατφόρμα OpenView της HP και συμβάλλει στη λεπτομερή καταγραφή και διαχείριση των ενεργών πάγιων στοιχείων (active assets) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (servers, workstations, οθόνες, εκτυπωτές, switches, routers, PABX, UPS, κ.λπ).

Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πρόσβαση σε κοινή πληροφορία για την τοποθεσία, τις βλάβες, το σχετικό συμβόλαιο συντήρησής του καθώς και τον χρήστη στον οποίο ανήκει το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο. Το ΙΤΑΜ του ΙΤΤ μας διαχειρίζεται όλα τα ενεργά πάγια στοιχεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του αεροδρομίου καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του (life cycle management).

Αυτή η καθολική διαχείριση επιτρέπει να λαμβάνονται επίκαιρες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα χρειασθεί να γίνουν επενδύσεις στα ενεργά στοιχεία λόγω λήξης του ωφέλιμου της ενεργού ζωής τους και τις επιπτώσεις που έχει η αναβολή των επενδύσεων στην επιχειρησιακή λειτουργία αυτών των συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Netweek: Γιατί τώρα είναι κατάλληλη η στιγμή για επένδυση σε ITAM σύστημα;

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Ο ΔΑΑ χρησιμοποιεί ITAM σύστημα ήδη από το 2002. Θεωρούμε ότι έχει γίνει πλήρης απόσβεση της αρχικής επένδυσης. Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, η χρήση εργαλείου ενιαίας παρακολούθησης των παγίων στοιχείων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη. Ελαττώνονται έτσι οι πρόσθετες επενδύσεις, παρακολουθούνται τα πάγια και η απόσβεση τους.

Μπορούμε επίσης να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με διάφορα μοντέλα για τα οποία έχουν καταγραφεί πολλές βλάβες. Ειδικά αυτήν την περίοδο τα συστήματα ΙΤΑΜ δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις εκείνες που μπορούν να προγραμματίσουν ή να αναβάλουν τις επενδύσεις σε Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες. Με αυτό τον τρόπο η Πληροφορική μπορεί να συμβάλει ως παράγων ανάπτυξης στην επιχείρηση και να αρχίσει να ξεφεύγει από την παραδοσιακή εικόνα της ως κέντρου κόστους.

Netweek: Ανθρωποι, διαδικασίες, τεχνολογία και business management. Αυτές είναι οι τέσσερις διαστάσεις πάνω στις οποίες το ΙΤΑΜ αποτιμά την αξία του οργανισμού. Πως ακριβώς, όμως, λειτουργεί και δίνει τα guidelines που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου η επιχείρηση να οδηγηθεί σε υψηλότερα επίπεδα ωρίμανσης και επιχειρηματικής αξίας;

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Πρώτα έρχεται η διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες για την παρακολούθηση και διαχείριση των παγίων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ακολούθως θα βάζαμε τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία και τη σημασία ενιαίας αποτύπωσης των παγίων. Το business management απαιτείται για την οικονομική παρακολούθηση αυτών και τη άμεση λήψη αποφάσεων.

Τέλος, απαιτείται μοντέρνα τεχνολογία που προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης με τα υπόλοιπα συστήματα της εταιρείας. Η ωρίμανση και η αύξηση της επιχειρηματικής αξίας έρχονται όταν αυτές οι τέσσερις διαστάσεις του ΙΤΑΜ αρχίζουν και περνάνε αρμονικά μέσα στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Πληροφορικής, χωρίς να θεωρείται ένα ακόμα στοιχείο ελέγχου (audit & control) και γραφειοκρατίας.

Netweek: Σε ποιες παραμέτρους και χαρακτηριστικά στηρίζεται η μακροπρόθεσμη αξία του IT Asset Management;

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Η πρώτη διάσταση φυσικά είναι η διασύνδεση του συστήματος με τις υπόλοιπες εφαρμογές της εταιρείας όπως το σύστημα βλαβοληψίας, το μηχανογραφικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα (ERP) και το σύστημα χρεώσεων (billing system), καθώς και η εταιρική πύλη (portal, Intranet) για τη διευκόλυνση των χρηστών στην επιλογή ενός υπολογιστή ή και ακόμη ενός δρομολογητή (router). Η δεύτερη διάσταση είναι η αποτύπωση ξεκάθαρης διαδικασίας για την καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων και η ενημέρωση των χρηστών για το σύστημα ITAM.

Το ΙΤΑΜ είναι ένα σύστημα που έρχεται να βοηθήσει, να στελεχώσει και να εμπλουτίσει τις ισχύουσες διαδικασίες. Το ΙΤΑΜ δεν δημιουργεί διαδικασίες. Τέλος ένα ολοκληρωμένο ΙΤΑΜ σύστημα μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν αφενός τις βάσεις κόστους τους (baseline costs), και αφετέρου σε ποια κόστη μπορούν να επέμβουν και να τα μειώσουν. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μακροπρόθεσμα οφέλη και σημαντικές μειώσεις κόστους  θα επέλθουν όταν με τη βοήθεια του ΙΤΑΜ θα αρχίσουν να δημιουργούνται συνέργειες των τμημάτων Πληροφορικής, προμηθειών και οικονομικών υπηρεσιών.