9th Information Security Conference: Σε πορεία προς ένα ασφαλές μέλλον

Στη νέα εποχή το παραδοσιακό μοντέλο προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων δεν επαρκεί. Το τοπίο της ασφάλειας αλλάζει και δημιουργείται ένας καινούργιος τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και συστημάτων, μεταφέροντας μας από μια πραγματικότητα παθητικότητας σε έναν κόσμο ιδεατής πραγματικότητας, όπου η κυβερνοασφάλεια θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες καταστάσεις.

Στο πλήρως ψηφιακό 9o Information Security Conference με τίτλο «Enabling a Secure Future: Managing Risks in a Constantly Changing World» που διοργανώθηκε από την Boussias, InfoSec experts και κορυφαίοι γνώστες σε θέματα Cyber Security από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τοποθετήθηκαν στα φλέγοντα ζητήματα της ασφάλειας, και κατέθεσαν την εμπειρία τους αναλύοντας τις σύγχρονες τάσεις, βάσει πραγματικών case studies, αλλά και λύσεων που βασίζονται στην καινοτομία και στην τεχνολογία.

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος εξήγησε πως, καθώς η χώρα επενδύει στον ψηφιακό και τον τεχνολογικό της μετασχηματισμό είναι δεδομένο πως πρέπει να επενδύσει και στην ασφάλεια των συστημάτων αυτών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του ISACA Athens Chapter, Νίκου Δράκου, ο οποίος ανέφερε πως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ISACA υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έτσι, το Υπουργείο θα αξιοποιήσει τις παγκόσμιες γνώσεις, την εκπαίδευση, τις διεθνείς πιστοποιήσεις και τα διεθνή πρότυπα του ινστιτούτου, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των υποδομών και των υπηρεσιών, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Μέσα από τον χαιρετισμό του, ο κύριος Δημήτρης Γεωργίου, Treasurer του (ISC)2 Hellenic Chapter και Chief Security Officer της Alphabit, ανέφερε ότι στο Cyberthreat Defense Report του (ISC)2 του 2021, καταγράφεται πως, ενώ πριν από οχτώ χρόνια, μόλις, το 36% των ανθρώπων του security πίστευαν πως θα δεχτούν κάποια πετυχημένη κυβερνοεπίθεση, σήμερα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 76%, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για τον κατάλληλο και έγκαιρο σχεδιασμό στρατηγικών ψηφιακής ασφάλειας.

Διαμορφώνοντας το τοπίο της κυβερνοασφάλειας
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ασφάλεια & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων στο OΠΑ, ο οποίος και συντόνισε την πρώτη ενότητα του συνεδρίου αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις και τις πολιτικές στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.
Στην παρουσίαση του, ο κύριος Θωμάς Δομπρίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε στο εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας που συντάχθηκε από το Υπουργείο και περιλαμβάνει 183 τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Σε συνέχεια αυτού του εγχειριδίου έχει δημιουργηθεί και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας των οργανισμών. Το εργαλείο αυτό αποτελεί έναν μηχανισμό με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν από μόνοι τους να πραγματοποιήσουν αυτοαξιολόγηση του επιπέδου της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων τους.

Ακολούθησε η, από κοινού, παρουσίαση του κυρίου Gonzalo Caro, Associate DPO της Meta, της κυρίας Denise Murtagh-Dunne, Security Manager της Meta και της κυρίας Feni Gourda, Security Program Manager της Meta. Στην παρουσίαση τους εστίασαν στη σχέση των συστημάτων προστασίας των δεδομένων με τα συστήματα ασφάλειας των πληροφοριών. Στόχος των συστημάτων ασφάλειας των πληροφοριών είναι να προστατέψουν τα δεδομένα από πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα, τόσο των εκάστοτε συστημάτων, όσο και των δεδομένων. Τα συστήματα προστασίας των δεδομένων ασχολούνται με τη σωστή διαχείριση, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, μέσα από τη συνεργασία των δύο συστημάτων εξασφαλίζεται πως τα προγράμματα ασφαλείας εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η περιφρούρηση της ιδιωτικότητας.

«Η ασφάλεια αποτελεί ένα δομικό συστατικό της καινοτομίας», επισήμανε ο κύριος Δημήτριος Πατσός, Senior Security Specialist στη Microsoft. Στο πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, κανένας χρήστης, καμία εφαρμογή και κανένα σύστημα δεν πρέπει να υστερεί από άποψη ασφάλειας, γι’ αυτό οι αυτοματισμοί μεγάλης κλίμακας πρέπει να έχουν ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας και οι άνθρωποι να ενδυναμώνονται και να εκπαιδεύονται στα νέα μοντέλα σκέψης και συνεργασίας.

Εν συνεχεία, ο καθηγητής Κώστας Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επισήμανε πως η πιεστική απαίτηση για νέες ψηφιακές υπηρεσίες, πολλές φορές, μπορεί να οδηγήσει στην ψηφιοποίηση της υπάρχουσας γραφειοκρατίας και στο να αμεληθούν οι ορθές πρακτικές ασφαλείας. Στόχος είναι οι νέες υπηρεσίες να αξιολογούνται, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη λειτουργικότητα, αλλά και να αναπτυχθούν ασφαλέστερες υπηρεσίες που να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών τους.

Εκτιμήσεις για το μέλλον
Σύμφωνα με την IDC, έως το 2022, 55 δισεκατομμύρια συσκευές θα είναι συνδεδεμένες παγκοσμίως, ανέφεραν στην από κοινού τους παρουσίαση ο κύριος Θανάσης Τσιλδερίκης, Solutions Consultant, για την Ελλάδα και την Κύπρο της HPE Aruba και ο κύριος Eυκλείδης Βολωτάς, Business Development Manager-Networking της Ιnfinitum. Η Gartner προβλέπει πως μέχρι το 2029 περίπου, τα 15 δισεκατομμύρια από αυτές τις συσκευές θα είναι IoT devices εταιρικών δικτύων. Παράλληλα, 8 στις 10 επιχειρήσεις, παραδέχονται πως δυσκολεύονται να ελέγχουν όλες τις IoT συσκευές που βρίσκονται συνδεδεμένες στο δίκτυο τους. Αυτό, βεβαίως, οδηγεί σε πολλές και ηχηρές περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων, με μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο αυξάνεται κάθε έτος. Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως ο όγκος των IoT συσκευών και το ανεξέλεγκτο πλήθος και η ποικιλομορφία τους δημιουργεί προβλήματα. Επισημάνθηκε βέβαια, πως η αξιοποίηση του AI και μιας machine learning λογικής μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην αναβάθμιση των πρακτικών ασφαλείας.
Στην παρουσίαση του, ο Δρ. Ευάγγελος Ουζούνης, Head of Policy Development Unit της European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), εξήγησε πως η Ευρωπαϊκή επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, προωθεί την επέκταση της ντιρεκτίβας NIS με την καινούργια πρόταση της, την NISD 2.0. Η ντιρεκτίβα αυτή βελτιώνει την NIS, προσθέτοντας καινούργιους τομείς και βοηθάει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν καλύτερα σε θέματα κρίσεων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η, από κοινού, παρουσίαση του κυρίου Αχιλλέα Γκίκα, Imaging & Printing Specialist της Infinitum και του κυρίου Χάρη Αμούργη, Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα και Security Expert της HP για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα με το τελευταίο report της Kyocera, το 66% των οργανισμών κατατάσσουν τις υποδομές εκτύπωσης στους 5 κορυφαίους κινδύνους ασφαλείας. Παράλληλα, το 77% των στελεχών πληροφορικής πιστεύει πως η απομακρυσμένη εργασία οδηγεί σε μεγαλύτερη ευπάθεια. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, πως οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν λύσεις που να τους προσφέρουν ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα.
Ο κύριος Χρόνης Καπαλίδης, Principal at the Information Security Forum, παρουσίασε την έκθεση Threat Horizon του ISF, μέσω της οποίας γίνεται εμφανές πως ο ψηφιακός και ο φυσικός κόσμος πλέον ενώνονται. Παράλληλα όμως, έχει παρατηρηθεί πως υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία υποσκάπτει τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Συνεπώς, η ασφάλεια των πληροφοριών αφορά όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης και οι CISO οφείλουν να εμπνεύσουν ένα πνεύμα υπευθυνότητας στο προσωπικό του οργανισμού.

Εξασφαλίζοντας την κυβερνοανθεκτικότητα
Στην ασφάλεια των βιομηχανικών συστημάτων εστίασε την παρουσίαση του ο κύριος Γιώργος Στεργιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στους πιο συνηθισμένους φορείς επίθεσης περιλαμβάνονται το spear phishing μέσω email, οι εξωτερικές επιθέσεις σε εκτεθειμένες συσκευές και τα λάθη των χρηστών. Παράλληλα όμως, η μεγαλύτερη μάστιγα στη βιομηχανία, αυτή τη στιγμή, είναι τα legacy συστήματα, τα οποία και χρήζουν ειδικής διαχείρισης.
Σε παρόμοιο πλαίσιο κινήθηκε και η ομιλία του Δρ. Σωκράτη Κάτσικα, Director στο Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS), εστιάζοντας στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας. Παραδοσιακά, η έννοια της ασφάλειας συνδέεται με τρία χαρακτηριστικά, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα. Για τα βιομηχανικά συστήματα, ωστόσο, πρέπει να προστεθούν και κάποια καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν τη δυνατότητα ελέγχου, τη παρατηρησιμότητα και τη λειτουργικότητα.

Προστασία και άμυνα
Εν συνεχεία, ο κύριος Νικήτας Κλαδάκης, CEO της Netbul, εξήγησε πως πλέον τα drone μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια των κυβερνοεγκληματειών που θέλουν να επιτεθούν σε έναν οργανισμό. Ουσιαστικά, με τη χρήση απλών τεχνολογιών, το drone μπορεί να μετατραπεί σε μια ιπτάμενη πλατφόρμα κυβερνοεπίθεσης, την οποία μπορεί να χειριστεί κάποιος απομακρυσμένα.
Στις τεχνολογίες πληροφορικής που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή της Γραμμής 4 του Αττικού Μετρό, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής, εστίασε η παρουσίαση του κύριου Παναγιώτη Αναγνώστου, Διευθυντή Τεχνολογιών και Συστημάτων της Avax Group. Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες αφορούν τα συστήματα γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης, το building information modelling, τη διαχείριση περιστατικών, και τα συστήματα αδιάληπτης λειτουργίας.

Σήμερα οι κόσμοι του IT και του OT συγκλίνουν περισσότερο από ποτέ, δήλωσε η κυρία Nάντια Λιάπη, Director Governance, Risk & Compliance Services της Space Hellas. Η σύγκλιση IT-OT ανοίγει μια μεγάλη πόρτα σε νέες ευκαιρίες, ωστόσο εισάγει και ένα τεράστιο σύνολο απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συνεπώς οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου.

Στην παρουσίαση του, ο κύριος Σπύρος Παπαγεωργίου, Διευθυντής Κυβερνοάμυνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξήγησε πως για να υπάρχει ικανοποιητική κυβερνοάμυνα και κυβερνοασφάλεια ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει διαδικασίες, όπως η περιοδική μέτρηση του επιπέδου ωριμότητας, να κατανοεί και να υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες ασφάλειας και να έχει επαγγελματίες που να υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού.

Zero trust μοντέλα
Στη συνέχεια, ο κύριος Αντώνης Παράβαλος, Networking Unit Manager και Solution Architect της Performance, ανέφερε πως για να σχεδιαστεί ένα επιτυχημένο zero-trust μοντέλο ασφάλειας θα πρέπει, από τον σχεδιασμό του, να υποθέτει πως ένας εισβολέας είναι παρόν, αυτή τη στιγμή, στο περιβάλλον μας. Για να επιτύχει, λοιπόν, το μοντέλο θα πρέπει να έχει αυξημένη ορατότητα, ικανοποιητικό καταμερισμό και υψηλή αυτοματοποίηση.
Τα νέα χαρακτηριστικά των δικτύων 5G τα καθιστούν ευαίσθητα σε επιθέσεις, δήλωσε ο καθηγητής Αθανάσιος Κανάτας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Η αυξημένη χρήση λογισμικού στη λειτουργία τους συνεπάγεται αυξημένη έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις και απαιτείται η μετάβαση σε ένα zero-trust μοντέλο. Συγχρόνως, η αυξημένη εξάρτηση των παρόχων από συγκεκριμένους προμηθευτές μπορεί να οδηγήσει και σε αυξημένη επικινδυνότητα.
Εν συνεχεία, ο κύριος Ιωάννης Ξανθάκος, Technology Consultant της SysteCom, εξήγησε πώς μια αυτοματοποιημένη λύση επικύρωσης ασφαλείας μπορεί να μειώσει και να διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα το ρίσκο κυβερνοασφάλειας και παρουσίασε την πλατφόρμα PenTera και τις δυνατότητες που παρέχει.

Η Δρ. Γεωργία Λύκου, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκε σε εργαλεία αυτο-αξιολόγησης, τα οποία παρέχουν εξατομικευμένες αξιολογήσεις των ευπαθειών ενός οργανισμού, απέναντι στις απειλές του κυβερνοχώρου. Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν αναλύσεις των επιπέδων συμμόρφωσης, έχοντας ως βάση συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας στατιστικά στοιχεία αξιολόγησης και συστάσεις ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο, λειτουργούν επικουρικά στην κλασική αξιολόγηση κινδύνου.
Στο ζήτημα της ασφάλειας των IoT συσκευών εστίασε ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος, Check Point Security Engineer. Καθώς δεν μπορούμε να προστατέψουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ο στόχος είναι να μπορούμε να ανιχνεύσουμε όλο το πλήθος των συσκευών που υπάρχουν στον οργανισμό, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη λύση Quantum.

Η κυβερνοασφάλεια στην πράξη
Ο κύριος Μιχάλης Καμπριάνης, Director of Cyber Security στο Hexagon Manufacturing Intelligence, παρότρυνε τις επιχειρήσεις να αναρωτηθούν κατά πόσο οι επενδύσεις τους έχουν νόημα, θέτοντας ερωτήματα όπως: Σε ένα μοντέρνο περιβάλλον που στηρίζεται σε containers και serverless computing, πόσο νόημα έχει να επενδύσουμε σε anti-malware; Σε ένα περιβάλλον, το οποίο βασίζεται σε cloud υπηρεσίες, πόσο νόημα έχει να μιλήσουμε για απομακρυσμένη πρόσβαση, κ.α.

«Η ασφάλεια ξεκινάει από την πιστοποίηση των χρηστών», επισήμανε ο κύριος Νίκος Σίμος, Technical Manager στην Pylones Hellas. Καθώς το πλήθος των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί αυξάνεται, δημιουργείται η ανάγκη για ταχεία πρόσβαση, με ελάχιστες έως καθόλου αλλαγές, και κυρίως με ασφάλεια.

Στην από κοινού τους παρουσίαση, η κυρία Κωνσταντίνα Συντίλλα, Cisco Cyber Security Sales Specialist και η κυρία Εύη Καστανιά, Senior Presales Engineer της InfoQuest, εστίασαν στις αρχιτεκτονικές που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξελιγμένων απειλών στο καινούργιο υβριδικό περιβάλλον εργασίας.

Ο στρατηγικός ρόλος του CISO
Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρεόπουλο, Group CISO & IT Operations της ICAP CRIF, στις ικανότητες που χρειάζεται να έχει ένας CISO συμπεριλαμβάνονται η βαθιά γνώση πληροφορικής, σε όσους περισσότερους τομείς γίνεται, καθώς και η εμπειρία στη διαχείριση του κινδύνου. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να κατανοεί σε βάθος τον οργανισμό και να μπορεί να επικοινωνήσει, με άνεση, με τα στελέχη όλων των επιπέδων του οργανισμού. Εν συνεχεία, ο κύριος Απόστολος Πανδρούλας, Gerenal Manager της Odyssey Cybersecurity, τόνισε τη σημασία του cyber resilience, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με το Security Outlook Report, του World Economic Forum, το 68% των CISOs θεωρούν πως η ψηφιακή ανθεκτικότητα αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής που απαιτείται για την ευρύτερη διαχείριση του ρίσκου.

Ο Δρ. Γιάννης Ηλιάδης, Board Member (ISC)2 Hellenic Chapter και IT Infrastructure Manager στην TEIRESIAS, τόνισε ότι σύμφωνα με την παγκόσμια ετήσια μελέτη του (ISC)2 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό των επαγγελματιών ασφάλειας πληροφορικής, οι οργανισμοί αρχικά πρέπει να εντοπίσουν τα κενά που έχουν σε θέσεις επαγγελματιών ασφάλειας πληροφορικής και εν συνεχεία, για να τα καλύψουν, μπορούν να εστιάσουν και σε επαγγελματίες που προέρχονται από διάφορους χώρους και έχουν μεταβεί μετέπειτα στον χώρο της ασφάλειας, να ενισχύσουν τις ομάδες, να επενδύσουν στους ανθρώπους και βεβαίως να αγκαλιάσουν την απομακρυσμένη εργασία. Σύμφωνα με τον κύριο Γεώργιο Βερνάδο, Digital Identity Lead στην Accenture, η ταυτοποίηση πρέπει να είναι στην καρδιά της επιχειρηματικής και της IT στρατηγικής των οργανισμών, ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική διακυβέρνηση, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και να αποφευχθεί η διαρροή των πληροφοριών.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
Στο πρώτο πάνελ στο οποίο συμμετείχαν οι κύριοι Λευτέρης Τζελέπης, Technology & Digital / IT Security Team Director στον OΠΑΠ, Γεώργιος Τσινός, CISO της Εθνική Ασφαλιστική, Χρήστος Συγγελάκης, CISO/DPO της Group Motor Oil Hellas, Παναγιώτης Σούλος, Information Security Officer της Intrum Hellas και Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος, συζητήθηκαν εκτενώς, μεταξύ άλλων, η σημασία γεφύρωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών με τον χώρο της ασφάλειας, ο αντίκτυπος των απειλών και η ποσοτική μέτρηση του, καθώς και μετάφραση του ρίσκου σε επιχειρηματικούς όρους.
Ο κύριος Jordan M. Bonagura, CISO της NEART Investments, εξήγησε πως ο CSO είναι πλέον υπεύθυνος για όλες τις περιοχές κινδύνου, την προστασία των δεδομένων και την εκτέλεση των στρατηγικών ασφαλείας. Γι’ αυτό, οι CSO, θα πρέπει να μάθουν να σκέφτονται χωρίς στεγανά και να μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι κακόβουλοι χρήστες, ώστε να εντοπίσουν εγκαίρως και να επιδιορθώσουν τις αδυναμίες του συστήματος.

Αδύναμος κρίκος;
Ο κύριος Ελευθέριος Γιαννάκης, Director EU, Information Security & Risk management στην AholdDelhaize, τόνισε πως το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης μπορεί να είναι είτε ο πιο αδύναμος κρίκος, είτε το πιο δυνατό της πλεονέκτημα, όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια της. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση θα πρέπει να εδραιωθεί μια κουλτούρα ασφάλειας, η οποία να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν, και οι άνθρωποι της επιχείρησης να θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν.
Στη συνέχεια, ο κύριος Χρηστάκης Τόπακας, CISO της Τράπεζα Πειραιώς, επισήμανε την επικινδυνότητα των τεχνικών phishing προτρέποντας το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, τόσο με τα email που λαμβάνουν, όσο και με τα SMS, καθώς μπορεί να προέρχονται από hackers σε μια προσπάθεια social engineering.
Ο κύριος Γιάννης Γιαννακάκης, Chief Compliance Officer & Group DPO της Avramar, εξήγησε πως η διαχείριση κινδύνου χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, την εκτίμηση του κινδύνου, την αντιμετώπιση του κινδύνου και την τελική αξιολόγηση του συμβάντος. Παράλληλα, επισήμανε πως το 90% όλων των επιτυχημένων κυβερνοεπιθέσεων βασίζονται στην ανθρώπινη ευπάθεια.

