Η είσοδος των γυναικών θα αναβαθμίσει την τεχνολογία

Διακρίσεις και στερεότυπα κρατούν ακόμα πολλές γυναίκες μακριά από το χώρο της τεχνολογίας, περιορίζοντας την οικονομία, επιβραδύνοντας την καινοτομία και επιβαρύνοντας την κοινωνία. Η ώρα της αλλαγής όμως μοιάζει να φτάνει καθώς η συζήτηση για την γυναικεία υπο-αντιπροσώπηση σε έναν από τους πιο ζωτικούς κλάδους πια έχει ανοίξει.

Μεγάλη η συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το θέμα της διαφορετικής (άνισης) αντιμετώπισης αντρών-γυναικών στον επαγγελματικό χώρο και ιδιαίτερα στον χώρο της τεχνολογίας, που παραδοσιακά αποτελεί έναν ανδροκρατούμενο κλάδο.
Προσωπικά, ως γυναίκα, τεχνοκράτης, στη θέση του Head of Telecom στη Microbase για περισσότερα από 18 χρόνια, με μεταπτυχιακό τίτλο και υψηλή τεχνογνωσία στο αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών, και σε ένα περιβάλλον που προάγει την αξιοκρατία και ευνοεί την ανέλιξη, δεν αντιμετώπισα φαινόμενα άνισης αντιμετώπισης και ευκαιριών.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όλες τις εταιρίες και αγορές.
Η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας είναι μία αναπόσπαστη πτυχή της δικαιοσύνης και της αειφορίας στη σύγχρονη κοινωνία. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο δρόμος προς την πλήρη ισότητα είναι ακόμη μακρύς, ιδίως στους τομείς όπως οι εταιρίες τεχνολογίας, όπου η ανδροκρατούμενη παράδοση είναι αισθητή.
Η παρουσία και η συμμετοχή των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας έχει σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην καινοτομία και την κοινωνία γενικότερα. Παρόλα αυτά, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια και διακρίσεις στον τομέα αυτόν.

Απαραίτητη όσο και εφικτή η αλλαγή
Το πρώτο βήμα προς την εξάλειψη αυτών των διακρίσεων είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις σε θέματα αμοιβής, προαγωγικών ευκαιριών, και πρόσβασης σε θέσεις ευθύνης. Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας σε τεχνολογικές εταιρίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια προς την επίτευξη της ισότητας.

Ωστόσο, η αλλαγή είναι εφικτή και υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για την προώθηση της ισότητας. Οι εταιρίες μπορούν να λάβουν δραστικά μέτρα για την ενίσχυση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας τους. Μερικά από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
• Τη διαφάνεια στη μισθολογική πολιτική, ώστε να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία.
• Την προαγωγή της πολυμορφίας στην ηγεσία: δίνοντας έμφαση στην προαγωγή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και στην ανάδειξη τους ως πρότυπα για άλλες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας.
• Την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας εκπαίδευση, μέντορες και άλλους πόρους, που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προοδεύσουν στην καριέρα τους.

Το δρόμο επίσης δείχνουν μελέτες όπως της McKinsey που καταγράφουν ότι ειδικά στο IT, οι ομάδες με μεγαλύτερο diversity εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και την πλέον μακροχρόνια διατήρηση των ταλέντων τους στην εταιρία.
Η προώθηση της ισότητας στον χώρο εργασίας, ειδικά στις εταιρίες τεχνολογίας, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και καινοτόμου κοινωνίας. Με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της τεχνολογικής βιομηχανίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η ικανότητα και οι δυνατότητες αναγνωρίζονται και εκτιμώνται ανεξαρτήτως φύλου.

H Απόφαση για Ακαδημαϊκή Πρόοδο / Τo Alba Executive MBA

Μετρώντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Πληροφορικής στην Ελλάδα, το 2022 αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα μια πολυετή επιθυμία μου και να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα ΜΒΑ. Η φιλοδοξία της προσωπικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης πάντα «κατοικούσε» μέσα μου σαν μικρή υπενθύμιση, αλλά ο υψηλός ρυθμός της επαγγελματικής μου ζωής ένιωθα ότι με εμπόδιζε να κάνω το επόμενο βήμα.

