Στην ανάπτυξη του Maritime Accounting Software, λύση λογισμικού για τη χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση στον κλάδο της ναυτιλίας, προχώρησαν η Athens Technology Center (ATC) και η Moore Greece, ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία. Το Maritime Accounting Software βασίζεται στο Epicor ERP, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και είναι παρατροποιημένο ειδικά για τη ναυτιλία.

Η εν λόγω cloud-ready λύση παρέχει στους πλοιοκτήτες, τους οικονομικούς διευθυντές και τους λογιστές τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν δεδομένα τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου (multi-company, multi-site) ενώ μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των ναυτιλιακών εταιριών.

Στα κύρια οφέλη του περιλαμβάνεται η εξοικονόμηση χρόνου στις καθημερινές εργασίες του λογιστηρίου με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως πλήρη συνδεσιμότητα με το Excel ή αυτοματοποιημένες συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών. Επιπλέον, το Maritime Accounting Software είναι πλήρως προσβάσιμο από κάθε συσκευή, εξασφαλίζοντας αυξημένα επίπεδα ανεξαρτησίας στους χρήστες, που εξακολουθούν να μοιράζονται την ίδια βάση πληροφοριών,  ανάλογα με τους ρόλους τους, σε συνδυασμό με την ικανότητα drill-down στις λεπτομέρειες των κινήσεων.