Διερευνώντας τις δυνατότητες κυβερνοασφάλισης
Η κυρία Andrea Garcia Beltran, UK & International Head of Cyber Insurance του RSA, στην παρουσίαση της, εστίασε στις επιθέσεις τρίτων στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης μιας ανθεκτικής στρατηγικής, στην οποία η κυβερνοασφάλιση θα αποτελεί μέρος της λύσης, καθώς και στην υιοθέτηση τεχνολογιών που εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, όταν ο εχθρός βρίσκεται ήδη εντός των τειχών.

Σύμφωνα με τον κύριο Γεώργιο Τσινό, CISO της Εθνική Ασφαλιστική, το 81% των διοικητικών στελεχών παραδέχτηκαν πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας παράκαμψαν διαδικασίες κυβερνοασφάλειας για να βγουν πιο γρήγορα στην αγορά. Όμως, οι εταιρείες αντασφάλισης απορρίπτουν τις αιτήσεις από οργανισμούς που δεν έχουν σταθερή στάση απέναντι στις στρατηγικές ασφαλείας. Μέσα από την παρουσίαση του λοιπόν, ο κ. Τσινός, μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές για επιχειρήσεις που θέλουν να προετοιμαστούν για την κυβερνοασφάλιση τους.

Ο κύριος Winn Schwartau, Security, Privacy, Infowar, & Cyber-Terrorism Expert, εξήγησε πως η ασφάλεια βασίζεται σε πιθανοκρατικά και όχι ντετερμινιστικά μοντέλα. Συνεπώς για να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα πρέπει να γίνονται ακριβείς μετρήσεις των διαδικασιών εντοπισμού και αντίδρασης, καθώς και αξιολόγηση της απόδοσης του παρόχου και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η αξία της κουλτούρας
Το συνέδριο έκλεισε με το δεύτερο πάνελ στο οποίο συμμετείχαν ο κύριος Winn Schwartau, ο κύριος Άγγελος Bαρθαλίτης, CISO και Director of IT Operations & Service Delivery στην Transdev Nederland, ο κύριος Παναγιώτης Καλαντζής, CISO & DPO της Omilia Conversational Intelligence, ο κύριος Σώτος Σπινος, Chief Information Security Officer στην DoubleVerify, ο κύριος Θεμιστοκλής Σάρδης, Πρόεδρος της AMMITEC και IT Manager στην Costamare. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αντίληψη που έχει το προσωπικό μιας επιχείρησης γύρω από το θέμα της ασφάλειας και η εκπαίδευση που θα του δοθεί, επισήμανε ο Α. Βαρθαλίτης. Για να δημιουργηθεί η κατάλληλη κουλτούρα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι της επιχείρησης και να τους δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, εξήγησε ο W. Schwartau. Βεβαίως, η αλλαγή της κουλτούρας είναι μια σταδιακή διαδικασία που διαρκεί καιρό και θα πρέπει να αποδομηθεί σε ορατά βήματα, εξήγησε ο Π. Καλαντζής. Η απαιτούμενη κουλτούρα της επιχείρησης θα δημιουργηθεί μέσα από ξεκάθαρα δομημένες διαδικασίες, εκπαίδευση και μέσα από την εδραίωση της εμπιστοσύνης. Οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, τόνισε ο Θ. Σάρδης. Παράλληλα, η εξέλιξη των αυτοματισμών μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει ιδιαίτερα στην πρόληψη των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων, ανέφερε ο Σ. Σπίνος. NW

 

ITSM Conference: Empowering The Digital Future of Business

Βρισκόμαστε εν μέσω ραγδαίων και εκτεταμένων τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, στις οποίες οι επιχειρήσεις λογισμικού καλούνται να δημιουργήσουν το ψηφιακό μέλλον των οργανισμών, θέτοντας την προσαρμοστικότητα ως το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο πλήρως ψηφιακό 13o ITSM Conference, που διοργανώθηκε από την BOUSSIAS και το itSMF Hellas, παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες στρατηγικές για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία αξιόπιστων υπηρεσιών που προσφέρουν αύξηση στην απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας, καλύπτοντας τις προσδοκίες του καταναλωτή και προσθέτοντας συνεχώς νέα επιχειρηματική αξία στον οργανισμό.
Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Σταμάτη Πασσά, Vice Chair του itSMF Hellas, ο οποίος ανέφερε πως το itSMF έχει ως στόχο τη δημιουργία γνώσης, γύρω από τον πυλώνα που ονομάζεται διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής, ενώ συγχρόνως αποσκοπεί και στη δημιουργία και προώθηση της υιοθέτησης ITSM πρακτικών, μεθοδολογιών και αξιών. .

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο χαιρετισμός του Krikor Maroukian, Treasurer & International Representative του itSMF Hellas, ο οποίος επισήμανε πως από όταν ξεκίνησαν οι συνεδριακές εμπειρίες, το 2008, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μια μετάβαση στη θεματολογία τους. Στην αρχή αρκετοί οργανισμοί εστίαζαν στον μετασχηματισμό των υπηρεσιών μέσω της ελαχιστοποίησης του κόστους. Τα τελευταία όμως χρόνια τα θέματα συζήτησης έχουν αλλάξει, εστιάζοντας περισσότερο στο agile, στο lean IT, στις DevOps πρακτικές και σε κατευθυντήριες αρχές οι οποίες υιοθετούν ένα μεγαλύτερο φάσμα από δυνατότητες που δεν άπτονται άμεσα του IT, αλλά είναι ενσωματωμένες στην ευρύτερη επιχειρηματική λειτουργία.

Στην έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού εστίασε στον χαιρετισμό της η Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου, Senior Partner και Advisory Services Leader της PM-Partners LLP και President of BOD στο PMI-GREECE. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί μια νέα προσέγγιση των επιχειρηματικών μοντέλων. Τα ηγετικά στελέχη, λοιπόν, χρειάζεται να επανασυνδεθούν με την πραγματική αξία των παραδοτέων και να εστιάσουν στην αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας των ανθρώπων πριν επιλέξουν τα ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν.

Μέσα από τον χαιρετισμό της, η Δήμητρα Λάρδα, Member and General Secretary of ISACA Athens Chapter, αναφέρθηκε στο ITIL και στο COBIT. Αυτά είναι δύο frameworks τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από κοινού στους οργανισμούς. Μια βασική διαφορά μεταξύ των προαναφερθέντων πλαισίων είναι ότι το COBIT έρχεται να απαντήσει στο ζήτημα του πώς μπορεί να αξιοποιήσει ο οργανισμός τις δυνατότητες της πληροφορικής, ενώ το ITIL απαντά στο πώς πρέπει η πληροφορική να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες της με τον βέλτιστο τρόπο. Η διαφορά αυτή είναι ο λόγος που το COBIT και το ITIL αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται.

«Και το δημόσιο είναι εδώ», επισήμανε στον χαιρετισμό του ο Γεώργιος Πελεκανάκης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Συγκεκριμένα, τόνισε πως έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιείται η μετατροπή του σώματος επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Η αξία της πληροφορικής έχει αναγνωριστεί και ενσωματώνεται στη λειτουργία του σώματος, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πληροφορικής, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός βελτίωσης και προσθήκης μεγαλύτερης αξίας στους οργανισμούς.

Η εξέλιξη του ITSM
Εν συνεχεία, ο opening keynote speaker του συνεδρίου, ο Johann Botha, CEO του getITright και ITSM Innovation Strategy Expert, παρουσίασε κάποια από τα σημαντικότερα στάδια της προσέγγισης ADapt, η οποία στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ο βασικός κανόνας της ADapt είναι πως η πολυπλοκότητα δημιουργεί αδράνεια. Γι’ αυτό, είναι πολύτιμο να εντοπιστούν τα κίνητρα που θα οδηγήσουν σε κάθε καινοτομία και μέσα από την κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών να γίνει και ο προσδιορισμός των κατάλληλων ειδών καινοτομίας που χρειάζεται να εφαρμοστούν. Και βεβαίως, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός των κατάλληλων επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν για την ανάπτυξη των καινοτόμων λύσεων, με στόχο να χτιστούν τα κατάλληλα θεμέλια, που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να εξελιχθεί.

Ο Mostafa Hammam, IT Operations Delivery Manager στην Emirates NBD, παρουσίασε κάποιες από τις παγίδες που μπορεί να έχει το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις δυσκολίες απόδοσης των κατάλληλων ευθυνών στα αρμόδια τμήματα, στην εφαρμογή κατακερματισμένων στρατηγικών, στην ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένα και στην επιλεκτική υιοθέτηση των ITSM διαδικασιών.
Για την επίλυση αυτών των θεμάτων θα πρέπει να ληφθούν δράσεις όπως η εδραίωση μιας ξεκάθαρης διακυβέρνησης και η συμμόρφωση των ομάδων με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί, η ύπαρξη διαφάνειας και ανοιχτού διαλόγου, η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στις Agile πρακτικές και το service management και βεβαίως η συχνή διοργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Αν και το ESM δεν αρκεί από μόνο του για την επίτευξη του πλήρη ψηφιακού μετασχηματισμού, εντούτοις υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το ESM προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως ο προσδιορισμός των υπηρεσιών και των αναβαθμίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν, η χρήση αυτοματισμών και η βελτιστοποίηση του ελέγχου και της διακυβέρνησης, επισήμανε η Έφη Μπαγκουρντή, Managing Partner στη Nimaworks, και παρουσίασε τη λύση της Nimaworks, η οποία φέρνει το development, τις διαδικασίες του IT και την επιχείρηση, μαζί σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την Claire Agutter, Director και ITSM Zone και Director στο Scopism, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας χρήσιμος όρος για να εισάγουμε μια καινούργια έννοια εντός του οργανισμού. Όμως, πολλές από αυτές τις δράσεις αποτυγχάνουν, επειδή προσπαθούν να εφαρμόσουν μια waterfall προσέγγιση σε κάτι που οφείλει να αποτελεί μια δομική αλλαγή στην ίδια την κουλτούρα του οργανισμού. Αρχικά ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει την οικονομική και την κοινωνική του αξία και στη συνέχεια να εφαρμόσει μια μεταβλητή προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή βοηθάει τους οργανισμούς να μετασχηματίζονται με έναν συνεχή τρόπο, έχοντας μεταβλητά θεμέλια και μεταβλητό μοντέλο λειτουργίας.

Στη χρησιμότητα μιας πλατφόρμας και των αντίστοιχων διαδικασιών δημιουργίας ψηφιακών ροών που θα ενδυναμώνουν τους citizen developers εστίασε ο Γιώργος Χειμωνίδης, Innovation & Business Development Manager της Performance Technologies. Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται να υπάρχει αντίληψη των αναγκών και των προτεραιοτήτων, σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα και φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση και την αποτύπωση των διαδικασιών του οργανισμού.

Προβλέψεις, προκλήσεις και αλλαγές
Στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου συμμετείχαν η Karen Brusch, Chair του itSMF UK, ο Stephan Brendel, CFO του itSMF Germany, ο Michael Senis, Digital Transformation Director του Munich Airport International, η Claire Agutter και ο Johann Botha. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Τάσος Αλέφαντος, Honorary Chairman του BoD, itSMF Hellas. Δεν υπάρχουν τεχνικές προκλήσεις, επισήμανε ο M. Senis, όλες οι προκλήσεις σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουμε μια διπλή πρόκληση, εξήγησε η K. Brusch, καθώς οφείλουμε τόσο να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας στην επιχείρηση, όσο και ακολουθήσουμε την κατάλληλη προσέγγιση, ώστε τα διαφορετικά τμήματα να συνεργαστούν μεταξύ τους. Οφείλουμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το IT και την επιχείρηση ως δύο ξεχωριστές οντότητες, διευκρίνισε η C. Agutter, καθώς η τεχνολογία και οι διαδικασίες της διαρρέουν ολόκληρο τον οργανισμό. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αποτελούν το κλειδί, σύμφωνα με τον S. Brendel. Όσο περισσότερη ψηφιοποίηση πραγματοποιείται, τόσο αυξάνεται η ζήτηση για enterprise service management και για δεδομένα. Πρέπει, βεβαίως, να προσέχουμε να μην εστιάζουμε μονομερώς στον τρόπο που εκτελούμε τις διαδικασίες, ώστε να μην κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τον λόγο που τις πραγματοποιούμε, τόνισε ο J. Botha.

Η παρούσα κατάσταση του ITSM
Βάση έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Axelos σε συνεργασία με την ITSM.tools, σχεδόν οι μισοί από τους οργανισμούς νιώθουν πως οι ITSM ικανότητες τους είναι ικανοποιητικές, σύμφωνα με τον Stephen Mann, Principal Analyst του ITSM.tools. Συγχρόνως όμως, σύμφωνα με την έρευνα της Freshworks, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις self-service ικανότητες που επιθυμούν οι υπάλληλοι τους, καθώς μόνο ένας στους πέντε οργανισμούς δήλωσε πως έχει επιτύχει το αναμενόμενο ROI στις IT self-service επενδύσεις του. Συνεπώς, τα δύο τρίτα των οργανισμών κατανοούν πως πρέπει να αναπτύξουν ένα καλύτερο employee experience.

Τις δύο νέες ενότητες που προστέθηκαν στο ITIL τον περασμένο χρόνο παρουσίασε ο Roman Zhuravlev, ITIL 4 Development Manager and Lead Architect στην AXELOS Global Best Practice. Η πρώτη ονομάζεται ITIL 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT και δημιουργήθηκε επειδή όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους τη βιωσιμότητα, καθώς αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο ζήτημα. Η δεύτερη ενότητα ονομάζεται ITIL 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services και αναπτύχθηκε παράλληλα με την προαναφερθείσα ενότητα με την οποία και συνδέονται θεματικά, καθώς πολλοί οργανισμοί μετακινούνται στο cloud με στόχο να πετύχουν καλύτερα επίπεδα βιωσιμότητας.

«Το συνέδριο γίνεται στον πλέον κατάλληλο χρόνο» τόνισε Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αυτή την εποχή η ψηφιοποίηση των smart cities αποκτάει καινούργια δυναμική, καθώς για πρώτη φορά είναι διαθέσιμοι όλοι οι απαιτούμενοι πόροι μέσω ενός κεφαλαίου 320 εκατομμυρίων ευρώ που παρέχει το ταμείο ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Για να εξασφαλιστεί η σωστή αξιοποίηση αυτών των χρημάτων μεσολάβησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι γενικοί κανονισμοί. Μέσα από τη βαθιά εμπειρία του ως CTO μεγάλων επιχειρήσεων, ο Γεώργιος Αθανασίου, επισήμανε πως σε κάθε επιχείρηση, πέρα από τις επίσημες διαδικασίες, υπάρχουν και κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες, ενώ λειτουργούν μια χαρά, η επιχείρηση δεν γνωρίζει την ύπαρξη τους. Αυτές οι διαδικασίες είναι χρήσιμο να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Process Mining, το οποίο τις ανακαλύπτει χάρη στα ίχνη που αφήνουν οι δράσεις των πληροφοριακών συστημάτων. Αν το Business Intelligence είναι ο χάρτης που μας εξηγεί που βρισκόμαστε, το process mining είναι το GPS που μας εξηγεί που να πάμε. Εν συνεχεία, η Άννα Κανάρη, Ψυχοθεραπεύτρια και Division Learning & Development Manager στη Dufry AG, αναφέρθηκε στο ζήτημα της τηλεργασίας και τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχολογία των εργαζομένων. Μερικά από τα οφέλη που παρέχει η τηλεργασία είναι η ευελιξία, η μείωση των μετακινήσεων και η αύξηση της παραγωγικότητας. Το βασικότερο πρόβλημα της τηλεργασίας είναι η κοινωνική αποξένωση που προκαλεί. Παράλληλα, η μετακίνηση προς και από τη δουλειά επέτρεπε την ομαλή μετάβαση μεταξύ των ρόλων. Η τηλεργασία θολώνει αυτόν τον διαχωρισμό των ρόλων, τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τις οικογένειες τους. Συνεπώς, μικρά διαλείμματα από την τεχνολογία μπορούν να προσφέρουν μεγάλα οφέλη. Ποιο είναι το ιδανικό στέλεχος πληροφορικής; Αυτό το ερώτημα έθεσε μέσα από την παρουσίαση της η Λένα Καπετανάκη, IT Lecturer στο Aegean College. Σκοπός του κολεγίου είναι να εστιάσει στους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να έχει κάποιος προκειμένου να πετύχει στον τομέα της πληροφορικής, ώστε να καταρτήσει πλήρως του εκπαιδευόμενους με τα κατάλληλα εφόδια εν μέσω των ραγδαίων αλλαγών που πραγματοποιούνται, τόσο στον χώρο της πληροφορικής, όσο και αυτόν της εκπαίδευσης.

Το μέλλον του ITSM
Μόνο το 34% των οργανισμών επιτυγχάνουν πραγματικά τα οικονομικά οφέλη που επιθυμούν στο cloud, σύμφωνα με τον David Cannon, Lead Editor of ITIL®4 Acquiring and Managing Cloud Services by AXELOS. Συνεπώς, πριν μια επιχείρηση αρχίσει να εφαρμόζει τις cloud στρατηγικές της πρέπει να λάβει υπόψιν πως το cloud θα αποτελέσει μέρος του μοντέλου λειτουργίας της. Αν δεν γνωρίζει πλήρως ποιο είναι το μοντέλο λειτουργίας της τότε θα δυσκολευτεί πολύ να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το cloud. Και βεβαίως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στην επιλογή των κατάλληλων παρόχων cloud υπηρεσιών, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που τους προσφέρουν να ταιριάζουν στις ανάγκες τους.

Εν συνεχεία, ο Bryan Finster, VSM Architect της US Air Force, επισήμανε πως οι μετρικές DORA αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το product development είναι μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, των διαδικασιών και των προϊόντων και για τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν υπάρχουν απλές μετρικές. Οι μετρήσεις είναι απαραίτητες για να προσδιορίσουμε την εξέλιξη μας και να επιλέξουμε τα πειράματα που θα πραγματοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη ροή εργασίας, όμως αποτελούν απλώς ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας.

Νέες περιοχές ανάπτυξης
Το συνέδριο έκλεισε με το δεύτερο πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ο Νίκος Αγγελόπουλος, Group Chief Information Officer της ΜTN, ο Ιωάννης Θεόφιλος, Head of IT & Telecoms της Fraport, ο Bryan Finster και ο David Cannon. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Γεώργιος Παπούλιας, Chairman of the BoD του itSMF Hellas. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του, επισήμανε ο Ν. Αγγελόπουλος. Επίσης η εξειδίκευση είναι χρήσιμη, σύμφωνα με τον D. Cannon, απλά χρειάζεται να υπάρχουν και οι κατάλληλοι τρόποι ώστε οι εξειδικευμένες δράσεις, γνώσεις και ικανότητες να είναι προσβάσιμες, όπου χρειάζεται, εντός του οργανισμού. Συγχρόνως, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους του οργανισμού μας να λαμβάνουν αποφάσεις και πρέπει να τους εξηγήσουμε πως κάθε άτομο έχει τους δικούς του κώδικες επικοινωνίας, τόνισε ο Ι. Θεόφιλος. Παράλληλα, η εξοικείωση των στελεχών της επιχείρησης με την τεχνολογία αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει, εξήγησε ο B. Finster.

Enterprise Agile Conference: Accelerate Your Business In The New Era

Το Agility έχει γίνει must για κάθε σύγχρονη επιχείρηση στη νέα εποχή και μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, από το management και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, έως το marketing, τις πωλήσεις και το HR.
Στο πλήρως ψηφιακό Enterprise Agile Conference, που διοργανώθηκε από την Boussias, παρουσιάστηκαν επιτυχή παραδείγματα υλοποίησης της Agile κουλτούρας σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, χρησιμοποιώντας τα πιο γνωστά Εnterprise Agility Frameworks.