Η επιλογή του Alba EMBA
Η αφετηρία αυτού του «ταξιδιού» ήταν η πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή του προγράμματος, Δρ. Κυριακόπουλο, όπου με ενημέρωσε για το πρόγραμμα Executive MBA (EMBA) του Alba Graduate Business School. Παρότι αρχικά, ομολογουμένως, είχα ανησυχίες για το αν θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός τόσο υψηλού επιπέδου προγράμματος λόγω των επαγγελματικών και προσωπικών μου υποχρεώσεων, η συνέντευξη με τον κ. Κυριακόπουλο με έπεισε ότι αυτός ήταν ο σωστός δρόμος για εμένα. Το πρόγραμμα διεξάγεται τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω την απαιτούμενη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να είμαι συνεπής στις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις.

H δομή του προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο σπουδαστής να αποκομίζει το μέγιστο της θεωρίας που αναλύεται μέσα στην τάξη με το να την εφαρμόζει στις επαγγελματικές προκλήσεις της καθημερινότητας του. Παράλληλα, οι καθηγητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, όλοι καταξιωμένοι στον τομέα τους, δεν περιορίζονται σε ένα παγιωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αντίθετα προσαρμόζουν το περιεχόμενο με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Όντας μέσα στη τεχνολογία όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ να πω ότι εξεπλάγην ευχάριστα από την ενδελεχή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων για την επίδραση των Big Data, Cloud και φυσικά του AI στο μέλλον των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το πρόγραμμα εμβαθύνει σε θέματα ηθικής , ψυχολογίας και δίνει τα κατάλληλα εργαλεία στους σπουδαστές να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες αλλά και τους βοηθά να κατανοήσουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Αλληλεγγύη και συνεργασία με συμφοιτητές
Οι συμφοιτητές μου, με τους οποίους δημιούργησα δεσμούς αλληλεγγύης και συνεργασίας, όλοι καταξιωμένα στελέχη από διαφορετικούς εργασιακούς τομείς, έγιναν η δεύτερη οικογένειά μου στο πέρασμα αυτών των δύο δημιουργικών ετών. Μαζί, ανακαλύψαμε νέες προοπτικές και δημιουργήσαμε μια κοινότητα που ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής τάξης.

Αντιμετώπιση προκλήσεων
Μια από τις προκλήσεις που αντιμετώπισα ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να αποχωριστώ τις παγιωμένες πεποιθήσεις που είχα επωμιστεί κατά τη διάρκεια των χρόνων της επαγγελματικής μου πορείας. Ήταν αναγκαίο να αποδεχτώ ότι έπρεπε να «ξε-μάθω για να μάθω». Η ανάγκη να αντιμετωπίσω και να ξεπεράσω αυτήν την πρόκληση με οδήγησε σε ένα νέο επίπεδο αυτοπεποίθησης και αυτοσυνειδησίας.

Σήμερα, καθώς ολοκληρώνω το πρόγραμμα, αισθάνομαι ενισχυμένη και προετοιμασμένη για τις προκλήσεις που μπορεί να μου επιφυλάσσει η επαγγελματική μου πορεία.
Το EMBA στο Alba Graduate Business School δεν ήταν απλά ένα πρόγραμμα σπουδών, ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας και επαγγελματικής μεταμόρφωσης που θα με συντροφεύει για πάντα στην επαγγελματική μου πορεία.

Το ψηφιακό παρόν και μέλλον της εργασίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές εξελίξεις έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο, ακόμα και τον χώρο, εργασίας, με τη διεύρυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, και ειδικότερα της Generative AI, να φέρνει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές.

Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, ο χώρος εργασίας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, που κάποτε θεωρούνταν βοηθητικές, έχουν γίνει κεντρικής σημασίας για τη λειτουργία των σύγχρονων χώρων εργασίας. Αυτός ο βαθύς μετασχηματισμός, που καταλύεται από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), του υπολογιστικού νέφους και των εργαλείων απομακρυσμένης συνεργασίας, όχι μόνο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται και διαχειρίζονται οι εργασίες, αλλά έφερε επανάσταση στην κουλτούρα του χώρου εργασίας, την ευημερία των εργαζομένων και το ευρύτερο οικονομικό και εργασιακό τοπίο. Καθώς εμβαθύνουμε σε αυτή τη μετάβαση, γίνεται προφανές ότι το μέλλον της εργασίας βρίσκεται στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας με την ανθρώπινη εφευρετικότητα, μια έννοια που αναδιαμορφώνει τα παραδείγματα της απασχόλησης και των οργανωτικών δομών παγκοσμίως. Στο τελευταίο Deloitte Insights, πάνω από το 85% των ερωτηθέντων οργανισμών και εταιρειών, αναγνωρίζουν την αυξημένη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ευρύτερη ψηφιακή πρόσβαση ως βασικούς μοχλούς του επιχειρηματικού μετασχηματισμού τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η «απολυτότητα» του ψηφιακού χώρου εργασίας
Ο ψηφιακός χώρος εργασίας είναι μια ιδέα που υπήρχε αλλά η υλοποίησή τους επιταχύνθηκε από την παγκόσμια πανδημία COVID-19, αναγκάζοντας τις εταιρείες σε μια ταχεία προσαρμογή στην απομακρυσμένη εργασία και στις ψηφιακές συναλλαγές ως νέο κανόνα. Αυτή η αλλαγή έχει τονίσει την κρίσιμη ανάγκη για ισχυρά μέτρα κυβερνοασφάλειας και μια ανανεωμένη προσέγγιση στην οργανωτική κουλτούρα και διαχείριση, με στόχο την ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και της συνεργασίας ακόμη και σε εικονικό περιβάλλον. Οι τεχνολογικές καινοτομίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του μετασχηματισμού.
Πρώτα απ’ όλα, ήρθε το… «σύννεφο». Το Cloud Computing, δηλαδή η μετάβαση σε λύσεις που βασίζονται σε cloud, επιτρέπει στις επιχειρήσεις άνευ προηγουμένου ευελιξία, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος και επιτρέποντας αποτελεσματική απομακρυσμένη εργασία. Αυτή η τεχνολογία υποστηρίζει επεκτάσιμες λύσεις αποθήκευσης και πρόσβαση κατ’ απαίτηση σε υπολογιστικούς πόρους, διευκολύνοντας μια πιο ευέλικτη απάντηση στις επιχειρηματικές ανάγκες.

Φυσικά, το 2023, θα μείνει στην Ιστορία, ως η χρονιά που το AI άρχισε να αλλάζει δραστικά τον κόσμο, και κυρίως το εργασιακό σύμπαν. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αυτοματισμού μεταμορφώνουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες επιτρέποντας την ανάλυση τεράστιων συνόλων δεδομένων, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες εργασίας και ενισχύοντας τη συνολική απόδοση. Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και ο ρόλος του αυτοματισμού στον εξορθολογισμό επαναλαμβανόμενων εργασιών από κοινού συμβάλλουν σε έναν πιο παραγωγικό και καινοτόμο χώρο εργασίας. Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται από σχεδόν το 75% των εταιρειών παγκοσμίως (σύμφωνα με το Deloitte Insights), η οποία προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη ανατροπή θέσεων εργασίας, με ισορροπημένο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις απώλειες. Οι ρόλοι γραφείου και γραμματείας για παράδειγμα, προβλέπεται να μειωθούν ταχύτερα, αλλά οι διοικητικοί ρόλοι και οι παραδοσιακοί ρόλοι ασφάλειας, εργοστασίου και εμπορίου είναι αυτοί που αναμένεται να δουν τις μεγαλύτερες απώλειες, κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης. Ταυτόχρονα όμως, αναμένεται σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας στην εκπαίδευση, τη γεωργία και το ψηφιακό εμπόριο, με τις θέσεις εργασίας στον κλάδο της εκπαίδευσης να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 10%, οδηγώντας σε 3 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας. Οι εργοδότες εκτιμούν ότι το 44% των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα διαταραχθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, τονίζοντας την αυξανόμενη σημασία των γνωστικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αυτό-αποτελεσματικότητας.

Περισσότερα, ευκολότερα, αποτελεσματικότερα εργαλεία συνεργασίας
Η ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου η εργασία από απόσταση γίνεται όλο και πιο συχνή, οδήγησε στην ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων συνεργασίας. Πλατφόρμες όπως τα Slack, Microsoft Teams, και Zoom διευκολύνουν την επικοινωνία και την κοινή χρήση πληροφοριών, διασφαλίζοντας ότι οι ομάδες μπορούν να λειτουργούν συντονισμένα ανεξάρτητα από τη φυσική τοποθεσία των μελών τους, και οι καραντίνες τις έκαναν «απόλυτη λύση» και τις γιγάντωσαν, ουσιαστικά «εν μια νυκτί». Η συζήτηση των προκλήσεων που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εργασία και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων πολιτικής μπορεί να προσφέρει μια ισορροπημένη άποψη του ψηφιακού μετασχηματισμού, τονίζοντας τη σημασία μιας υποστηρικτικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας.
Το 2023, σηματοδότησε μια κομβική στιγμή για τις παγκόσμιες αγορές εργασίας, επηρεασμένη σημαντικά από την οικονομική υγεία και τις γεωπολιτικές τάσεις. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος αντιμετώπισαν στενές αγορές εργασίας, ενώ οι χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος αντιμετώπισαν υψηλότερα επίπεδα ανεργίας από αυτά που παρατηρήθηκαν πριν από την πανδημία του COVID-19. Αυτή η απόκλιση υπογραμμίζει τον άνισο αντίκτυπο των τεχνολογικών προόδων σε όλες τις οικονομίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφοροποιημένες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ψηφιακού μετασχηματισμού ενώ αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις του.

