Το πρώτο AI ChatBot στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, για το loyalty πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles, παρουσίασε η Attica Group. Η χρήση του ειδικού λογισμικού στον ιστότοπο seasmiles.com, βασίζεται στον τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), που αποτελεί τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) με αντικείμενο την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπολογιστών και των ανθρώπινων γλωσσών (π.χ. Ελληνικά). Το Chatbot αντιλαμβάνεται τον χρήστη όταν πληκτρολογεί την ερώτησή του και τον κατευθύνει ώστε να λάβει απάντηση, ξεκινώντας την πλοήγηση με μενού. Στη συνέχεια o ψηφιακός βοηθός απαντά σε ελεύθερα ερωτήματα που τίθενται από τα υποψήφια μέλη στην αναζήτησή τους για πληροφορίες εγγραφής και προνομίων που παρέχονται με την κάρτα Seasmiles.

Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί εύκολα και άμεσα για το Seasmiles πρόγραμμα επιβράβευσης, με μία απλή συζήτηση στο Chatbot. Στις δυνατότητες εξυπηρέτησης του Chatbot για τα εγγεγραμμένα μέλη, περιλαμβάνονται επίσης, ειδικευμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την δυνατότητα αλλαγής στοιχείων στο προφίλ, την ενημέρωση για τους διαθέσιμους πόντους λογαριασμού, τον τρόπο για την διαδικασία εξαργύρωσης, την αναλυτική κίνηση συναλλαγών, την πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα και άλλα. Η χρήση του συγκεκριμένου μέσου εξυπηρέτησης τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2020 σε συνεργασία με το ελληνικό καινοτόμο startup SmartRep.