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό της Ζαννίνας Αναγνωστοπούλου, Προέδρου του PMI Greece, η οποία ανέφερε πως το PMI Greece chapter συμμετείχε φέτος, για πρώτη φορά, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Agile across Europe, όπου μελετήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης της έννοιας του Agile, στις επιχειρήσεις. Βάση των αποτελεσμάτων, το 50% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, δήλωσαν πως οι επιχειρήσεις τους πειραματίζονται με το Agile και το 35% ανέφεραν πως ήδη χρησιμοποιούν Agile μεθοδολογίες στα έργα τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε η από κοινού παρουσίαση του Daniel Rona, Enterprise Agility Center Director της McKinsey και του Arsen Storozhev, Partner της McKinsey Digital στη Μόσχα. Μέσω μιας έρευνας, που πραγματοποίησαν σε 2000 οργανισμούς, ανακάλυψαν πως το Enterprise Agility έχει προσφέρει μεγάλα οφέλη στους οργανισμούς που το εφάρμοσαν σωστά. Συγκεκριμένα υπήρξε αύξηση στην πελατοκεντρικότητα, η οποία αποτυπώνεται με μια άνοδο του NPS κατά 30 πόντους, καθώς και βελτίωση, της τάξης του 30%, της απόδοσης των καίριων διαδικασιών, επισήμανε ο D. Rona. Παράλληλα οι οργανισμοί υιοθετούν όλο και περισσότερο το Agile, και για την ακρίβεια το 63% των οργανισμών προετοιμάζει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει τον Agile μετασχηματισμό του. Σύμφωνα με τον A. Storozhev, οι περισσότεροι μετασχηματισμοί που έχουν επιτύχει, έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες, τους ανθρώπους, την τεχνολογία και τη στρατηγική. Και βεβαίως, ο μετασχηματισμός απαιτεί την ύπαρξη μιας άρτια συντονισμένης ηγετικής ομάδας, με κοινούς στόχους και φιλοδοξίες.

Εν συνεχεία, ο opening keynote speaker του συνεδρίου, Joe Justice, Chair του Agile Business Institute και Board Member του Boston University Agile Innovation Lab, παρουσίασε τις εμπειρίες του από την εφαρμογή της Agile νοοτροπίας στην Tesla. Στην Tesla πραγματοποιούνται sprints των τριών ωρών, όπου εισάγονται νέα εξαρτήματα στα οχήματα που βρίσκονται στην παραγωγή. Η παραδοσιακή διαδικασία πιστοποίησης, βέβαια, δεν είναι τόσο γρήγορη. Χρειάζεται σχεδόν ένας χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιούνται έλεγχοι για την πιστοποίηση ενός οχήματος, νέου τύπου, γεγονός που μειώνει την ταχύτητα των περισσότερων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Η Tesla αυτοματοποίησε αυτή τη διαδικασία. Κάθε αυτοκίνητο, από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί, πραγματοποιεί μόνο του, όλα τα τεστ πιστοποίησης. Παράλληλα, και η SpaceX ακολουθεί μια αντίστοιχη στρατηγική, όπου κάθε δύο ημέρες σχεδιάζεται, δοκιμάζεται και παράγεται ένα νέο είδος πυραύλου.

Το Agile συναντά τις επιχειρήσεις
«To Agile αφορά την επανεφεύρεση του εαυτού μας, ώστε να μπορέσουμε να διαπρέψουμε και όχι απλά να επιβιώσουμε», επισήμανε η Deepti Jain, Director του Agile Alliance Initiative, Founder του Agile Virgin και Founder & CEO of Women in Agile and Tech. Οι οργανισμοί πρέπει να εκτελούν τις δράσεις τους συνειδητά και να μην ακολουθούν τυφλά τα υπάρχοντα frameworks. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική κατανόηση του οργανισμού και μια ολιστική προσέγγιση των δράσεων του, και βεβαίως οι αποτυχίες να αποτελούν μαθήματα, έχοντας πάντα υπόψιν πως η εξέλιξη έρχεται μέσα από μια συνεχόμενη διαδικασία εκμάθησης.

Τι σημαίνει το Enterprise Agile για τον φαρμακευτικό και τον υγειονομικό κλάδο; Σε αυτό το ερώτημα απάντησε, μέσα από την παρουσίαση του, ο Dr. Clemens Freytag, Director και Member of the Executive Board της Strategy &. Το Agile Healthcare 4.0 επιτρέπει έναν μετασχηματισμό, ο οποίος εστιάζει σε πέντε βασικές αρχές: την ενδυνάμωση, την πελατοκεντρικότητα, την προσαρμοστικότητα, την ταχύτητα και την εξειδίκευση.

Εν συνεχεία, ο Γιώργος Τυρέλης, Director Consumer Experience της Papastratos, περιέγραψε το ταξίδι του Agile μετασχηματισμού που πραγματοποίησε η Papastratos, στόχος του οποίου ήταν η δημιουργία μιας ολιστικής, πελατοκεντρικής και διαλειτουργικής προσέγγισης. Κλειδί για την επιτυχία της διαδικασίας, αποτέλεσε η υιοθέτηση της κατάλληλης νοοτροπίας, από τα διοικητικά στελέχη και τις ομάδες.

«Το Agile δεν αφορά μόνο το IT, αλλά την επιχείρηση συνολικά», επισήμανε ο Hλίας Μελιγκόβας, Agile Coach της Enel Green Power, αναδεικνύοντας, μέσα από την παρουσίαση του, πώς η Agile μεθοδολογία βοήθησε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης, στην οποία αναλύονται τα οφέλη της στρατηγικής τοποθέτησης της Enel στην Αυστραλία.
«Το Agile εστιάζει στην ιδέα πως οι σωστά συντονισμένες ομάδες δημιουργούν κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μελών τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάκης Λαδόπουλος, Head of Agile Delivery στην OpenBet. Οι άνθρωποι προτιμούν, εκ φύσεως, να εργάζονται σε ομάδες που διέπονται από εμπιστοσύνη και κινούνται προς έναν ξεκάθαρο για όλους στόχο.

Το Agile ταξίδι
Στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου συμμετείχαν o Βασίλης Χαρδαλιάς, Head Of Architecture and Delivery της Cardlink, ο Χρήστος Ράδος, Managing Partner της RACE Consulting Engineers LP, ο Σάκης Λαδόπουλος, της OpenBet και ο Ηλίας Μελιγκόβας, της Enel Green Power. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Θεοφάνης Γιώτης, CEO της 12PMP και Leader της Agile Greece. Τα οφέλη της Agile μεθοδολογίας είναι πάρα πολλά και όλα οδηγούν στο ίδιο κομβικό αποτέλεσμα, επισήμανε ο Β. Χαρδαλιάς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γινόμαστε ρεαλιστές και επικρατεί ο πραγματισμός. Δεν βασιζόμαστε, απλώς, σε θεωρητικά μοντέλα, αλλά ελέγχουμε τι συμβαίνει στην πράξη και θέτουμε στόχους, βάση αυτού. Εν συνεχεία, ο Χ. Ράδος, σημείωσε πως όταν εφάρμοσαν, για πρώτη φορά, Agile μεθοδολογίες, αρχικά, τα στελέχη, δυσκολεύτηκαν να τις κατανοήσουν, στη συνέχεια όμως τις αγκάλιασαν και τις ενστερνίστηκαν, γιατί τους προσέφεραν την αυτονομία που επιθυμούσαν. Σύμφωνα με τον Η. Μελιγκόβα, στην Ελλάδα, το Agile εφαρμόζεται κυρίως στα IT τμήματα και δεν έχει εδραιωθεί, ακόμα, η νοοτροπία πώς το Agile μπορεί να εφαρμοστεί ολιστικά σε έναν οργανισμό. Επίσης, το Agile αποτελεί το μέσο, και δεν είναι αυτοσκοπός, όπως τόνισε ο Β. Χαρδαλιάς. Θέλει πολύ ενδοσκόπηση πριν εφαρμοστεί και δεν ταιριάζει σε όλους τους οργανισμούς.

Χτίζοντας την Agile κουλτούρα
Στο θέμα του Agile ηγέτη, εστίασε η παρουσίαση της Zuzana Sochova, Agile & Enterprise Coach, Author και Scrum Alliance Board Member. Οι ηγέτες είναι οι πρώτοι που πρέπει να αλλάξουν και οι οργανισμοί τους θα ακολουθήσουν. Βέβαια ηγέτες δεν είναι μόνο τα διοικητικά στελέχη, αλλά ο κάθε ένας από εμάς, καθώς η ηγεσία είναι ένας τρόπος σκέψης. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η δημιουργία μιας συνεργατικής κουλτούρας και η ανάπτυξη νέων ηγετών.
«Ως ηγέτες, δεν έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε πως δεν θα γίνει κανένα λάθος. Η δουλειά μας είναι να πάρουμε ελεγχόμενα ρίσκα», επισήμανε ο Laurens Bonnema, Agile Trainer & Management Consultant της Xebia Academy. Ιδιαίτερη σημασία έχει βεβαίως ο σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού οράματος και η ξεκάθαρη επικοινωνία αυτού.

Θα μπορούσε, μια επιχείρηση, να λειτουργήσει χωρίς ξεκάθαρη ηγεσία και ιεραρχικά μοντέλα; Σύμφωνα με τον Dmitry Zatsepin, General Manager της JSC Oil Energy, η απάντηση είναι ναι, χάρη στο Sociocracy 3.0. Το Sociocracy 3.0, είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την ανάπτυξη ευέλικτων και βιώσιμων οργανισμών, και έχει εφαρμόσει από τον D. Zatsepin τα τελευταία χρόνια στην επιχείρηση του με μεγάλη επιτυχία.

Στο θέμα της διαμόρφωσης της απαιτούμενης κουλτούρας εντός των επιχειρήσεων εστίασε ο Bob Galen, Director of Agile Practices στη Zenergy Technologies. Μέσα από την παρουσίαση του τόνισε τη σημασία της εμπιστοσύνης, της δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, του προσδιορισμού του στόχου και των κινήτρων και βεβαίως του ρόλου του ηγέτη ως ζωντανό παράδειγμα εντός του οργανισμού.

Agile μετασχηματισμοί μεγάλης κλίμακας
Την αξία της συνεργασίας εντός των οργανισμών και της ύπαρξης ενός ξεκάθαρου οράματος, τόνισε ο Sven Dill, Enterprise Agile Coach της Elia και της Adidas. Ο συντονισμός με αυτό το όραμα, και τελικά η αυτονομία που θα προκύψει μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την ελευθερία λήψης αποφάσεων, χάρη στην οποία θα δημιουργηθεί η απαιτούμενη εσωτερική υπευθυνότητα.
«Κάποιες φορές εστιάζουμε πιο πολύ στις διαδικασίες και τα εργαλεία, παρά στην υποστήριξη των ανθρώπων», επισήμανε ο Χρήστος Τσώνης, Operations Manager και Sr. Agile Coach της HERE Technologies. Καθώς καλούμαστε να διαχειριστούμε τις ραγδαίες αλλαγές που βιώνουμε καθημερινά, μεγάλη αξία έχει η ικανότητα της αυτογνωσίας και της συναισθηματικής ισορροπίας. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να μπορούμε να εστιάσουμε στο παρόν, με υπομονή, κατανόηση και διάθεση για εξέλιξη.

Την αξία της υπομονής τόνισε και ο Αχιλλέας Χατζηαναστασίου, Agile Coach στο SWIFT και Director του Coach Achilles, αναφέροντας πως οι Agile μετασχηματισμοί συνήθως καταλήγουν να έχουν διάρκεια τρεις με τέσσερεις φορές μεγαλύτερη, από όσο έχει εκτιμηθεί αρχικά. Επίσης διευκρίνισε πως η επιτυχία πρέπει να ορίζεται και να μετριέται προσεκτικά, καθώς το Agile είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Στη δημιουργία μιας custom προσέγγισης, η οποία αξιοποιεί τη δύναμη του Scrum σε δράσεις μεγάλης κλίμακας, αναφέρθηκε ο Aθανάσιος Παππάς, Senior Scrum Master & Agile Coach. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται Way of Working και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τοπικές προκλήσεις και να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ παράλληλα μπορεί να εξελίσσεται βάση των αναγκών των προϊόντων ή των ομάδων.

Η εξέλιξη του Agile
«Καμία τακτική, δομική ή διαδικαστική αλλαγή δεν θα δημιουργήσει Business Agility. Το Business Agility θα έρθει από την αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων», σύμφωνα με τον Michael K Sahota, Leadership Trainer, Consultant & Author, Cofounder & Organizer του Toronto Agile Community. Η αλλαγή της κουλτούρας είναι ο μόνος τρόπος για τη δημιουργία της ψυχολογικής ασφάλειας που χρειάζονται οι άνθρωποι, ώστε να διεξάγουν τα κατάλληλα πειράματα που θα βοηθήσουν το οργανισμό να εξελιχθεί πραγματικά.

Εν συνεχεία, ο Βασίλης Χαρδαλιάς της Cardlink, παρουσίασε το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της Cardlink, καθώς και τα διδάγματα που αποκόμισαν από αυτό. Ιδιαίτερη σημασία έχει, να προσδιορίσουν, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, τα κίνητρα τους, καθώς αυτά είναι που θα τροφοδοτήσουν τον Agile μετασχηματισμό τους, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντικρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις όποιες αδυναμίες, του οργανισμού τους, αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.
Την εφαρμογή του Agile στον δημόσιο τομέα παρουσίασε ο Λάμπρος Λάμπρου, Enterprise Agile Coach στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Μέσα από τις εμπειρίες του, καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα οφέλη του Agile είναι σημαντικά, αλλά χρειάζονται χρόνο και προσπάθεια για να επιτευχθούν. Όμως βάση ερευνών, οι επιχειρήσεις που εφάρμοσαν τις Agile μεθοδολογίες ήταν ικανοποιημένες και δεν επέστρεψαν στις παλιές τους τακτικές.

Πέρα από το Agile, οδεύοντας προς το μέλλον
Στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου συμμετείχαν ο Michael K Sahota, η Deepti Jain, ο Laurens Bonnema, η Κατερίνα Τσουπινάκη, Corporate & Project Governance, QA Director και Agile Transformation Lead στην Intrasoft, ο Χρήστος Τσώνης, της HERE Technologies, ο Σπύρος Τζώρτζης, Agile Coach και Scrum Master της MSD και ο Λάμπρος Λάμπρου, του Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Ριζόπουλος. Κανείς δεν θέλει το Agile, τόνισε ο M. Sahota. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι την υψηλή απόδοση και τα αποτελέσματα που έρχονται χάρη στο Agile. Αν έχετε ένα όραμα, θα πρέπει να το κυνηγήσετε χωρίς να διστάσετε να πειραματιστείτε, να μάθετε από τα λάθη σας και να βρείτε τρόπους να προσαρμοστείτε, εξήγησε ο L. Bonnema. Επίσης το Agile δεν είναι κατάλληλο για όλες τις δράσεις, δήλωσε ο Σ. Τζώρτζης. Χρειάζεται να προσδιοριστούν τα τμήματα του οργανισμού που μπορεί να εφαρμοστεί, και να υλοποιηθεί σταδιακά, μέσα από δοκιμές. Άλλωστε αυτό που περιγράφεται στο Agile manifesto είναι ένας τρόπος ζωής, επισήμανε ο Λ. Λάμπρου. Και πλέον ανακαλύπτουμε πώς αυτός ο τρόπος ζωής επηρεάζει τις διάφορες ομάδες και τους οργανισμούς.

Το Agile έχει έρθει για να μείνει, ίσως όμως η εστίαση του μετακινηθεί από τα εργαλεία και τα κατάλληλα frameworks, στον τρόπο που μπορούν να υποστηριχτούν και να ενδυναμωθούν οι άνθρωποι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χ. Τσώνης. Επίσης όταν μιλάμε για το Agile σκεφτόμαστε την παραγωγικότητα και την ταχύτητα και όταν αναφερόμαστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό εστιάζουμε στην προσβασιμότητα, εξήγησε η D. Jain. Στο οποίο, η Κ. Τσουπινάκη συμπλήρωσε, η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει τον Agile μετασχηματισμό να μειώσει τα εμπόδια που συναντάνε οι άνθρωποι, ώστε να μπορούν να εστιάσουν αμιγώς στην παραγωγή νέας αξίας.

Το συνέδριο έκλεισε με την keynote ομιλία του David Dame, Director of Accessibility της Microsoft, ο οποίος αναφέρθηκε ξανά στην αξία του ανθρώπινου παράγοντα. Εστίασε συγκεκριμένα στους product owners και στην ενδυνάμωση τους, ώστε να λαμβάνουν μόνοι τους όλες τις αποφάσεις που χρειάζεται. Επίσης ένας product owner για να είναι Agile και αποτελεσματικός πρέπει να είναι αποφασιστικός και να έχει τη δυνατότητα να πει όχι. Αν η ομάδα δεν έχει την άνεση να πει “όχι”, τότε δεν έχει πραγματικό λόγο στο προϊόν που δημιουργεί και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πραγματικά Agile.

Blockchain in Business Conference: Δομώντας το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

Ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός που βιώνουμε έχει ως βασικά χαρακτηριστικά του την αποκέντρωση και την ψηφιοποίηση, συνεπώς η χρήση των αποκεντρωμένων τεχνολογιών DLT (Distributed Ledger Technologies) αποτελεί το κύριο θεμέλιο της οικοδόμησης του Web 3.0. Οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν σωστά αυτές τις τεχνολογίες θα είναι ικανές να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση και τελικά να διαπρέψουν στον κλάδο τους.
Στο πλήρως ψηφιακό Blockchain in Business Conference 2021 που διοργανώθηκε από την Boussias, σε συνεργασία με το Hellenic Blockchain Hub, αναδείχθηκαν οι προοπτικές και η επίδραση των τεχνολογιών blockchain για τις επιχειρήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς, όπως τις βιώνουν και τις μελετάνε στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Γιώργου Καραμανώλη, Co-Founder & CTO/CIO της Crowdpolicy και Chairman του Hellenic Blockchain Hub. Το Hellenic Blockchain Hub την τελευταία τριετία προσπαθεί, μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, πιλοτικές υλοποιήσεις και πρακτικές εφαρμογές, να κάνει την τεχνολογία αυτή κατανοητή και προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

Η επίδραση του blockchain στον επιχειρηματικό κόσμο
«Τους τελευταίους δέκα μήνες οι θέσεις εργασίας στον χώρο του blockchain αυξήθηκαν κατά 118%», τόνισε ο Benjamin Arunda, Founder & Lead Blockchain Consultant του ChainAdvise Blockchain Advisory και συγγραφέας των βιβλίων ‘Understanding the Blockchain’ και ‘Blockchain: An Enterprise Perspective’. Μέσα από την παρουσίαση του, εξήγησε πως τα επόμενα χρόνια, στο χώρο του blockchain, οι θέσεις του ερευνητή, του συμβούλου, του developer, του project manager, του δικηγόρου και του αναλυτή, θα έχουν συνεχώς αυξανόμενη αξία. Εν συνεχεία, ο Dr. Dimitrios Salampasis, Director στο Swinburne University of Technology, Advisor στο Harvard Business Review και Visiting Professor στο Université du Québec, τόνισε πως το blockchain βρίσκεται στην καρδιά της Αυστραλιανής οικονομίας. Συγκεκριμένα, το δυναμικό της αγοράς αναμένεται να φτάσει τα 175 δισ δολλάρια στα επόμενα 5. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Αυστραλίας σκοπεύει να επενδύσει 800 εκατομμύρια δολάρια στις ψηφιακές τεχνολογίες, εκ των οποίων τα 6,9 εκ. προορίζονται για τις τεχνολογίες blockchain.

Σύμφωνα με τον Dr. Denis Avrillionis, Founder & CEO της Compellio, οι προκλήσεις του blockchain εντοπίζονται στη διαλειτουργικότητα του με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Στόχος είναι να τοποθετηθεί ο καταναλωτής στο κέντρο και γύρω από αυτόν να φτιαχτεί το οικοσύστημα του Web 3.0, όπου θα εμπεριέχονται οι διαδικασίες του e-commerce, το customer engagement, οι ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες και η φορολόγηση, μέσα στο απαιτούμενο πλαίσιο ασφάλειας και διαφάνειας.

Πρακτικές εφαρμογές
Στη συνέχεια, ο Dr. Yannis Kalfoglou, συγγραφέας του “Blockchain for business”, εξήγησε πως βασικό κίνητρο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών blockchain είναι η ανάγκη των μεγάλων επιχειρήσεων να είναι σε ετοιμότητα να δράσουν και να αξιοποιήσουν τα νέα μερίδια της αγοράς που μπορεί να εμφανιστούν. Το blockchain αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και όχι με τη μείωση του κόστους.

