Ανοδική πορεία εκτιμά για το σύνολο του 2024 η AustriaCard Holdings με εφαλτήριο το Α’ τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. Για το σύνολο του έτους η εταιρεία προσδοκά αύξηση των προσαρμοσμένων εσόδων κατά περίπου 10% και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (10-12%).

Στο Α’ τρίμηνο του έτους τα προσαρμοσμένα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 1,4%, σε 89,7 εκατ. ευρώ, λόγω της ανάπτυξης του κλάδου των Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της ενοποίησης των υπηρεσιών ταχυδρομικής διανομής στη Ρουμανία, ενώ η ανάπτυξη των λύσεων Secure Chip & Payment πρόκειται να αποτυπωθεί στο υπόλοιπο του έτους.

Αύξηση σημείωσε το μικτό κέρδος που έφτασε τα 22,5 εκατ. ευρώ και το μικτό περιθώριο στο 25,1%. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε 13,7 εκατ. ευρώ και ως ποσοστό επί των πωλήσεων έφτασε το 15,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 5 εκατ. και το περιθώριο καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 5,6%. ενισχύοντας σημαντικά την ελκυστικότητα των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές.