Επιτυχημένη ήταν η πρεμιέρα της νέας έκδοσης του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), όπου «δοκιμάστηκαν» εν ώρα «παραγωγής» όλες οι καινούργιες παράμετροι (και δυνατότητες) του συστήματος.

«Δεν προέκυψε κανένα θέμα στην πρώτη επίσημη λειτουργία του συστήματος, όλα βαίνουν καλώς, αν και οι χρήστες ενδέχεται να χρειαστούν λίγες ημέρες μέχρι να συνηθίσουν τη νέα έκδοση» δήλωσε στο NetFAX, ο Δημήτρης Καραϊσκάκης, COO του ATHEXGroup. Το ΟΑΣΗΣ αναπτύσσεται εσωτερικά από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup), με την παράλληλη αξιοποίηση (περίπου κατά 20%) εξωτερικών resources.

Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται οι καλυμμένες πωλήσεις, ο έλεγχος των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών και ο αποτελεσματικότερος τρόπος προσδιορισμού της τιμής κλεισίματος των μετοχών με τη χρήση ενός νέου αλγόριθμου. Πριν από την κυκλοφορία κάθε νέας έκδοσης του ΟΑΣΗΣ υπάρχει μια διαβούλευση με τους πελάτες-μέλη για τις αλλαγές που εισάγονται, με τις προδιαγραφές της να καθορίζονται εσωτερικά λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη και τις ανάγκες των πελατών-μελών.

Για την ανάπτυξη της νέας έκδοσης του ΟΑΣΗΣ χρειάστηκαν περίπου οκτώ μήνες, ενώ η τελευταία ανανέωση του συστήματος είχε γίνει πέρσι (το σύστημα ανανεώνεται σχεδόν μια φορά κάθε χρόνο). Το ΟΑΣΗΣ αποτελεί το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά η διαπραγμάτευση των χρεογράφων με ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του να αποτελεί η υψηλή ασφάλεια που παρέχει, τόσο ως προς τη λειτουργία του όσο και ως προς τα δεδομένα που αυτό παράγει, χειρίζεται και αποθηκεύει.