«Το World Economic Forum έχει χαρακτηρίσει το blockchain ως μια από τις βασικότερες νέες τεχνολογίες», επισήμανε η Marina Niforos, Affiliate Professor στο HEC Paris, Expert του EU Blockchain Observatory and Forum και Commissioner της UNESCO. Συγκεκριμένα, τα βασικά πλεονεκτήματα των DLTs αφορούν την ασφάλεια που προσφέρουν λόγω της κρυπτογραφίας τους, ενώ παράλληλα παραμένουν προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο, για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, και μπορούν συγχρόνως να συντονιστούν και να αναδιαμορφωθούν εύκολα.

«Η αποκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη οικονομία για όλους», σύμφωνα με τον German Ramirez, Global VP of Marketing στην Geeq Corporation, Blockchain Pioneer και συγγραφέα. Για να είναι όμως βιώσιμο ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει τα αποκεντρωμένα μοντέλα να είναι εξίσου λειτουργικά με τις σημερινές υποδομές. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστούν τεχνολογίες blockchain νέας γενιάς, οι οποίες θα είναι οικονομικές, αξιόπιστες, γρήγορες και αρκετά ελαφριές, ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμες.

Ταυτοποίηση
«Για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως δεν υπάρχουν επαρκείς τρόποι ταυτοποίησης, γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό», εξήγησε ο Roberto Fernández Hergueta, Head of Digital Ecosystems & Emerging Business της NTT DATA, Professor στο OBS Business School, στο Three Points The School for Digital Business, στο ICEMD και στο Universidad Politécnica de Madrid. Δημιουργείται λοιπόν ένα νέο μοντέλο ταυτότητας που ονομάζεται SSI (Self Sovereign Identity), το οποίο θα συνδυάζει τις πληροφορίες των ψηφιακών πορτοφολιών και θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο διαμοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

Στην αξιοποίηση του SSI από την EBSI (European Blockchain Service Infrastructure), εστίασε ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης, EU Blockchain Observatory & Forum WG member και Researcher στο CERTH/ITI. Μέσω της EBSI, η ΕΕ προσπαθεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις διασυνοριακές υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν οι πολίτες κάθε κράτους μέλους. Την έννοια του «assetization» και τις επιπτώσεις αυτού, εξήγησε στην παρουσίαση του ο Dr. Georgios Samakovitis, Associate Professor και Deputy Head of School στο School of Computing & Mathematical Sciences του University of Greenwich. Μια από τις βασικότερες λειτουργίες των DeFi (Decentralized Finances) είναι πως μπορούν να μετατρέψουν οτιδήποτε έχει αξία σε περιουσιακό στοιχείο.

Μέσω της διαδικασίας αντιστοίχισης αξιών στη μορφή των tokens (tokenization/assetization), αρχίζει να διαμορφώνεται μια καινούργια αντίληψη για την ίδια την έννοια της αξίας.
Λόγω της έλλειψης διαφάνειας, μόλις ένας στους τέσσερεις καταναλωτές εμπιστεύεται το υπάρχον σύστημα παραγωγής τροφίμων, τόνισε ο Pietro Lanza, Blockchain Director της IBM. Παράλληλα, ένας στους δέκα καταναλωτές αρρωσταίνει κάθε χρόνο και τελικά 420.000 άνθρωποι πεθαίνουν, λόγω τροφικών δηλητηριάσεων. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, η IBM δημιούργησε το IBM Food Trust, το οποίο, μέσω μιας πλατφόρμας blockchain, προσφέρει την κατάλληλη λειτουργικότητα, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της παραγωγής τροφίμων.

Αποκεντρωμένη διοίκηση
Στη συνέχεια, η Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Τεχνολογίας και της Επιστήμης (STOA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εστίασε στο θέμα του e-voting. «Οι πολίτες ανησυχούν πως η διαδικτυακή ψηφοφορία δεν θα είναι αρκετά δημοκρατική ή πως δεν θα διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ψήφου, όμως πιστεύω πως η δημοκρατία μπορεί να βρει τον δρόμο της μέσα από το blockchain», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ε. Καϊλή. Η αποκεντρωμένη διοίκηση και τα αποκεντρωμένα νομικά συστήματα, αν σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να λύσουν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως τώρα.

Εν συνεχεία, ο David Joao Vieira Carvalho, Global CISO, Nation-State level Advisor on Cyber Security and Blockchain matters, Cyber Security Researcher και CEO of Naoris Cyber Blockchain, εξήγησε πώς οι τεχνολογίες blockchain μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της πολυπλοκότητας. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συσκευών που αλληλοεπιδρούν. Αυτή η πολυπλοκότητα αποτελούσε πρόβλημα, όμως χάρη στο blockchain μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα.

Πλέον, μέσω της διασύνδεσης αυτών των συσκευών, μπορεί η μια να εποπτεύει την άλλη και έτσι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο. Στην εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain στην ελληνική πραγματικότητα εστίασε ο Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, παρουσιάζοντας κάποια από τα έργα της ψηφιακής στρατηγικής του δήμου, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Crowdpolicy. Το 2020, πρώτος ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου αποφάσισε να υλοποιήσει πιλοτικά τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών, μέσα από την εφαρμογή του blockchain. Αυτή η εφαρμογή μπορεί και διασφαλίζει την αυθεντικότητα των εγγράφων, την πορεία των εσωτερικών διαδικασιών, το περιεχόμενο τους, καθώς και την κατάσταση τους.

Startups
«Η παγκόσμια αγορά τεχνολογιών blockchain στον χώρο της ενέργειας αναμένεται να φτάσει τα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, μέχρι το 2023», τόνισε ο Χρήστος Ρουμελιώτης, Founder & CEO στο Gridustry. Επίσης σύμφωνα με εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης, οι ετήσιες επενδύσεις στο ενεργειακό σύστημα θα είναι κατά 350 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερες την επόμενη δεκαετία, σε σχέση με τη δεκαετία που πέρασε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το PowerTrade, το οποίο είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα κατανεμημένης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αγοραπωλησία και τη διαχείριση της ενέργειας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Αντωνιάδης, Co-Founder/COO/Head of Blockchain στο ComeTogether, παρουσίασε μια νέα μορφή ψηφιακών εισιτηρίων. Αυτά τα εισιτήρια έχουν ως βάση το blockchain, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε και ένας δυναμικός QR κωδικός που αλλάζει κάθε 30 δευτερόλεπτα. Αυτό δίνει στους διοργανωτές της εκδήλωσης τον έλεγχο και τη δυνατότητα εντοπισμού των πιθανών μεταπωλήσεων των εισιτηρίων.

Ελληνικά insights
«Οι τράπεζες αξιοποιούν την τεχνολογία του blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στο ταξίδι για την επέκταση τους σε διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Αθανάσιος Ντάφλος, Head of Transaction Banking Solutions – Global Transaction Banking στην Eurobank. Οι τράπεζες έχουν ήδη δημιουργήσει δύο οικοσυστήματα, το Trade Club Alliance, στο οποίο η Eurobank συμμετέχει μέσω του Exportgate, και το we.trade. Σε αυτά τα οικοσυστήματα οι τράπεζες συνεργάζονται, έτσι ώστε να βοηθήσουν επιχειρήσεις από όλα τα μέρη του κόσμου να συνεργαστούν και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους. Χάρη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain η διεθνείς επεκτασιμότητα γίνεται αρκετά πιο απλή. Εν συνεχεία, η Dr. Foteini Valeonti, AHRC Leadership Fellow στο UCL και ιδρύτρια του USEUM Collectibles, αναφέρθηκε στις νέες δυναμικές που προσφέρουν τα NFTs. Τα NFTs (Non – Fungible Token), είναι μια τεχνολογία που έχει ως βάση το blockchain, εισάγοντας την έννοια της σπανιότητας στον ψηφιακό κόσμο. Ουσιαστικά, τα NFTs είναι το αντίστοιχο «των περιορισμένων εκδόσεων».

Οι αγοραπωλησίες των NFTs είναι παρόμοιες με την αγοραπωλησία πινάκων στην πραγματική ζωή, όπου ο συλλέκτης αγοράζει μόνο το φυσικό αγαθό, αλλά όχι και τα πνευματικά δικαιώματα της ιδιοκτησίας. «Μέχρι το 2030 εννιά στις δέκα επιχειρήσεις θα εκπονήσουν ένα έργο blockchain και η προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Δημήτρης Κυριακός, Διευθυντής στο Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω. Υπάρχει, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό έργο Chaise, η αποστολή του οποίου είναι να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων blockchain και να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού του blockchain, αναπτύσσοντας μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων blockchain για την Ευρώπη και παρέχοντας προγράμματα κατάρτισης για το μέλλον.

«Ήδη στην Ευρώπη πάνω από το 50% των συναλλαγών πραγματοποιούνται σε Decentralized Finance πλατφόρμες», σύμφωνα με τη Μαρίζα Μέλλιου, Group Audit Director and member of OPAP Information Security Committee και Hellenic Blockchain Hub Board Advisor. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη έχει σχεδιάσει μια δράση και ένα ψηφιακό-οικονομικό πακέτο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Ο κανονισμός αυτός ονομάζεται MICA και θα μπει σε εφαρμογή το 2022.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος
Μπορεί το blockchain να βοηθήσει στην επίλυση της κοινωνικής ανισότητας; Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει στην παρουσίαση του ο Prajit Datta, AI Research Scientist στο AFRY, Lead στο Hyperledger Sweden, STA και Chief Data Scientist Organization στην Bank of America. Σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα, υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, καθώς η δυσκολία ταυτοποίησης τους αποτελεί απροσπέλαστο εμπόδιο. Μια απλή λύση θα ήταν, λοιπόν, τα δεδομένα των πολιτών να μοιραστούν μέσω των τεχνολογιών blockchain, λύνοντας σε ένα βαθμό το πρόβλημα και εξομαλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Απολογισμός
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ο Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO/CIO του Crowdpolicy και Chairman του Hellenic Blockchain Hub, o Γιώργος Πάνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Hellenic Blockchain Hub και Head of Innovation Center της Eurobank και ο Κώστας Καλογεράκης, Vice-Chairman του Hellenic Blockchain Hub. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Γεώργιος Κουγιανός, Customer Service Specialist και Αction coordinator στο Hellenic Blockchain Hub. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως το blockchain θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των περισσότερων συστημάτων στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, το blockchain είναι ο πυλώνας της εμπιστοσύνης σε κάθε περιβάλλον ανταλλαγής και διαμοιρασμού δεδομένων ή αξίας στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δήλωσε ο Γ. Καραμανώλης. Παρατηρούμε πως δημιουργούνται τρισεκατομμύρια δεδομένων κάθε ημέρα, οπότε το να υπάρχουν συστήματα τα οποία, με μεγάλη αυτοματοποίηση, μεταφέρουν αξίες μέσω έξυπνων συμβολαίων, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελείως τον τρόπο που γίνονται πολλές συναλλαγές και πολλές μεταφορές αξίας, τόνισε ο Κ. Καλογεράκης. Συνεπώς, η ζήτηση για blockchain developers έχει αυξηθεί παγκοσμίως κατά 700%. Υπάρχουν 14 θέσεις εργασίας για κάθε έναν blockchain developer και οι μισθοί, στην Ευρώπη, κυμαίνονται στα 70.000 με 80.000 ευρώ το έτος, για τις ηλικίες 20 – 35 ετών, σύμφωνα με τον Γ. Πάνου.

Warren Knight: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον πυρήνα των επιχειρήσεων

Ο Warren Knight, Digital Transformation strategist, Founder of Think Digital First και ένας από τους Top 100 Technology Influencers, εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια με στόχο επιχειρήσεις να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο προς την επιχειρηματική επιτυχία.

Πυρήνας της προσέγγισης που πρεσβεύει ο Warren Knight- ομιλητής στο φετινό Digital Business Transformation Conference, είναι ότι με την κατάλληλη προσαρμογή της κουλτούρας τους και την αξιοποίηση των ανερχόμενων τεχνολογιών, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

netweek: Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που χρειάζεται να κάνουν οι επιχειρήσεις στην κουλτούρα τους ώστε να επιτύχουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό;

Warren Knight: Αν έχετε υποσχεθεί αλλαγές και είτε δεν έχουν υλοποιηθεί είτε απέτυχαν, τότε έχει καλλιεργηθεί μια συνήθεια στην κουλτούρα του οργανισμού σας που πρέπει να αλλάξει άμεσα. Όταν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, τότε μόνο μπορούμε να αρχίσουμε να μετασχηματίζουμε την κουλτούρα μας, έτσι ώστε να ταιριάζει με τα μελλοντικά μας σχέδια. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός «Digital Board», ενός μικρού group από άτομα που ζουν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν, και είναι πρόθυμα να πάρουν ρίσκα. Στη συνέχεια, ορίζετε ένα άτομο ως CDO που θα ηγηθεί του μετασχηματισμού έχοντας ορατότητα όλων των παραμέτρων, των πελατών, των υπαλλήλων και των υπολοίπων stakeholders διαμορφώνοντας έτσι την κατάλληλη στρατηγική προσέγγιση.

Τι πιστεύετε για τη χρήση AI και ML σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις;

Σπανίως έχω συναντήσει τη χρήση του ίδιου εργαλείου σε μια μικρή και μια μεγάλη επιχείρηση. Μερικές από τις πιο γρήγορες νίκες που έχω δει τους τελευταίους 18 μήνες, είναι στη χρήση machine learning για τη δημιουργία chatbots που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση πελατών. Ο εντοπισμός του κατάλληλου παρόχου και η κατανόηση των αναγκών των πελατών διαγράφουν μια καμπύλη εκμάθησης, αλλά από τη στιγμή που θα ξεπεραστούν οι αρχικές δυσκολίες όλα θα λειτουργούν πιο ομαλά. Χάρη σε αυτό το εργαλείο λοιπόν, παρατηρείται μείωση στις εισερχόμενες κλήσεις του τηλεφωνικού κέντρου, γεγονός που δίνει την ευκαιρία για διαφορετική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. Παράλληλα, η AI έχει πιο ευρεία χρήση σε συγκεκριμένες βιομηχανίες, όπως την υγειονομική και την αυτοκινητοβιομηχανία. Βεβαίως, πριν ενσωματώσετε πλήρως μια τεχνολογία χρειάζεται να λάβετε υπόψιν σας την κουλτούρα του οργανισμού σας και τον πελάτη σας και πάντα να διεξάγετε ένα δοκιμαστικό, καθώς μια λάθος επιλογή θα σας κοστίσει χρόνο, χρήμα και ενέργεια.

Πόσο ισχυρή ήταν η επίδραση της πανδημίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων;

Έκανα πρόσφατα μια έρευνα σε οργανισμούς διαφόρων βιομηχανιών και τους ρώτησα ακριβώς αυτή την ερώτηση. Το 79% είπε ότι η πανδημία είχε θετική επιρροή στην υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και μάλιστα κάποιες δράσεις που θα χρειαζόντουσαν 10 μήνες για να υλοποιηθούν τελικά, έγιναν πραγματικότητα μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επόμενη μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στον εντοπισμό και την κατανόηση των δράσεων που θα έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην επιτυχία του οργανισμού. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως η AI και το blockchain καθώς και η προσέγγιση του νέου digital-only πελάτη διέπονται από ένα νέο σετ κανόνων. Ένας digital-only πελάτης συνδέεται ψηφιακά με μια επιχείρηση 11,4 φορές πριν αποφασίσει να αγοράσει. Αυτό σημαίνει πως το ψηφιακό αποτύπωμα της επιχείρησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, να είναι σχετικό με τις ανάγκες του πελάτη και συνεπές στο μήνυμά του. Αν εκτελέσετε αυτές τις δράσεις σωστά θα δημιουργήσετε μια ενεργή κοινότητα και συνεπώς θα ξεκλειδώσετε ευκαιρίες παραγωγής μεγαλύτερων εσόδων από ό,τι θα ήταν ποτέ εφικτό χωρίς την ψηφιακή προσέγγιση.

The hype is fading away, the real business begins

«Τα δεδομένα είναι πολύτιμα». Μια έκφραση που ακούγεται συχνά, χωρίς όμως να συμπληρώνεται από όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να προσφέρουν τα δεδομένα επιχειρηματική αξία.

Στο πλήρως ψηφιακό The Data Conference 2021 που διοργανώθηκε από την Boussias παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες στρατηγικές ανάλυσης δεδομένων, διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν και μέθοδοι για την ανάπτυξη της απαιτούμενης κουλτούρας εντός των οργανισμών.

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Γιώργου Ντόντου, Partner & COO της InTTrust, ο οποίος επισήμανε πως το πλήθος των δεδομένων που υπάρχει στις μέρες μας δυσκολεύει ιδιαίτερα τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων δεδομένων για την εκτέλεση στοχευμένων αναλύσεων και την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων. Παράλληλα, πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος που θέλουν να αναλύσουν, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την επίλυση των ερωτηματικών. Εδώ λοιπόν έρχεται η σύμπραξη της επιστήμης και της πρακτικής εφαρμογής. Θα πρέπει τόσο οι προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων, όσο και οι πελάτες να συνδυάζουν τα κομμάτια της επιστήμης με τα κομμάτια της πρακτικής εφαρμογής, επισήμανε ο Γ. Ντόντος.

The power of data
«Ο κόσμος ψηφιοποιείται με έναν συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό», τόνισε η Jan Sheppard, Chief Data and Analytics Officer στο Institute of Environmental Science and Research, Data and Analytics Consultant στο Education New Zealand και μια από τις top 100 innovators in data and analytics στον κόσμο. Πάνω από το 90% των παγκόσμιων δεδομένων δημιουργήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Μάλιστα, κάθε δευτερόλεπτο δημιουργείται περίπου 1,7 megabyte νέων δεδομένων για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Και με αυτό τον ρυθμό προβλέπεται πως το πλήθος των δεδομένων θα φτάσει από τα 44 zettabyte που βρίσκεται τώρα, στα 175 zettabyte το 2025. Από όλα αυτά τα δεδομένα αναλύεται μόλις το 0,5%.

Γεγονός που σημαίνει πως οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το πλήθος δεδομένων και έτσι δημιουργούν μηχανές, οι οποίες μεταφράζουν τον κόσμο μέσα από τη γνώση που εξάγουν από τα δεδομένα. Για να αξιοποιηθούν πραγματικά οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, χρειάζεται κάτι πέρα από προγραμματιστές και εργαλεία, τόνισε ο Δρ. Μιχάλης Μαυροφοράκης, CTO της InTTrust. Χρειάζονται data scientists και επιστήμονες οι οποίοι να γνωρίζουν κάθετα τον τομέα με τον οποίο θα ασχοληθούν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν υπάρχει και δεν γίνεται να υπάρξει μια λύση για όλες τις περιπτώσεις.

Customer journey
Η Candice Ren, Co-founder of 173Tech και πρώην Head of Analytics στο Bumble, εξήγησε πως για τη βελτιστοποίηση του customer journey των επιχειρήσεων μπορούν να ακολουθηθούν τέσσερα στάδια, τα οποία διέπονται από δράσεις που βασίζονται στην ορθή αξιοποίηση των δεδομένων. Αρχικά, κατά τη διαδικασία απόκτησης πελατών πολλές επιχειρήσεις μπορούν χάρη στα δεδομένα που έχουν να βελτιστοποιήσουν το marketing budget τους. Στη συνέχεια, η κινητοποίηση των πελατών μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω της διερεύνησης και καταγραφής των συμπεριφορών τους με τη χρήση A/B testing και funnel optimization. Ακολούθως, για να επιτευχθεί το επιθυμητό engagement του πελάτη μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση των καταναλωτών και εξειδικευμένη μελέτη τους, η οποία θα οδηγήσει στη διαδικασία του retention όπου θα αξιοποιηθούν τεχνικές όπως το Churn Propensity και το LTV Prediction. Και ο κύκλος κλείνει με την απόκτηση αυτών των νέων γνώσεων και τελικά την καλύτερη επιλογή και προσέγγιση μελλοντικών πελατών.

Στη συνέχεια, ο Μανώλης Τσαγκάρης, Head of Analytics της Performance Technologies, μίλησε για τα smart meters, τα οποία είναι συσκευές που μετράνε 1 έως 10 φορές την ημέρα την κατανάλωση ενέργειας και μεταφέρουν τα αποτελέσματα σε ένα συλλέκτη ώστε να αναλυθούν. Μια Ευρωπαϊκή εταιρία ενέργειας αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ανάλυση των δεδομένων που παρέχουν τα smart meters της και κάλεσε διάφορους παρόχους να απαντήσουν σε προκλήσεις όπως η πρόβλεψη της καθημερινής κατανάλωσης, αλλά και η πρόβλεψη της κατανάλωσης του επόμενου τριμήνου. Η λύση της Vertica big data platform βγήκε νικήτρια σε αυτή την πρόκληση καθώς αξιοποίησε data scientists και domain experts με γνώσεις Python ML & SQL, καθώς και το VerticaPy το οποίο αξιοποιεί την Python μέσα στην πλατφόρμα της Vertica.

Ανάλυση δεδομένων
«Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται όλο και δυσκολότερη», εξήγησε ο Δημήτριος Καρυστινός, Pre-Sales Manager της Syntax. Υπάρχει μια έκρηξη στην ποσότητα των δεδομένων καθώς δημιουργούνται 20,6 zettabytes κάθε χρόνο και πάνω από το 94% αυτών των δεδομένων διακινείται στο Cloud. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τον στρατηγικό ρόλο των δεδομένων και να τα διαχειριστούν με αυτό τον τρόπο. Συγχρόνως, θα πρέπει να έχουν τους μηχανισμούς να ανακαλύψουν, να καταγράψουν και να παρακολουθήσουν που βρίσκονται τα κρίσιμα δεδομένα τους, ενώ παράλληλα να είναι ικανοί να μεταβούν ταχύτερα στη χρήση λύσεων που μπορούν να τους βοηθήσουν με τον μεγάλο όγκο των δεδομένων.

Στη συνέχεια ο Ευάγγελος Πουρνάρας, Associate Professor στο University of Leeds, εστίασε στα συστήματα δεδομένων και στον τρόπο που μπορούν να προάγουν εκ σχεδιασμού ανθρώπινες αξίες, όπως η βιωσιμότητα και η ιδιωτικότητα. Αυτό επιτεύχθηκε με το έργο ASSET που βασίζεται σε τέσσερεις πυλώνες-λύσεις. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για προϊόντα με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής οντολογίας για τη βιωσιμότητα. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων των καταναλωτών για τα προϊόντα που αγοράζουν. Ο τρίτος πυλώνας αφορά τον αυτόματο εντοπισμό των κοντινών προϊόντων στα ράφια καταστημάτων. Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας αφορά τον υπολογισμό μιας εξατομικευμένης και εξηγήσιμης ταξινόμησης προϊόντων η οποία γίνεται τοπικά στο τηλέφωνο του καταναλωτή για την προστασία της ιδιωτικότητας, συνδυάζοντας τα ανοιχτά δεδομένα της οντολογίας για τη βιωσιμότητα με τα προσωπικά δεδομένα των προτιμήσεων για τη βιωσιμότητα.

Τα δεδομένα και η ανάλυση των δεδομένων υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, ανέφερε ο Τάσος Βιδαλάκης, Business Development Manager for Customer Engagement της DIS, εξηγώντας όμως πως κάποιες από τις νέες τεχνολογικές τάσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επεξεργασία των δεδομένων. Μια από αυτές τις τάσεις είναι το Internet of Things, καθώς πλέον υπάρχουν δισεκατομμύρια συσκευές οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των καταναλωτών και παράγουν πλήθος δεδομένων. Παράλληλα, ένας άλλος παράγοντας που δυσκολεύει την ομαλή επεξεργασία των δεδομένων είναι η ίδια η ραγδαία ψηφιοποίηση των οργανισμών.

Στη συνέχεια ο Δρ. Ιωάννης Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Cyprus International Institute of Management, παρουσίασε ένα project το οποίο είναι σε λειτουργία εδώ και 3 χρόνια στο Αγγελικούσης Group, στην εταιρεία Μarran Τankers Μanagement και προσφέρει λύσεις σε ζητήματα όπως αυτά που ακολουθούν: Στο Shipping Industry συνήθως οι εταιρείες έχουν πολλά γραφεία σε όλο τον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει πως τα δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν από όλα αυτά τα γραφεία και να διαμοιραστούν προς όλα αυτά τα γραφεία. Υπάρχουν, επίσης, δυσκολίες στην ομαλή και απρόσκοπτη διεργασία των λειτουργιών, κυρίως επειδή δεν υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τα πλοία, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα cloud services πάνω στα πλοία. Παράλληλα, το μέγεθος του στόλου είναι μεγάλο και ουσιαστικά τα πλοία είναι εργοστάσια, τα οποία πλέουν πάνω στους ωκεανούς, χωρίς όμως να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενο τμήματα πληροφορικής. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία ζητείται να καταγραφεί η απόδοση και η ενέργεια που καταναλώνει το πλοίο και για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για περιβαλλοντολογικούς λόγους.

Dark data
Ο Σταύρος Λαγγούσης, CTO της Pobuca, αναφέρθηκε στα αδόμητα δεδομένα και στους τρόπους που μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι εταιρείες. Πρόκειται για δεδομένα που ήδη έχουν οι επιχειρήσεις, όμως δεν τα αξιοποιούν. Είναι αυτό που λέμε dark data για τις επιχειρήσεις. Το σημαντικό είναι να γίνει μια μετατροπή των αδόμητων δεδομένων σε δομημένα και μια ενοποίηση τους με τα ήδη υπάρχοντα δομημένα δεδομένα του οργανισμού. Έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει εντός της επιχείρησης. Όπως λέει ο Jerry Gregoire, CIO της Dell, “Το customer experience είναι το νέο πεδίο μάχης των εταιριών” στο οποίο ο Σ. Λαγγούσης συμπληρώνει πως τα αδόμητα δεδομένα είναι το όπλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Εν συνεχεία, ο Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Data & Analytics Leader της Interamerican, εξήγησε πως η ομάδα τους αποτελείται από 4 μικρότερες υποομάδες και περιέγραψε τις λειτουργίες τους. Ξεκινώντας από την Data Integration ομάδα που μαζεύει όλους τους data engineer οι οποίοι προσπαθούν να μορφοποιήσουν τα δεδομένα και ασχολούνται με αρχιτεκτονικές βάσης δεδομένων, τόσο για δομημένα όσο και για αδόμητα δεδομένα. Αυτοί δίνουν τα δεδομένα στους Data Scientists οι οποίοι είναι η δεύτερη ομάδα και είναι υπεύθυνοι για το predictive modeling, τα machine learning μοντέλα και το AI. Η τρίτη ομάδα είναι η Data Analysis ομάδα όπου μαζεύει όλους τους αναλυτές οι οποίοι με τη χρήση στατιστικής και μαθηματικών προσπαθούν να αναλύσουν τις τάσεις ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Και η τελευταία ομάδα είναι η ομάδα Data Governance και Quality που πρακτικά είναι ο θεματοφύλακας όλου του τμήματος ώστε να υπάρχει συμφωνία με τους κανόνες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος, CEO της Satori Analytics, αναφέρθηκε στα οφέλη που έχει μια επιχείρηση που επενδύει στην ανάλυση των δεδομένων της. Για κάθε δολάριο που ξοδεύεται ως επένδυση στην ανάλυση των δεδομένων υπάρχει ένα Return on Investment 9 δολαρίων κάθε χρόνο, τόνισε. Σύμφωνα επίσης με μια πρόσφατη έρευνα της McKinsey Global 2 στους 3 οργανισμούς που επενδύουν σε data και analytics θα δούνε αύξηση στα έσοδα, ενώ 2 στους 5 θα μειώσουν τα έξοδα τους. Παράλληλα οργανισμοί οι οποίοι ακολούθησαν τη σωστή στρατηγική είχαν αύξηση στο revenue άνω του 6% και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι top performers οι οποίοι σημείωσαν αύξηση πάνω από 10%.

«Μια πολύ σημαντική προϋπόθεση επιτυχίας είναι η διασφάλιση του σωστού governance των δεδομένων ως ένα περιουσιακό πλέον στοιχείο του κάθε οργανισμού» επισήμανε ο Αλέξανδρος Παυλίδης, Chief Data Officer της Eurobank. «Η Gartner, βάσει της εμπειρίας της από πάρα πολλούς οργανισμούς παγκοσμίως, θεωρεί πως το 80% των οργανισμών που θα επιχειρήσουν να επεκτείνουν τις ψηφιακές επιχειρηματικές τους δράσεις τα επόμενα χρόνια θα αποτύχουν για λόγους που έχουν να κάνουν με την απουσία επαρκούς Data Governance».

Knowledge gained
O Dante Tellez, Head of Data & Analytics της Philip Morris International, Business Analytics Professor at Cambridge University, Lecturer at Columbia Business School και Professor PA Data Science at Tecnológico de Monterrey, εστίασε στην ανάγκη των επιχειρήσεων να μετασχηματίσουν τον τρόπο σκέψης του προσωπικού τους ώστε να γίνουν πιο data driven. Η πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί σε υψηλό technical debt, το οποίο θα προκαλέσει τη χρήση αλγορίθμων χαμηλής ποιότητας, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει πάλι σε χαμηλή παραγωγικότητα δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσει, καθώς στο κέντρο του βρίσκονται εργαζόμενοι με πολύ μειωμένα κίνητρα. Η δόμηση μιας κουλτούρας που βασίζεται στα δεδομένα είναι μια σταδιακή διαδικασία και δεν μπορεί να γίνει με ένα και μόνο βήμα, επισήμανε.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον πάνελ στο οποίο συμμετείχαν ο Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Team Leader IT Business Support Services στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο Γιάννης Παπίδης, Chief Technology and Business Change Officer στη Dixons South East Europe, ο Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Associate Professor Director of MSc in Business Analytics Dept. of Management Science and Technology στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ευαγγελία Δημητροκάλλη, Data Management Infrastructure Officer στη Metro, ο Ιάσων Αντωνόπουλος, Digital Transformation Officer στη Vodafone Greece. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Γρηγόρης Γραμμένος, Conference Producer στην Boussias.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως οι επιχειρήσεις της νέας εποχής οφείλουν να είναι data driven για να διαπρέψουν. Συγκεκριμένα, την τελευταία πενταετία έχει γίνει απολύτως ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις η αξιοποίηση των δεδομένων, δήλωσε η Ε. Δημητροκάλλη. Όλα τα σημεία τόσο του δικτύου καταστημάτων, του site, αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν πολλαπλά οφέλη από τη χρήση των δεδομένων του οργανισμού, τόνισε ο Γ. Παπίδης. Ο συσχετισμός πληροφορίας με τα κατάλληλα εργαλεία, η σωστή ανάλυση των δεδομένων και των διαδικασιών, καθώς και η καλή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων είναι οι 3 πυλώνες για την βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων σύμφωνα με τον Γ. Ανδριανόπουλο. Συγχρόνως, όπως είναι φυσικό πλέον, υπάρχει και μεγαλύτερη σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του επιστημονικού κόσμου, εξήγησε ο Δ. Χατζηαντωνίου. Και βέβαια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από τα δεδομένα που έχουν στην εταιρεία, να τα κάνουν visualize και να δουν πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν, συμβούλεψε ο Ι. Αντωνόπουλος.

Digital Business Transformation Conference: Don’t do digital. Be digital

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν αποτελεί πλέον απλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά έχει αναχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία και την επιβίωση τους.
Στο πλήρως ψηφιακό Digital Business Transformation Conference που διοργανώθηκε από την Boussias στις 25 Μαΐου, παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες στρατηγικές αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων, μέθοδοι για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και τρόποι για τη στοχευμένη διαμόρφωση της απαιτούμενης κουλτούρας εντός του οργανισμού, ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.

Οι ώριμες τεχνολογίες
Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Κώστα Αγρότη, Πρoέδρου του Δ.Σ. του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, ο οποίος παρουσίασε τα πέντε βασικότερα βήματα για τη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού. Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός του οράματος, ο οποίος συνοδεύεται από το δεύτερο βήμα το οποίο αφορά την ενεργή εμπλοκή των ηγετικών στελεχών του οργανισμού από την αρχή σε αυτή τη προσπάθεια, ώστε να μπορούν να την ενστερνιστούν και τελικά να τη στηρίξουν. Το τρίτο βήμα αφορά τη δημιουργία μιας κουλτούρας αλλαγής και καινοτομίας στον οργανισμό. Το τέταρτο βήμα αφορά τη δημιουργία ομάδων εργασίας από έμπειρο προσωπικό. Και τέλος το πέμπτο βήμα είναι η επιλογή της σωστής τεχνολογίας.

Στη συνέχεια, o Pavan Pidugu, Chief Technology Officer στο FMCSA του U.S. Department of Transportation και former Leader of Digital Customer & Omni-Channel Experience στα Walmart, επισήμανε πως η διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν πρόκειται απλά για έναν τεχνολογικό μετασχηματισμό. Πρόκειται για μια αλλαγή στη νοοτροπία και την κουλτούρα ολόκληρου του οργανισμού, που ενεργοποιείται από τα ηγετικά στελέχη τα οποία θα προσδιορίσουν την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στην οργάνωση του οικονομικού προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του επιχειρηματικού μοντέλο αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εν συνεχεία, ο Τάσος Βιδαλάκης, Business Development Manager for Customer Engagement της DIS, βάση της εμπειρίας του εξήγησε πως οι επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού επικεντρώνονται κυρίως στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι και στην προσαρμογή των προϊόντων, ώστε να γίνουν πιο πελατοκεντρικά. Στην εναρμόνιση αυτών των μετασχηματισμών μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο το business cloud της Microsoft και η τεχνογνωσία της DIS, επισήμανε ο Τ. Βιδαλάκης.

O Rohit Pareek, VP and General Manager στην Abjayon Inc, ανέφερε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός ορίζεται ως η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διαδικασίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και προσφέρει αξία στους πελάτες. Βέβαια μια μεγάλη παγίδα αποτελεί το γεγονός πως οι υπεύθυνοι της τεχνολογίας τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα τεχνικά ζητήματα, παρά στον πραγματικό επιχειρηματικό στόχο.

«Πλέον το Status Quo κοστίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζοάννα Τσάκωνα, Cloud Sales Manager στην Info Quest Technologies. Παρουσίασε λοιπόν την DocuSign, η οποία μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ψηφιοποιήσουν πλήρως τις διαδικασίες τους με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Στα οφέλη που προσφέρει αυτή η λύση συγκαταλέγονται η αύξηση της ταχύτητας, η μείωση του ρίσκου, η μείωση του κόστους και η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

H Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Τεχνολογίας και της Επιστήμης (STOA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξήγησε πως κάποιες από τις αδυναμίες που έχει η Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία και η πολυνομία, στις οποίες όμως μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα το blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, η κ. Καϊλή ανέφερε πως από τον Σεπτέμβρη αναμένεται και η νέα νομοθεσία του GDPR plus, η οποία δεν αφορά πλέον μόνο τα προσωπικά δεδομένα, αλλά όλα τα δεδομένα. Συγχρόνως, τον Σεπτέμβρη προβλέπεται να δημιουργηθούν και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κυριακίδης, Technology Services Manager στην Performance Technologies, τόνισε πως η πανδημία έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ. Σύμφωνα με την IDC, λόγω της πανδημίας οι πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς έχουν επιταχυνθεί κατά 5 με 7 χρόνια, ενώ παράλληλα το 45% των εργαζομένων αναμένεται να συνεχίσει να εργάζεται απομακρυσμένα και μετά το πέρας της πανδημίας. Συγχρόνως, σύμφωνα πάντα με την IDC, η οικονομική αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού αναμένεται να φτάσει τα 19 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με το 20% του παγκόσμιου GDP.

Οι βέλτιστες στρατηγικές
Η Kamales Lardi, Chair στο FORBES Business Council Women Executives, Chairperson του MBA Advisory Board στο Durham University και μια από τις Top 10 Global Influencers & Thought Leaders in Digital Transformation, παρουσίασε ένα μοντέλο στο οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποδομείται σε τέσσερις θεμέλιους λίθους. Την εμπειρία του καταναλωτή, η οποία μέσω των τεχνολογιών μπορεί να αναβαθμιστεί και να βελτιστοποιηθεί. Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα οποία αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Και βεβαίως, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να μετασχηματιστούν μέσω της ψηφιακής οικονομίας για τη δημιουργία νέων γραμμών εσόδων.

Εν συνεχεία, ο Αλέξης Ευαγγέλου, Digital Solutions Manager, SE Europe στην Iron Mountain, αναφέρθηκε στη μεταμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από ψηφιακές λύσεις. Σήμερα, οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν 1000 φορές περισσότερα δεδομένα από αυτά που τελικά χρησιμοποιούν και συγχρόνως το 20% με 40% του παραγωγικού χρόνου αναλώνεται στη χειροκίνητη αναζήτηση εγγράφων, ενώ παράλληλα το 15% όλων των έντυπων εγγράφων είναι λανθασμένα ή τοποθετημένα σε λάθος μέρος.

Η ψηφιακή μετάβαση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον, Mathieu Flaig, Managing Director και co-founder της SYSK, καθώς τα περισσότερα αγαθά έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί. Περνάμε λοιπόν σε μια καινούργια εποχή, στην οποία ο ψηφιακός μετασχηματισμός μετατρέπεται σε ψηφιακή επιτάχυνση. Εκεί που μέχρι τώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργούσε νέες δυναμικές στις υπάρχουσες αγορές, τώρα έρχεται η ψηφιακή επιτάχυνση να αποδομήσει τις υπάρχουσες αγορές και να δημιουργήσει καινούργιες.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Πρόκο, Associate Partner, Consulting Services στην EY, τα πρώτα ζητήματα που οφείλει να εξετάσει μια εταιρεία αναφορικά με το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της πρέπει να επικεντρώνονται στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Βέβαια, η πραγματική διαφοροποίηση έρχεται με τον προσδιορισμό του σκοπού της ίδιας της εταιρείας και οι ψηφιακές αλλαγές οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στον πλήρη επαναπροσδιορισμό αυτού του σκοπού.

Δυστυχώς, το 70% των προγραμμάτων μετασχηματισμού δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, σύμφωνα με τον Frederik Bisbjerg, Executive Director, Digitalization & Innovation στην Daman – National Health Insurance Company. Για να καταφέρει λοιπόν μια επιχείρηση να ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβαση της χρειάζεται να προσδιορίσει πλήρως τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για εκείνη και εν συνεχεία να πραγματοποιήσει σταδιακές πελατοκεντρικές αλλαγές, έχοντας ως βασικό άξονα τον σκοπό της επιχείρησης. Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη σημασία η δημιουργία ικανών ομάδων και ο προσδιορισμός των κατάλληλων KPI’s, έτσι ώστε η να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης.

«Η απλή ψηφιοποίηση των διαδικασιών δεν αποτελεί ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε ο Κώστας Μάντζιαρης, Co-Founder της Reborrn. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο υβρίδιο μετασχηματισμού που να μπορεί να συνδυάσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τη διαχείριση του προσωπικού, με την κατανόηση των δεδομένων και της τεχνολογίας, ώστε να επιτευχθεί ο σχεδιασμός βέλτιστων εμπειριών για τους καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως το ταξίδι του μετασχηματισμού είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας δρόμου.

«Η ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση είναι στενά συνδεδεμένη με το μέλλον της βιομηχανίας και συνεπώς με το μέλλον της οικονομίας και της χώρας, καθώς αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ κατά 15%, γεγονός που θα σημάνει τη δημιουργία 550.000 νέων θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Το μέλλον της εργασίας θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε σήμερα, καθώς το 85% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν το 2030 δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και το 40% των εργαζομένων θα χρειαστεί να επανακαταρτιστεί εξαιτίας του αυτοματισμού.

Υιοθέτηση και υλοποίηση του μετασχηματισμού
Ο Andrea Iorio, MBA Professor στο Fundação Dom Cabral, former Chief Digital Officer (CDO) της L’Oréal Brazil και former Head of Tinder στη Λατινική Αμερική, στην ομιλία του παρουσίασε τους βασικότερους παράγοντες που μετασχηματίζουν τα μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας. Ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου όλα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο και λόγω της εκθετικής αύξησης της τεχνολογίας ο ρυθμός αλλαγής γίνεται όλο και πιο γρήγορος. Έναν κόσμο που καθορίζεται από τα δεδομένα και που οι τεχνολογίες, όπως το AI, αντικαθιστούν σταδιακά κάποιες από τις νοητικές μας ικανότητες. Συνεπώς, τα ηγετικά στελέχη χρειάζεται να μην περιορίζονται από τις πεποιθήσεις τους και να αναθεωρήσουν το status Quo, να δράσουν ευέλικτα και να είναι διατεθειμένα να πάρουν ρίσκα και να έχουν την απαιτούμενη συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να κάνουν το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού να νιώθει ασφάλεια.
Στη συνέχεια, ο , εστίασε την παρουσίαση του στα βασικά «πεδία μάχης» του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η υποδομή του IT πρέπει να αποτελεί μια πλατφόρμα, η οποία να επιτρέπει τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών. Επίσης, ιδιαίτερη αξία έχει η δημιουργία μικρών, έμπιστων και αυτόνομων ομάδων οι οποίες θα έχουν την ελευθερία να αυτοοργανωθούν για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Σε αντίστοιχο πνεύμα, η Irene Zaguskin, COO & CTO της TPH, Board Director του Lakeland Power, δήλωσε πως «η βελτιστοποίηση της εμπειρία του πελάτη αποτελεί το νέο πεδίο μάχης του marketing». Εν συνεχεία, έθεσε τους βασικούς πυλώνες που εγγυώνται την επιτυχία ενός ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εμπειρία πρέπει να είναι προσωποποιημένη και omnichannel εστιάζοντας στις ανάγκες του πελάτη. Το περιεχόμενο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του πελάτη πρέπει να τον βοηθά ενεργά στην βελτίωση της ζωής του.

Ο Warren Knight, Digital Transformation strategist, Founder of Think Digital First και ένας από τους Top 100 Technology Influencer, μοιράστηκε τη φιλοσοφία του σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το πρώτο βήμα αφορά την ετοιμότητα. Χρειάζεται ένα ξεκάθαρο όραμα, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι κυρίαρχες αξίες του οργανισμού. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει πλήρης επίγνωση της κουλτούρας, των δεδομένων και του ακροατηρίου. Εν συνεχεία, θα χαραχτεί μια στρατηγική λαμβάνοντας υπόψιν το που θα βρίσκεται ο μελλοντικός καταναλωτής και προς τα πού χρειάζεται να κινηθεί ο οργανισμός.

Ελληνικά Case Studies
Ο Γιάννης Τσαβδαρίδης, Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακής Τραπεζικής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, περιέγραψε τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την πρόσφατη ψηφιακή μετάβαση της τράπεζας. Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον πάνελ στο οποίο συμμετείχαν ο Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής, Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών στον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο Διονύσης Θεοδοσίου, Head of IT Greece στην HSBC Continental Europe, Greece, ο Ιάσονας Αντωνόπουλος, Digital Transformation Officer στη Vodafone Greece και ο Απόστολος Ζησιμόπουλος, IT Manager στα Coffee Island. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Γρηγόρης Γραμμένος, Conference Producer στην Boussias. Κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των αναταραχών που προκάλεσε η πανδημία έπαιξαν ο συντονισμός, η συνεργασία και η ενημέρωση, καθώς και η χρήση των διαθέσιμων εργαλείων, επισήμανε ο Α. Ζιώμας. Και βεβαίως ήταν ευτυχές το γεγονός πως τα δίκτυα παγκοσμίως άντεξαν, όπως τόνισε ο Ι. Αντωνόπουλος. Παράλληλα, η πανδημία λειτούργησε και ως καταλύτης στις σχέσεις με τους πελάτες και την περαιτέρω ψηφιοποίηση τους, εξήγησε ο Δ. Θεοδοσίου και συγχρόνως η χρήση της τεχνολογίας πλέον επιτρέπει ακόμα και στις επιχείρησης εστίασης, να αναβαθμίσουν την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, όπως ανέφερε ο Α. Ζησιμόπουλος.

The resilient Project Manager

Πλέον, η τεχνική εκπαίδευση των Project Managers δεν αρκεί και οφείλει να συνδυάζεται με την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η προσαρμοστικότητα και η διαχείριση της πολυπλοκότητας, καθώς και με την υιοθέτηση αξιών, όπως η προσήλωση στην ποιότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διαχείριση πιθανών απειλών.

Στο πλήρως ψηφιακό Project Management Conference που διοργανώθηκε για 16η φορά από την Boussias, παρουσιάστηκαν οι ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι Project Managers και συγχρόνως αναλύθηκαν οι νέοι τρόποι εργασίας και οι νέες μεθοδολογίες που αναδύονται από τον μετασχηματισμό συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης τους από τους Project Managers.
Το συνέδριο ξεκίνησε με μια εισαγωγή από την Αγγελική Κορρέ, Business Unit Head του netweek, η οποία επισήμανε πως το φετινό συνέδριο εστιάζει στο θέμα της ανθεκτικότητας λόγω της καθοριστικής αξίας που έχει αποκτήσει, καθώς διανύουμε μια εποχή ραγδαίων μεταβολών. «Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος έχει αλλάξει για πάντα, τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο πλέον», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Εν συνεχεία ο Παναγιώτης Μαρκέτος, Business Editor, ανέφερε πως μετά από 15 μήνες πανδημίας, το 16ο Project Management Conference έρχεται να επισημάνει τις ικανότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες Project Managers ώστε να αναπτύξουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα για τους εαυτούς τους, τα project τους, αλλά και τους οργανισμούς τους.
Σύμφωνα με τη Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου, President, Board of Directors στο PMI Greece Chapter, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός resilient Project Manager είναι η ικανότητα να ανακάμπτει από τις δυσκολίες, να προσαρμόζεται, να είναι ανοιχτός στην αλλαγή και να μπορεί να εντοπίσει τους μελλοντικούς κινδύνους.

Η ανθεκτικότητα σε επίπεδο ατόμων και οργανισμών
Ο opening keynote speaker του συνεδρίου, Thomas Walenta, Project Management Mentor, εστίασε στο γεγονός πως για να γίνει κάποιος καλύτερος ηγέτης πρέπει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Τι σημαίνει όμως πραγματικά καλύτερος και πιο ηθικός άνθρωπος; Στο βιβλίο του Rushworth m. Kidder με τίτλο Moral Courage παρουσιάζονται οκτώ πανανθρώπινες αξίες και συγκεκριμένα οι 4 πρώτες από αυτές τις αξίες βρίσκονται και στο PMI Code of Ethics. Αυτές οι τέσσερις αξίες είναι η υπευθυνότητα, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη και η ειλικρίνεια και όλα τα μέλη του PMI έχουν συνυπογράψει σε αυτές και οφείλουν να τις τηρούν.

Παράλληλα, ο R. Kidder στο βιβλίο του επισημαίνει και άλλες τέσσερις αρχές και αξίες οι οποίες αφορούν την ικανότητα του ανθρώπου να είναι αυτόνομος, κοινωνικός, συμπονετικός και ταπεινός. Συνεπώς, όλοι οι ηγέτες οφείλουν πρωτίστως να δουλέψουν με τον εαυτό τους για να γίνουν πιο ηθικοί και υπεύθυνοι, ώστε τελικά να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους γύρω τους. Αν υπάρξει εμπιστοσύνη, τότε θα μπορέσει να υπάρξει και αποτελεσματική ηγεσία. Και με αποτελεσματική ηγεσία και με μια ομάδα στην οποία υπάρχει εμπιστοσύνη η επιτυχία είναι σχεδόν βέβαιη.

Σύμφωνα με την έρευνα «The Golden Thread» του Association for Project Management που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 32% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δήλωσαν πως ο εντοπισμός των ατόμων με τις κατάλληλες ικανότητες στο χώρο του Project Management αποτελεί πρόκληση, όπως ανέφερε στην παρουσίαση της η Elizabeth Harrin, Project Management author & mentor. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα “The future of Project Management: Global Outlook 2019” της KPMG, μόνο το 28% των οργανισμών διεξάγει προγράμματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχουν οι Project Managers. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις επιζητούν την ύπαρξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, αλλά δεν επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες.

Οπότε, θα πρέπει ο κάθε ένας να αναπτύξει μόνος του τις απαιτούμενες δεξιότητες. Ποιες είναι όμως αυτές οι δεξιότητες; Σύμφωνα με την E. Harrin είναι πολύτιμη η ικανότητα επιλογής του σωστού χρόνου, τόπου και ατόμων για την εκάστοτε δράση. Επίσης, έχει ιδιαίτερη αξία η δυνατότητα σφαιρικής κατανόησης του ευρύτερου επιχειρηματικού πλαισίου για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, όπως επίσης και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, της αξιοπιστίας και της αποφασιστικότητάς.

Στη συνέχεια ο Dr. Luca Sabini, Senior Lecturer in Project Management στο Hertfordshire University παρουσίασε την έρευνα του, η οποία θα δημοσιευτεί στο Project Management journal και έχει τίτλο «The Paradoxical Profession», Sustainability & Project Management. Μέσα από αυτή την έρευνα έγινε εμφανές πως τα τρία πιο βασικά εμπόδια στην επίτευξη της βιωσιμότητας είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν στην ανάδειξη των μακροπρόθεσμων εμπορικών οφελών, η ύπαρξη διαφορετικών προτεραιοτήτων εντός των project και η δυσκολία εξισορρόπησης των μακροπρόθεσμων με τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Παράλληλα, τα τρία πιο βασικά χαρακτηριστικά που προάγουν την υιοθέτηση της βιωσιμότητας είναι το γεγονός ότι συνάδει με ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με το περιβάλλον και την κοινωνία, το ότι βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη απόδοση των project ή ακόμα το ότι σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, μέσω συνεντεύξεων που διεξήχθησαν στα πλαίσια της έρευνας του, ανακάλυψε την ύπαρξη κάποιων προκλήσεων που υπάρχουν στην επίτευξη της βιωσιμότητας. Προκλήσεις όπως, η παροδική φύση των στόχων ή ακόμα και η έλλειψη γνώσεων, δύναμης και υποστήριξης. Τέλος, ολοκληρώνοντας την ανάλυση του ο Dr. Sabini, εξήγησε πως οι στρατηγικές προσεγγίσεις της αποδοχής ή της επίλυσης μέσω διαχωρισμού και σύνθεσης μπορούν να προσφέρουν λύσεις στις παραπάνω προκλήσεις.

Ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων
«Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν θα αλλάξουν ακόμα και αν η ζωή τους εξαρτάται από αυτό», τόνισε ο Scott D. McArthur, Speaker, Writer, Mentor και Facilitator. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν με εκθετικούς ρυθμούς και οι ραγδαίες αλλαγές θα καθορίσουν στα επόμενα 5 με 10 χρόνια τους χώρους της τεχνολογίας, του AI, της νευροτεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας. Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις δεν το παίρνουν ακόμα στα σοβαρά. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο δηλητήριο μέσα στους οργανισμούς και αυτό είναι, σύμφωνα με τον S. McArthur, τα KPIs. Οι επιχειρήσεις θεοποιούν τα δεδομένα, ενώ κάποια πράγματα δεν είναι μετρήσιμα. Καθώς πρέπει να δοθεί έμφαση στα πραγματικά σημαντικά δεδομένα, ως χρυσό KPI αναδεικνύεται η σωστή αξιοποίηση του χρόνου, γιατί με τη σωστή αξιοποίηση του χρόνου μπορεί να επιτευχθεί τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική εξέλιξη.
Στη συνέχεια, η Norma Lynch, Project & Change Management Trainer & Consultant, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική συνεργασία. Αρχικά, πρέπει να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη και οι άνθρωποι να γνωρίζονται μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο.

Πρέπει να εξασφαλιστεί πως τα μέλη της ομάδας είναι ανοιχτά και ειλικρινή μεταξύ τους και πως τους έχουν δοθεί επαρκή κίνητρα για ενεργή συμμετοχή. Τότε μόνο θα ενθαρρυνθεί πραγματικά η συνεργασία και η καινοτομία. Παράλληλα βέβαια, πρέπει οι άνθρωποι να νιώθουν πως η συμμετοχή τους αναγνωρίζεται ώστε να ανατροφοδοτηθεί και να συντηρηθεί το κλίμα ασφάλειας. Κάθε ομάδα περνάει από διάφορα στάδια για να αναπτύξει τους εσωτερικούς δεσμούς της. Στην αρχή τα μέλη της ομάδας θα είναι αβέβαια σχετικά με τον στόχο της ομάδας και τη θέση τους μέσα σε αυτή. Σε αυτό το σημείο μπορεί να προκύψουν και εντάσεις, ενώ τα μέλη προσπαθούν να καταλάβουν την ιεραρχία που υπάρχει καθώς και τους επιθυμητούς τρόπους εργασίας. Στη συνέχεια, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες γίνονται πιο ξεκάθαροι για όλους έτσι ώστε τελικά η ομάδα να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου τα μέλη της μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αποδοτικότητα.
Η Joanna Bakas, Managing Partner της Frontira, παρουσίασε τα διδάγματα που απέκτησε από ένα project που δεν πήγε καλά. Το πρώτο μάθημα που προέκυψε από αυτή την εμπειρία ήταν πως πρέπει να ασκείται πίεση στη διοίκηση του οργανισμού για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Το project στο οποίο εστίασε στην παρουσίαση της η J. Bakas είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας εφαρμογής (app) και μετά από έξι μήνες εργασίας πάνω σε αυτό το app, η απόφαση του CEO ήταν πως τελικά η επιχείρηση δεν χρειαζόταν app.
Συνεπώς, ολόκληρη η ομάδα εργαζόταν σε ένα project του οποίου οι στόχοι δεν ταυτίζονταν με τους στόχους της επιχείρησης. Το δεύτερο δίδαγμα ήταν πως χρειάζεται να γίνει μια προσεκτική επιλογή των εργαζομένων που θα ασχοληθούν με το εκάστοτε project, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους. Και τέλος, το τρίτο δίδαγμα που αποκτήθηκε από αυτή τη διαδικασία ήταν πως η ομάδα πρέπει να δουλεύει μαζί με τη διοίκηση, ώστε να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται προς όφελος του project όλα τα άτομα που παίζουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του, για παράδειγμα στην ανάπτυξη ενός app κομβικός ήταν ο ρόλος των app developers και συνεπώς η σύμπλευση με το πρόγραμμα εργασιών τους.

Σύμφωνα με τη Δρ. Εύη Προκόπη, Success Coach & HRM/PM Lecturer, ο Project Manager πέρα από τις ικανότητες team management χρειάζεται να αναπτύξει και κάποιες πολύτιμες ηγετικές ικανότητες τις οποίες και ανέλυσε στην παρουσίασή της. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια από αυτές τις ικανότητες και σύμφωνα με τον Cary Cherniss «οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες είναι τέσσερις φορές πιο σημαντικές από το IQ για την επίτευξη επαγγελματικής επιτυχίας». Παράλληλα, ο σωστός ηγέτης πρέπει να αποτελεί ένα πρότυπο, και να μπορεί να καθοδηγεί συνειδητά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις δράσεις του με άξονα τους στόχους του, ώστε να εκπέμπει σιγουριά και αξιοπιστία.

Συγχρόνως, ρόλος του σωστού ηγέτη είναι πρώτα να υπηρετεί την ομάδα του και μετά να τη διοικεί, καθώς οι πραγματικοί ηγέτες είναι αυτοί που δημιουργούν νέους ηγέτες και όχι ακολούθους. Μέσω λοιπόν του coaching ένας ηγέτης μπορεί να αναδείξει το πλήρες δυναμικό των μελών της ομάδας του βοηθώντας τους να φτάσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Τέλος βασικός στόχος ενός ηγέτη είναι να δημιουργεί κίνητρα στα μέλη της ομάδας του παρέχοντας τους δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης, δίνοντας τους την ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εστιάζοντας σε ένα στόχο κάθε φορά.

Νέες τάσεις και εξελίξεις στο PMBOK Guide
Καθώς οι εξετάσεις για την πιστοποίηση PMP έχουν αποκτήσει μια νέα μορφή από την αρχή του έτους, ο Markus Kopko, PMP Instructor και Member of the PMBoK Guide Development Team στην παρουσίαση του ανέφερε τις βασικές αλλαγές που υπάρχουν στις νέες εξετάσεις. Η θεματολογία των εξετάσεων απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το PMBoK Guide, καθώς δημιουργείται μια νέα θεματολογία που εστιάζει στους ανθρώπους, τις διαδικασίες και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, η μορφή των ερωτήσεων έχει αλλάξει παρέχοντας και άλλες δυνατότητες πέραν των καθιερωμένων πολλαπλών επιλογών και αντίστοιχα έχουν πραγματοποιηθεί και σημαντικές αλλαγές εντός της κοινότητας των εκπαιδευτών.
Καθώς οι εξελίξεις στη τεχνολογία και στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών είναι ραγδαίες, το PMBoK Guide ανανεώνεται ώστε να προσαρμοστεί στις αλλαγές με την καινούργια του έκδοση να κυκλοφορεί την 1η Αυγούστου 2021.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον M. Kopko, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως ανακοίνωσαν τη διάθεση κεφαλαίων 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την πραγματοποίηση ανακατασκευών κατά τους πρώτους δύο μήνες της κρίσης, ποσό που είναι τριπλάσιο από τα ποσά που διατέθηκαν για την οικονομική κρίση του 2008-2009. Τα εκατομμύρια αυτά project θα χρειαστούν εκατομμύρια Project Managers και σύμφωνα με μια έρευνα του PMI θα υπάρξει ανάγκη για περίπου 2,2 εκατομμύρια Project Managers μέχρι το 2027.

Ακολούθησε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ στο οποίο συμμετείχαν ο Δρ. Πάνος Χατζηπάνος, President of Green Athens, ο Θεοφάνης Γιώτης, Speaker, Agile Coach, Instructor και Consultant και ο Uzor Raphael Ifeanyichukwu, Business Analyst. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Γιώργος Διακονικολάου, Project Management Coach. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου Project Manager είναι η ικανότητα του να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό του, καθώς και η προσαρμοστικότητα του. Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο Θεοφάνης Γιώτης, κάθε εργαζόμενος θα χρειαστεί να αλλάξει καριέρα 5 φορές μέχρι να συνταξιοδοτηθεί, γεγονός που αναγάγει την προσαρμοστικότητα σε απαραίτητη ικανότητα επιβίωσης. Παράλληλα, ο Δρ. Πάνος Χατζηπάνος ανέδειξε τη συνεχώς αυξανόμενη αξία που παρέχουν οι Project Managers αναφέροντας πως οι εργασίες που βασίζονται σε project, αυτή την εποχή, εκτιμώνται σε τιμές άνω του 40% του παγκόσμιου GDP και σε 5 χρόνια προβλέπεται να φτάσουν το 60% του παγκόσμιου GDP.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 5 με 7 τρισεκατομ-μύρια δολάρια διατίθενται κάθε χρόνο σε προγράμματα των οποίων η αποτυχία οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, ανέφερε ο Josh E. Ramirez, Founder & President του Institute for Neuro & Behavioral Project Management, τονίζοντας την ανάγκη για ανασχεδιασμό του Project Management. Υπήρχε η θεώρηση πως ο άνθρωπος είναι ένα αμιγώς λογικό oν. Όπως όμως επέδειξαν τα behavioral economics και το behavioral finance, η διαδικασία λήψης αποφάσεων των ανθρώπων μπορεί να επηρεαστεί από πολλές μεταβλητές. Συνεπώς, ο J. Ramirez προτείνει τη μετατροπή του Project Management σε Project Science με στόχο τον προσδιορισμό των συλλογιστικών ατοπημάτων του εγκεφάλου και τη δημιουργία νέων βελτιστοποιημένων διαδικασιών.

Για παράδειγμα, μια νέα διαδικασία θα έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των πιθανών εμποδίων πριν τη δημιουργία των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, ώστε να αποφευχθούν τα confirmation biases. Εν συνεχεία αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται στις υπάρχουσες μεθοδολογίες, ώστε αυτές να βελτιωθούν κατά τον επιθυμητό τρόπο χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Cloud Computing Conference: Ενορχήστρωση απόλυτης επιτυχίας

Βιώνουμε την εκθετική αύξηση της αξίας του Cloud για τις επιχειρήσεις, ειδικά μετά την καταλυτική επίδραση της πανδημίας, αλλά και τη μείωση στη ζήτηση in-house υποδομών, ως συνέπεια της μεταφοράς εφαρμογών σε υποδομές τρίτων. Η σωστά μελετημένη αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών μεγιστοποιεί τα -ήδη σημαντικά- οφέλη μιας επιτυχημένης μετάβασης.

Στο πλήρως ψηφιακό Cloud Computing Conference που διοργανώθηκε από την Boussias παρουσιάστηκαν επιτυχημένες στρατηγικές μετάβασης στο Cloud και αναδείχθηκε η αξία του στοχευμένου σχεδιασμού, της βέλτιστης αξιοποίησης των υποδομών και της εδραίωσης της ψηφιακής ασφάλειας.

Τα χαρακτηριστικά της αγοράς Cloud γίνονται πιο ορατά καθώς αυτή ωριμάζει
Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Καθ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του Υπουργείου. «Όντως το Cloud θα είναι commodity στο μέλλον τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και για τον δημόσιο τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας επίσης πως μέσω του υβριδικού νέφους επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συνδυασμός των public και των private Cloud resources με την αξιοποίηση των καλύτερων χαρακτηριστικών και των δύο ειδών Cloud.

Στη συνέχεια η Φάννυ Κοφινά, Senior Solutions Architect της InTTrust, ανέφερε πως λόγω της πανδημίας ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων έχει επιταχυνθεί κατά μέσο όρο 5,3 χρόνια σύμφωνα με σχετικές μελέτες. Η λύση της InTTrust που προτείνει η Φ. Κοφινά είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να ενορχηστρώσει όλες τις Cloud υπηρεσίες σε μια κοινή εμπειρία με τη χρήση των τεχνολογιών hybrid Multi-Cloud.

Ο Anudeep Sri Bathina, Technical Lead in Insights and Data στο Cloud data platform department του Capgemini, ανέλυσε τα οφέλη του Cloud από άποψη κόστους, επεκτασιμότητας, απόδοσης, ταχύτητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας. Παράλληλα αναφέρθηκε στις περιοχές που υπερέχουν οι Cloud υποδομές έναντι των on-premise, όπως στο κόστος βελτιστοποίησης, στις δυνατότητες παγκόσμιας επεκτασιμότητας και στο disaster recovery.
Ακολούθησε η από κοινού παρουσίαση του Παναγιώτη Κουρή, Διευθύνων Συμβούλου της Office Line και του Ελευθέριου Χρυσανθίδη Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου Archirodon, όπου περιέγραψαν τις εμπειρίες τους από τη μετάβαση της Archirodon στο Cloud. Ο Π. Κουρής επισήμανε πως λόγω της πανδημίας υπήρξε μια αύξηση σχεδόν 400% στους χρήστες που υιοθέτησαν τις νέες τεχνολογίες για να έχουν ένα μοντέρνο, σύγχρονο, λειτουργικό και παραγωγικό τρόπο εργασίας. Συγκεκριμένα, η Archirodon μέσω της μετάβασης της στο Cloud έχει εξοικονομήσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια σε CAPEX και OPEX επενδύσεις σύμφωνα με τον Ε. Χρυσανθίδη.

Ο Madhu Akula δημιουργός του Kubernetes Goat και Cloud Native Security Architect εμβάθυνε στο ιδιαίτερα φλέγον ζήτημα της ασφάλειας. Τόνισε πως δεν υπάρχει μια λύση για όλες τις περιπτώσεις, γι’ αυτό πρέπει να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας και στρατηγικών. Έτσι ο M. Akula έκανε μια εις βάθος ανάλυση στα επίπεδα ασφάλειας που μπορούν να εφαρμοστούν, όπως η ασφάλεια των εφαρμογών, η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ασφάλεια των υποδομών, η ασφάλεια στον χρόνο εκτέλεσης και η συνεχής ασφάλεια.

Ακολούθησε μια ακόμα από κοινού παρουσίαση με τον Τάσο Βιδαλάκη, Business Development Manager for Customer Engagement της DIS και τον Ιωάννη Πουλή, IT Manager της AHI Carrier South Eastern Europe, οι οποίοι περιέγραψαν το success story της AHI Carrier κατά τη μετάβαση της στο Cloud. Ο T. Βιδαλάκης περιέγραψε τις μεταβάσεις στην προσέγγιση της υιοθέτηση των Cloud λύσεων από τις επιχειρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνειδητοποιήσαμε πως η προσαρμοστικότητα συνιστούσε μονόδρομο για την επιτυχία της AHI Carrier» επισήμανε ο Ι. Πουλής.

Αξιοπιστία και ασφάλεια
Στη συνέχεια ο Αντώνης Βαλάκας, Senior Systems Engineer της Fortinet, επανήλθε στο ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας εντός του Cloud επισημαίνοντας πως «πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να υποκλέψει πληροφορίες ή να εισβάλει σε συστήματα πληροφοριών με τη χρήση εξαιρετικά πολύπλοκων εργαλείων». «Οι λύσεις που προσφέρει η Fortinet παρέχουν μια διαστρωμάτωση στις υπηρεσίες και στα συστήματα που ξεκινάνε από το private Cloud, περνάνε στο public Cloud και καταλήγουν στα SaaS μοντέλα έχοντας ως πυλώνες το platform security, το application security και το network security», δήλωσε ο Α. Βαλάκας.

Εν συνεχεία ο Jagannath Sarma Velivela, Consultant και Business Strategist στους κλάδους του Cloud Computing, των DevSecOps και του IT Security, εμβάθυνε στους τεχνολογικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον του Cloud Computing, όπως είναι η εξέλιξη της κυβερνοασφάλειας, οι κβαντικοί υπολογιστές, το edge computing, τα XaaS, το virtual και το augmented reality, το Omni-Cloud και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Είναι γεγονός πως το Multi-Cloud θα είναι ο επικρατέστερος τόπος φιλοξενίας των εφαρμογών και των δεδομένων εταιριών σύμφωνα με αναλυτές και μελέτες από όλο τον κόσμο», επισήμανε ο Νίκος Σίμος, Τεχνικός Διευθυντής της Pylones Hellas, εστιάζοντας στη συνέχεια στο θέμα της ασφάλειας εντός του Cloud και παρουσιάζοντας τις λύσεις που παρέχουν οι Pylones.
Ο Scott Roots, Business Development Director της Uptime Institute για την Ευρώπη, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών της Uptime ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η ψηφιακή ανθεκτικότητα στις hybrid υποδομές. Οι επιχειρηματικές εφαρμογές πλέον χρησιμοποιούν πολλαπλά data centers και πλατφόρμες και η διαχείριση της ψηφιακής υποδομής έχει αναχθεί σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία.

Σε αντίστοιχο πνεύμα ο Γιώργος Γερογιάννης, Data Center & Cloud Solutions Manager της Uni Systems, εξήγησε τους τρόπους που μπορεί να γίνει ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των hybrid υποδομών τονίζοντας τη σημασία χρήσης ενός εργαλείου που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των διαδικασιών ενός οργανισμού μέσω της παροχής SLA, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εφαρμογές να έχουν μετρήσιμη και σταθερή απόδοση. Εν συνεχεία ο Βαγγέλης Παπαναστασάτος της Uni Systems παρουσίασε demo για να επιδείξει τις δυναμικές χρήσης του Azure Monitoring.

O Καθηγητής Elhadj Benkhelifa, Head of Professoriate, Founding Head of Cloud Computing and Applications Research Group στο Staffordshire University, με την ερευνητική του ομάδα μελετούν τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στον χώρο του Cloud Security εμπνεόμενοι από βιολογικές διαδικασίες. Πλέον η πλήρης προφύλαξη απέναντι στις ψηφιακές επιθέσεις είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη, ίσως και μη ρεαλιστική, διαδικασία. Η εδραίωση στρατηγικών, ώστε να ενισχυθεί το resilience, είναι πιο σημαντική από τη δημιουργία ισχυρών αμυντικών φραγμάτων. Έτσι η ομάδα του καθηγητή Benkhelifa αντλώντας έμπνευση από τα βιολογικά συστήματα δημιούργησε λύσεις, για τη βελτίωση του resiliency των Cloud δομών, όπως το Embryonic Resilient Cloud μέσω του οποίου αναπτύσσονται self-healing διαδικασίες στις Cloud εφαρμογές και το Survivability Analogy for Cloud Computing που προσομοιάζει τις στρατηγικές επιβίωσης των θηραμάτων στη φύση με τις τεχνικές άμυνας των επιχειρήσεων απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις.

Στο πρώτο lockdown υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 894% των χρηστών που χρησιμοποιούν Microsoft Teams, ένα νούμερο που δείχνει την ανάγκη που υπήρξε ξαφνικά για τη ψηφιοποίηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της οργάνωσης, σύμφωνα με τον Μάνο Πέπη, CTO της Candi, ο οποίος στην παρουσίαση του εξήγησε, πώς το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από εργαλεία που οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη στη διάθεση τους. «Πλέον οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο δεύτερο κεφάλαιο της υιοθέτησης των Cloud τεχνολογιών, καθώς όλοι έχουν αναγνωρίσει πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρίες να δραστηριοποιούνται με πιο αποδοτικό τρόπο», δήλωσε ο Χάρης Λιναρδάκης, ΙΒΜ Cloud Platform Leader της IBM Ελλάδας και Κύπρου. «Το ζητούμενο πλέον είναι πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες Cloud για τα βαριά φορτία, για φορτία που πραγματικά κάνουν τη διαφορά» επισήμανε.

Θα μπορούσε να γίνει το G-Cloud παράδειγμα προς μίμηση;
Ο Δρ. Αριστείδης Μελετίου, Γενικός Διευθυντής Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον του κυβερνητικού νέφους. Αυτή τη στιγμή στο G-Cloud φιλοξενούνται άνω των 150 φορέων και ένα σύνολο άνω των 250 πληροφοριακών συστημάτων και βάση του νόμου 47-27 όλα τα σημαντικά κεντρικά πληροφοριακά συστήματα των δημοσίων φορέων θα πρέπει να φιλοξενηθούν στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους ως την 1/1/2022. Ήδη λοιπόν, σχεδιάζεται η επόμενη γενιά του κυβερνητικού νέφους. Τρία έργα που ετοιμάζονται είναι το DBaaS, το οποίο αφορά την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους Βάσεων Δεδομένων. Το δεύτερο έργο αφορά την ενίσχυση των υπαρχόντων Storage υποδομών με τη δημιουργία μιας νέας νησίδας Active-DR και το τρίτο και μεγαλύτερο έργο είναι το G-Cloud NextGen, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός καινούργιο Cloud που θα συνδυάζει πολλά στοιχεία, είτε πρόκειται για υπηρεσίες που θα δίδονται on-premise, είτε για υπηρεσίες που θα δίδονται μέσω public Cloud.

Σε αντίστοιχο κλίμα, ο Δρ. Παναγιώτης Κίτσος της Ερευνητικής Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξήγησε ότι το Cloud computing βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε μια εποχή όπου ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται, υπολογίζεται πως από τα 33 zetabytes που ήταν το 2018 θα ανέλθει στα 175 zettabytes το 2025. Ενώ παράλληλα εκτιμάται πως η αξία της οικονομίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026 θα ανέλθει στα 829 δις ευρώ. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στις οποίες αναφέρθηκε ο Δρ. Κίτσος είναι το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το GAIA-X, η κοινή διακήρυξη για τη δημιουργία υποδομής Cloud στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.

Επιτυχημένα έργα στο Cloud
Σύμφωνα με τον Μιχάλη Περιβολάρη, Head of Infrastructure and Automation της Hellas Direct, για το 79% των startup που αποτυγχάνουν φταίει το γεγονός πως ξεκινούν τις δράσεις τους με λίγα χρήματα στο budget τους. Ένας όμως οικονομικός όρος δίνει λύση σε όλες αυτές τις startup. Το pay-as-you-go. Συνεπώς το Cloud παρέχει στη μικρή και «άγουρη» startup τη δυνατότητα να ξεκινήσει. Μέσα από την παρουσίαση του λοιπόν ο Μ. Περιβολάρης παρουσίασε τα οφέλη που έχει μια νεοφυής επιχείρηση από τη χρήση του Cloud. Το Cloud δίνει τη δυνατότητα στις startup να ξεκινήσουν άμεσα και να προσαρμόσουν την υποδομή τους έπειτα, κάνοντας τους απαιτούμενους πειραματισμούς ταχύτατα και με χαμηλό κόστος.

Εν συνεχεία ο Σωτήρης Μπαντάς, CEO της Centaur, μέσω της παρουσίασης του εξήγησε πως η επιχείρηση του χρησιμοποιεί και αξιοποιεί την τεχνολογία του Cloud για να παρέχει λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα του αύριο. Χάρη στη δύναμη των analytics, επιτυγχάνεται η ακριβής πρόβλεψη της κατάστασης που βρίσκονται τα προϊόντα εντός της αποθήκης και χωρίς τη χρήση του Cloud δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις που προσφέρουν τη συλλογή, μελέτη και ανάλυση των δεδομένων για την επίτευξη των κατάλληλων προβλέψεων.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ο Ευστράτιος Πούμπρος, IT&T Data Architect του Εθνικού Αερολιμένα Αθηνών, ο Γιάννης Παπίδης, Chief Technology Officer στον Κωτσόβολο, ο Σωτήρης Χαρίτος, Director of Engineering στο τμήμα Τεχνολογίας της Novibet και ο Γιώργος Μαρίνος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζα. Τον συντονισμό του πάνελ έκανε ο Γρηγόρης Γραμμένος, Conference Producer της Boussias. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως το Cloud θα αποτελέσει στο κοντινό μέλλον την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό των λύσεων. Η στρατηγική υιοθέτησης Cloud υπηρεσιών βασίζεται σε δύο πυλώνες, σύμφωνα με τον Ε. Πούμπρο, οι οποίοι είναι ο σχεδιασμός και η επιτυχημένη απόκτηση των επιθυμητών υπηρεσιών καθώς και ο καθορισμός των παραγόντων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική και η ενημέρωση τους.

Παράλληλα, ο Γ. Παπίδης εξήγησε πως μέσω της πανδημίας η υποδομή του Cloud απέδειξε την ανθεκτικότητα της σε πολύ δύσκολες καταστάσεις καθώς έγινε μια τεράστια μετάπτωση πολλών ανθρώπων στο Cloud αυτή την περίοδο και οι υποδομές έδειξαν αντοχή. Τέλος, ο Σ. Χαρίτος υπέδειξε πως ένας τομέας στον οποίο ξεχωρίζει το Cloud είναι ο χώρος του Machine Learning και του AI, καθώς η τεράστια επεξεργαστική και υπολογιστική ισχύς που χρειάζεται το AI παρέχεται από το Cloud και σύμφωνα, με τον Γ. Μαρίνο, στο μέλλον αυτό που ξέρουμε ως Machine Learning θα είναι κάτι που θα διατίθεται σχεδόν αποκλειστικά σε Cloud υπηρεσίες.

12th IT Service Management Conference

Η προσαρμοστικότητα αποτελεί το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη κοινωνία, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για agile και lean προσεγγίσεις καθώς και αναδεικνύει τα οφέλη που παρέχουν πλαίσια όπως το ITIL4 και το High Velocity Service Management, όπως βέβαια και η αδιαμφισβήτητη αξία της διαρκούς εξέλιξης.

Στο πλήρως ψηφιακό 12th IT Service Management Conference που διοργανώθηκε από τη BOUSSIAS σε συνεργασία με τo itSMF Hellas αναδείχθηκαν οι επιτυχημένες υλοποιήσεις, καθώς και τα πρακτικά βήματα για την οργάνωση των εταιρικών διαδικασιών που οδηγούν όχι μόνο στη μείωση του κόστους, αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών και της εμπειρίας του πελάτη.

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Γεώργιου Στύλιου, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνηση, ο οποίος επισήμανε πως η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά άλματα δεκαετιών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι διαδικασίες που εισήχθησαν και ενστερνίστηκε ο κόσμος στην Ελλάδα, θα χρειάζονταν πέντε χρόνια για να πραγματοποιηθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ψηφιακές διαδικασίες όπως ο εμπλουτισμός της ενιαίας εθνικής πύλης -το γνωστό gov.gr- με χίλιες νέες υπηρεσίες. Παράλληλα όμως, το υπουργείο κλήθηκε να αντιμετωπίσει και σημαντικές προκλήσεις, όπως η απλούστευση και η επέκταση των διαδικασιών του δημοσίου, η κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών δικτύων υψηλής ταχύτητας, η μετάβαση στα δίκτυα κινητής 5G, η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου και η ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Σημαντικός σύμμαχος ήταν το ταμείο ανθεκτικότητας και ανάκαμψης, μέσα στο οποίο έχουν ενταχθεί μια σειρά από έργα, όπως είναι τα ψηφιακά έργα απλούστευσης των διαδικασιών του δημοσίου, ψηφιοποίησης των διαδικασιών του συστήματος υγείας και εκσυγχρονισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στόχος είναι οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται στους Έλληνες πολίτες να είναι εύκολα προσβάσιμες από το σπίτι ή το γραφείο και να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από όλους.

Εν συνεχεία, ο Τάσος Αλέφαντος, Chair του itSMF Hellas τόνισε πως εν μέσω της πανδημίας η αβεβαιότητα αποτελεί πλέον τη νέα βεβαιότητα. Υπήρξαν απροσδόκητες προκλήσεις και πολύ υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες και εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και παραλαβής, όμως εκεί έγκειται και η αξία του IT Service Management. Παρατηρήθηκαν πρωτόγνωρες προκλήσεις στις οποίες άνθρωποι και οργανισμοί κλήθηκαν να ανταποκριθούν γρήγορα αλλά και με έναν βιώσιμο τρόπο, γεγονός που αποτελεί την ουσία του High Velocity Change Management. Στόχος του itSMF Hellas είναι να αναβαθμίσει την αντίληψη σχετικά με το IT Service Management προάγοντας την εκπαίδευση και αναδεικνύοντας την αξία και τα οφέλη της πελατοκεντρικής προσέγγισης, τη σημασία του συνδυασμού του IT με το business και βέβαια την κουλτούρα της διαρκούς εξέλιξης.

Στο ίδιο πνεύμα ο Krikor Maroukian, International Representative της itSMF Hellas, έκανε μια αναδρομή στην πορεία του. Το itSMF Hellas ξεκίνησε το 2006 και το πρώτο συνέδριο σε συνεργασία με τη BOUSSIAS πραγματοποιήθηκε το 2008. Μέσω των συνεδρίων και των άλλων δράσεων έχουν παρατηρηθεί μετατροπές στον ορισμό του ITSM, καθώς κάθε ένα από αυτά τα συνέδρια συνείσφερε στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του ορισμού που αποδίδεται στο ITSM, στη διαμόρφωση της πορείας του, στον οραματισμό του μέλλοντος του, στην εγκατάλειψη ή αναβάθμιση legacy υποδομών και στη μετάβαση σε πιο agile και lean πρακτικές.

Μια ιδιαίτερη σημαντική μετάβαση που πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, είναι η στροφή προς την απομακρυσμένη εργασία. Παρατηρείται επίσης πως, λόγω αυτής της αλλαγής, είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που και η παραγωγικότητα και το agility αυξάνονται, όπως επισήμανε ο Χρήστος Σταυρουλάκης Chair της BCS Hellenic Section. Σε αυτή τη φάση της πανδημίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να καταταχθούν σε μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Αυτές που βρίσκονται στη φάση επιβίωσης απορρίπτοντας νέα εγχειρήματα και καθυστερώντας τα υπάρχοντα, αυτές που βρίσκονται στη φάση προσαρμογής αναζητώντας την ευελιξία και την προσαρμογή στη νέα κανονικότητα και αυτές που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και επιθυμούν να επιταχύνουν την επιχείρηση τους, να καινοτομήσουν και να επενδύσουν σε νέες δράσεις, και για να το επιτύχουν βέβαια αυτό χρειάζονται ένα ισχυρό πλαίσιο ITSM που θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει την ανάπτυξη τους.

Ματιά στο μέλλον του ITSM
Πώς μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα performance, engagement and happiness στον κλάδο του IT; «Η ευτυχία και η ικανοποίηση που λαμβάνει η κάθε ομάδα έχει ιδιαίτερα υψηλή σημασία, καθώς χωρίς αυτήν οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν έχουν μικρή αξία» επισήμανε ο Mike Orzen, Winner of The Shingo Prize Award, Lean IT Expert. Μέσα από την παρουσίαση του ο M. Orzen εμβάθυνε στα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή του Lean IT, των Agile προσεγγίσεων και των DevOps, καθώς βεβαίως και στις διάφορες πτυχές του ITSM, αναζητώντας τα στοιχεία που χρειάζεται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν επαναστατικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον M. Orzen, η ουσία του Lean Thinking εμπεριέχεται στη διατήρηση σταθερής ροής αξίας προς τον καταναλωτή. Τα βασικά χαρακτηριστικά για τη βελτίωση αυτής της ροής είναι η ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και εν συνεχεία η μόχλευση των κατάλληλων τεχνολογιών. Ακολούθως η ανάπτυξη των DevOps και της Αgile Λογικής βασίστηκε στο Lean Thinking.

Ουσιαστικά η agile προσέγγιση είναι η εφαρμογή των lean πρακτικών στην ανάπτυξη λογισμικού. Όμως, η Agile λογική προάγει τη ροή μόνο στις διαδικασίες που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού, έτσι αναδύθηκαν τα DevOps, ώστε να βελτιώσουν τη ροή αξίας και στους υπόλοιπους τομείς του IT. Χάρη λοιπόν στα DevOps αρχίζει να αναπτύσσεται μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, σεβασμού και ανάληψης ευθυνών. Οι τρεις αυτές πρακτικές (Lean IT, Agile και DevOps) πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παραγωγή και ροή αξίας. Το στοιχείο που επιτρέπει τον ομαλό συνδυασμό αυτών των πρακτικών είναι το ITSM, καθώς χάρη στους τέσσερις θεμέλιους λίθους του, στηρίζει όλο το οικοδόμημα. Τα τέσσερα αυτά βασικά χαρακτηριστικά του ITSM είναι, η ανάπτυξη της σωστής κουλτούρας εντός της επιχείρησης, η βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογιών και των πληροφοριών, η ανάπτυξη μιας υγιoύς σχέσης με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές και η ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών και η απρόσκοπτη ροή αξίας. Το κλειδί όμως για την επίτευξη πραγματικά επαναστατικών αποτελεσμάτων είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας αλληλοσεβασμού, διαρκούς εξέλιξης και μάθησης – κάτι το οποίο παρόλο που ακούγεται απλό πολλές φορές θέλει αρκετή δουλειά για να επιτευχθεί.

Στόχος της ομιλίας του Rob England, formerly known as ‘The IT Skeptic’, ήταν να παρουσιαστεί ο τρόπος που μπορεί να συνδεθεί το DevOps με το ITSM. Ο R. England από το 2012, με τη δημιουργία της κοινότητας Kamu, πρεσβεύει την ιδέα πως οι δύο στρατηγικές μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα αν συνδυαστούν. Πλέον το ITIL4 αντιπροσωπεύει τον συνδυασμό αυτών των δύο πρακτικών, όμως υπάρχει και μια τρίτη μεταβλητή, που αν προστεθεί στην εξίσωση, μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα. Και η μεταβλητή αυτή είναι το ίδιο το Management. Στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε, οι διαρκείς αλλαγές αποτελούν τη μόνη βέβαιη σταθερά. Απαιτείται λοιπόν ένας νέος τρόπος εργασίας, ο οποίος να εστιάζει στη μεταβλητότητα των συστημάτων, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, διατηρώντας πάντα ακέραιη την ευελιξία των διαδικασιών. Για να αφομοιωθούν αυτές οι νέες προσεγγίσεις στα διάφορα επίπεδα τις επιχείρησης καθοριστική σημασία θα παίξει ο ρόλος της διοίκησης.

Στο θέμα της αλλαγής επικεντρώθηκε και η ομιλία του Vincent Wong, Principal Product Manager της Atlassian (Nimaworks partner). Ακόμα και εν μέσω της πανδημικής κρίσης που βιώνουμε, αρκετές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τις ραγδαίες αλλαγές για να εξελιχθούν, ή ακόμα και να αναδειχθούν, σε κυρίαρχες δυνάμεις στον κλάδο τους. Πολλές φορές όμως, οι εδραιωμένες δομές και διαδικασίες στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι δύσκολο να αλλάξουν. Σύμφωνα με τον V. Wong, το κλειδί βρίσκεται στη δημιουργία ομάδων υψηλών ταχυτήτων, ειδικά στον χώρο του IT. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας, η οποία ονομάζεται Jira Service Management και διευκολύνει τις ομάδες υψηλής ταχύτητας να αξιοποιήσουν βέλτιστες πρακτικές, όπως το αυτοματοποιημένο Change Management, τις ενοποιημένες μετρικές και ένα πλήρες και συνεχές Incident Management. Επίσης, η Έφη Μπαγουρδή Managing Partner της Nimaworks, επισήμανε πως οι λύσεις τους βασίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και τη lean λογική.

Ο Roman Zhuravlev, Portfolio Development Manager της Axelos, παρουσίασε την εξέλιξη του ITSM όπως εκφράστηκε μέσα από την πορεία του ITIL. Υπήρξε μια μετάβαση από πιο απομονωμένες προσεγγίσεις των διαδικασιών και λειτουργιών στη δεύτερη έκδοση του ITIL, σε πιο ολιστικές προσεγγίσεις του κύκλου ζωής των υπηρεσιών στην τρίτη έκδοση το 2007 και το 2011, ώσπου το ITIL4 εισήγαγε την έννοια του Service Value System. Όμως πλέον, ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η βιομηχανία πρέπει να αντικατοπτριστεί και στον ρυθμό εξέλιξης του ITIL. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην πλοήγηση εν μέσω της αναδυόμενης πολυπλοκότητας στρέφοντας την προσοχή όχι τόσο πλέον στους κανόνες και τις διαδικασίες, αλλά στις αρχές και τις αξίες. Ιδιαίτερης σημασίας είναι πλέον η δημιουργία ολιστικών συστημάτων και Value Streams έναντι της τελειοποίησης απομονωμένων διαδικασιών. Συγχρόνως, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των διαδικασιών εστιάζοντας στα μακροπρόθεσμα οφέλη, αντί για την απλή επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χειμωνίδη, Business Development & Innovation Manager της Performance Technologies, το Service Management στην εποχή του Cloud και των αυτοματισμών έχει τέσσερις πτυχές. Το παραδοσιακό Service Management με όλες τις γνωστές διαδικασίες, το Service Assurance που επικεντρώνεται στην επίβλεψη και στη βέλτιστη αποδοτικότητα, το Service Fulfillment που αξιοποιεί σε βάθος το Cloud και τους αυτοματισμούς υπηρεσιών και, βεβαίως, το Service Governance που διαχειρίζεται θέματα όπως η ασφάλεια και η συμβατότητα με τα κανονιστικά πλαίσια.

Επιτυχημένες υλοποιήσεις
Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, μέχρι το τέλος του 2021 το 25% των αιτημάτων και των διαδικασιών που θα υλοποιούνται μέσα από μια πλατφόρμα θα πραγματοποιούνται από virtual assistants. Παράλληλα, βάσει έρευνας της Avanade, οι οργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και έχουν δημιουργήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες αυξάνουν την παραγωγικότητα τους σε ένα ποσοστό 67%. Συνεπώς, όπως επισήμανε ο Κώστας Νούκας, Director, IT Operations Management Syntax, στην ομιλία του, οι επιχειρήσεις πρέπει να χτίσουν ένα ψηφιακό περιβάλλον εργασίας, με το ITSM να αποτελεί βασικό μέρους αυτού, μέσα από το οποίο να μπορούν οι χρήστες να εξυπηρετούνται γρήγορα και εύκολα. Το κλειδί σε αυτή τη μετάβαση είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Ο Σταμάτης Πασσάς, IT GRC Specialist, itSMF Hellas Academic Liaison and Communications, εστίασε στο θέμα της διακυβέρνησης δεδομένων.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη εποχή είναι πολλές και σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του παρατηρητηρίου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, οι τρεις κυριότερες εντοπίζονται στη διαχείριση των δεδομένων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην επιχειρηματική κουλτούρα. Τι είναι όμως η διακυβέρνηση των δεδομένων; Ουσιαστικά, είναι η άσκηση της εξουσίας και του ελέγχου επί της διαχείρισης των δεδομένων. Η διακυβέρνηση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας και μια στρατηγική δεδομένων δεν είναι πλήρης χωρίς την τήρηση της απαιτούμενης ασφάλειας. Χωρίς διακυβέρνηση δεδομένων, οι εταιρίες δεν θα μπορέσουν να χαράξουν τη σωστή στρατηγική για την εκμετάλλευση των δεδομένων τους και εν τέλη να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τη βιωσιμότητα τους.

Μέσω της πανδημικής κρίσης οι επιχειρήσεις έστρεψαν ιδιαίτερα την προσοχή τους στην ασφάλεια των εργαζομένων και με τη βοήθεια του τμήματος IT σχεδίασαν τρόπους υλοποίησης της ψηφιακής εργασίας, γεγονός που προϋποθέτει πως τα κεντρικά συστήματα θα είναι διαθέσιμα από οπουδήποτε, και ως εκ τούτου χρειάζεται μια επανεκτίμηση του ρίσκου. Ο Τάσος Βιδαλάκης, Business Development Manager for Customer Engagement της DIS, παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρει η Power Platform τόσο για το IT όσο και για τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης.

Ο Matt Beaney, Continuous Improvement Expert, εξήγησε πώς οι οργανισμοί μπορούν να εξελιχθούν με την υιοθέτηση της Kaizen νοοτροπίας. Ο ρυθμός αλλαγής, δηλαδή η ταχύτητα, δεν αρκεί αν δεν έχει καθοριστεί ευκρινώς η πορεία του ταξιδιού. Πολλές φορές ο καθορισμός του σκοπού μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά αν η επιχείρηση κινηθεί γρήγορα, προς τη σωστή κατεύθυνση και τη σωστή στιγμή, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να επιτύχει. Για την ομαλή ενσωμάτωση των αλλαγών και τελικά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας οι αλλαγές θα πρέπει να είναι μικρές και συχνές.
Το Kaizen πολλές φορές παραλληλίζεται με τη συνεχή εξέλιξη, όμως ένας πιο ακριβής ορισμός του είναι η αλλαγή προς το καλύτερο. Αποτελεί μια αλλαγή στην κουλτούρα και τη νοοτροπία, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Στόχος του είναι η αναζήτηση ευκαιριών για την πραγματοποίηση μικρών θετικών αλλαγών οι οποίες αθροιστικά οδηγούν σε εκθετική πρόοδο. Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση είναι η καλύτερη κατανόηση της παρούσας κατάστασης, μέσω της συλλογής και αξιοποίηση δεδομένων, ώστε να μπορούν να διαμορφωθούν υποθέσεις και κριτήρια επιτυχίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η εμπιστοσύνη και η ενδυνάμωση των συνεργατών.

Η ομιλία του Pasi Nikkanen, Chief Growth Officer της HappySignals, επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο το IT μπορεί να εστιάσει περισσότερο στην ευτυχία των τελικών χρηστών. Πολλές φορές το IT εστιάζει κυρίως στο αποτέλεσμα και όχι τόσο στην αίσθηση που θα αφήσει αυτό. Στην πραγματικότητα το employee experience θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα στο οποίο εστιάζει το IT. Η ευθυγράμμιση με μια συγκεκριμένη μετρική-κλειδί είναι απαραίτητη, και αυτή η μετρική είναι η ευτυχία του τελικού χρήστη. Μέσα από τις παρατηρήσεις της HappySignals αποδείχθηκε πως η ευτυχία αυτή οδηγεί και σε παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι πελάτες της HappySignals έχουν βελτιώσει την παραγωγικότητα τους κατά 26%.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει να κάνει απλά με τις καλύτερες τεχνολογίες, αλλά με τα καλύτερα επιχειρηματικά μοντέλα», επισήμανε ο Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας, Senior Technical Director της PRIORITY. Έτσι λοιπόν, το ITSM είναι θεμελιώδες για τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών IT συστημάτων. Όμως ο Κ. Γκαβαρδίνας, μέσα από την εμπειρία του τα τελευταία 20 χρόνια, έχει διαπιστώσει πως κάποιες φορές τα διευθυντικά στελέχη στον χώρο του IT παρουσιάζουν μια σημαντική αντίσταση στην αλλαγή. Οπότε προκύπτει το παράδοξο πως, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός χρειάζεται το ITSM και τις λειτουργίες του IT για να εξελιχθεί, ορισμένες φορές το τμήμα IT δυσκολεύεται να ασπαστεί την αλλαγή. Η επίλυση αυτού του θέματος μπορεί να προσεγγιστεί από τρεις διαφορετικές οπτικές, την τυπική, η οποία αφορά τις θεμελιώδεις παραδοχές, την ψυχολογική, που έχει ως στόχο να κάνει την εργασία πιο ευχάριστη για το προσωπικό και την κοινωνική πλευρά, που επιτρέπει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και του IT προσωπικού.

Ο Richard Allen, Team Topologies Advocate της Conjurer Solutions, παρουσίασε το case study του PureGym, στο οποίο, καθώς η ομάδα IT αυξήθηκε άνω των 20 ατόμων, η μέχρι τότε στρατηγική της χρήσης βραχύβιων ομάδων άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα. Παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγικότητας λόγω των επιπλοκών που παρουσίαζε η διαχείριση πολλαπλών δράσεων και περίπλοκων συστημάτων. Τη λύση έδωσε το Team Topologies, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του 2019, υποδεικνύοντας τα βήματα για τη μετάβαση από τις βραχύβιες ομάδες σε πιο μακρόβιες και βελτιστοποιημένες ομάδες για την ολοκλήρωση των έργων. Χάρη στη χρήση του Teams Topology το PureGym κατάφερε να υιοθετήσει πρακτικές εργασίας που βασίζονται σε συγκεκριμένες αξίες ώστε να δοθεί στα μέλη των ομάδων μεγαλύτερη αυτονομία και κυριότητα επί των έργων τους, ενώ παράλληλα να μειωθεί η πίεση από το φόρτο εργασίας.

Ο Krikor Maroukian, Principal MSM Consultant της Microsoft, εξήγησε πώς η Microsoft ασπάστηκε την DevOps κουλτούρα. Η εφαρμογή του μέλλοντος θα στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, θα είναι έξυπνη, cloud-native, θα βασίζεται στα προϋπάρχοντα θεμέλια και θα έχει ως επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη. Έτσι λοιπόν, η Microsoft μέσα από το ταξίδι της με το Azure DevOps επικεντρώνεται σε πέντε σημαντικές οπτικές. Δίνει έμφαση στη διαύγεια και τη σαφήνεια, υιοθετώντας OKRs για τη δημιουργία ομάδων και τον τρόπο μέτρησης της επιτυχίας. Οι πελάτες αποτελούν τον κύριο και βασικό τομέα εστίασης και τα KPIs διαρκώς αναβαθμίζονται μέσα από τη συνεχή μέτρηση της αξίας που παρέχουν τα προϊόντα στους πελάτες. Αναπτύχθηκαν ομάδες μηχανικών που είναι υπεύθυνες για όλο τον κύκλο ζωής των δράσεων που αναλαμβάνουν, από τη γέννηση της ιδέα μέχρι την υλοποίηση της λειτουργίας. Μεταξύ των προγραμματιστών, μετεξελίχθηκαν οι τρόποι συνεργασίας, ανάπτυξης και παράδοσης των προϊόντων. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η Monika Jurkiewicz, Service Management Lead της Formula1, στην ομιλία της παρουσίασε τις προκλήσεις που σχετίζονται με την οργάνωση της λειτουργίας του Service Management και πώς η Formula 1 εφαρμόζει τις αρχές του Service Management υψηλής ταχύτητας. Η Formula 1, πέρα από ένα άθλημα είναι και ένα τηλεοπτικό δίκτυο, καθώς καταγράφει τους αγώνες και τους αναμεταδίδει σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον πλανήτη. Για αυτό το λόγο, έχει ένα πολύ δραστήριο τμήμα που ασχολείται με τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτό το τμήμα είναι πως χρειάζεται να αλληλοεπιδρά και να συναλλάσσεται με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις το καθένα. Μια άλλη πρόκληση προκύπτει μέσα από την οριοθέτηση των περίπλοκων σχέσεων συνεργασίας που υπάρχουν με τα διαφορετικά κανάλια, στα οποία αναδημοσιεύεται οι αγώνες.

Παράλληλα, προκύπτουν αναπάντεχες προκλήσεις, όπως οι περιορισμοί που προέκυψαν λόγο της πανδημίας, οι οποίοι οδηγούν σε πρωτόγνωρους ανασχεδιασμούς των υπηρεσιών. Εκεί, ήταν καθοριστικός ο ρόλος του Service Management που έφερε σε επαφή τους κατάλληλους ανθρώπους από διάφορα τμήματα της επιχείρησης για να προκύψουν νέες ιδέες σχετικά με την υπηρεσία, ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της.
Τελικά, οι αγώνες διεξήχθησαν ομαλά, αλλά προέκυψαν προβλήματα στον σχολιασμό των αγώνων, καθώς ο κάθε σχολιαστής βρίσκονταν σε διαφορετική χώρα και υπόκειτο σε διαφορετικού είδους περιοριστικά μέτρα. Για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις, χρειάζεται η τεχνολογία που εφαρμόζεται να είναι θωρακισμένη και ανθεκτική, οι συμφωνίες με τους διάφορους συνεργάτες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, διαφανείς και καταγεγραμμένες σε SLAs. Βέβαια, πάντα η ευελιξία αποτελεί την πιο πολύτιμη προσαρμοστική ικανότητα απέναντι σε οποιαδήποτε απρόοπτη αντιξοότητα. Παράλληλα, τονίστηκε η ιδιαίτερη βαρύτητα της κουλτούρας της επιχείρησης και της συνεργασία μεταξύ των στελεχών της.

Η τεχνολογία ως επιταχυντής
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ο Χάρης Αποστολόπουλος, Chief Transformation Officer της PMO Global Alliance, ο Πάνος Λεβαντής, ITSM Central Europe της Carlsberg Group, ο Τάσος Αλέφαντος, ο Richard Allen και η Monika Jurkiewicz. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Μιχάλης Μωραΐτης, Board Member της itSMF.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η τεχνολογία επιταχύνει τις εξελίξεις και τις ραγδαίες αλλαγές, ειδικά στην ιδιαίτερα μεταβατική εποχή που βιώνουμε λόγω της πανδημίας. «Η τεχνολογία αποτελεί έναν επιταχυντή, όχι μόνο για το Service Management υψηλών ταχυτήτων, αλλά και για υιοθέτηση των IT πρακτικών», επισήμανε ο Χάρης Αποστολόπουλος. Παράλληλα ο Πάνος Λεβαντής, ανέφερε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα καθώς οι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, οπότε πρέπει να κατανοήσουν εγκαίρως τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν. Τέλος, την αξία του συνδυασμού του ανθρώπινου παράγοντα με την κατάλληλη ηγεσία, η οποία μπορεί να εντοπίσει και να επιλύσει τις δυσκολίες της κάθε ομάδας, τόνισε ο Τάσος Αλέφαντος.