Αειφορία και ψηφιοποίηση: Σφυρηλάτηση νέων μονοπατιών
Η προσοχή στην περιβαλλοντική τεχνολογία και τις οικονομικές τάσεις αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημιουργία και την εξάλειψη, θέσεων εργασίας. Καθώς αναμένεται σημαντική καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας από τις επενδύσεις σε πράσινες μεταβάσεις και την εφαρμογή των προτύπων ESG, το τοπίο της απασχόλησης διαμορφώνεται για έναν ακόμα μεγάλο και πολύ δυναμικό μετασχηματισμό. Αυτή η αλλαγή όχι μόνο προαναγγέλλει νέες ευκαιρίες, αλλά σηματοδοτεί επίσης την απαξίωση ορισμένων ρόλων, ιδιαίτερα εκείνων που είναι ευάλωτοι στον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση, όπως οι θέσεις γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης. Αυτό το εξελισσόμενο σενάριο υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη και προσαρμογή δεξιοτήτων.

Πλοήγηση στο μέλλον: Η επιτακτική ανάγκη των δεξιοτήτων και της κατάρτισης
Η δυναμική του ψηφιακού χώρου εργασίας τονίζει την αυξανόμενη σημασία των δεξιοτήτων αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης. Οι εργοδότες προβλέπουν ότι το 44% των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα υποστεί διαταραχή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για συνεχή μάθηση και προσαρμοστικότητα. Παρά την αναμενόμενη ανάγκη για κατάρτιση, μόνο το μισό ανθρώπινο δυναμικό έχει επί του παρόντος πρόσβαση σε επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης, αναδεικνύοντας έναν κρίσιμο τομέα για επενδύσεις από τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό το εξελισσόμενο τοπίο παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες. Για παράδειγμα, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπόσχεται αυξημένη αποτελεσματικότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, απαιτεί επίσης την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ του εργατικού δυναμικού. Εταιρείες που έχουν πλοηγηθεί με επιτυχία σε αυτήν τη μετάβαση, όπως η Google και η Microsoft συχνά, προσφέρουν πολύτιμες περιπτωσιολογικές μελέτες. Η σουίτα υπηρεσιών cloud και συνεργατικών εργαλείων της Google, καθώς και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης από τη Microsoft στα προϊόντα της, αποτελούν παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να προωθήσουν την καινοτομία και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και βελτίωσης.

Επιπλέον, η στροφή προς έναν ψηφιακό χώρο εργασίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κουλτούρα στο χώρο εργασίας και στην ευημερία των εργαζομένων. Οι απομακρυσμένες και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, που ενεργοποιούνται από τις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέρουν στους εργαζόμενους μεγαλύτερη αυτονομία και την ευκαιρία να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, θέτουν επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με την υπερκόπωση, την κοινωνική απομόνωση και την ασάφεια των ορίων μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές παρεμβάσεις πολιτικής και δέσμευση για την προώθηση μιας υποστηρικτικής και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα στο χώρο εργασίας.
Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, είναι σαφές ότι ο ψηφιακός χώρος εργασίας θα συνεχίσει να εξελίσσεται, διαμορφωμένος από την πρόοδο της τεχνολογίας και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Ο συνεχιζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός του χώρου εργασίας απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση που εξισορροπεί την τεχνολογική καινοτομία με τα ανθρώπινα στοιχεία της εργασίας.

Τα στατιστικά στοιχεία και τα ευρήματα από πρόσφατη έρευνα υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα αυτής της προσαρμογής. Για παράδειγμα, η αναμενόμενη διαρθρωτική μετατόπιση στην αγορά εργασίας κατά 23% εντός της επόμενης πενταετίας σηματοδοτεί μια δυναμική περίοδο εξέλιξης των θέσεων εργασίας, με γνώμονα την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτό συμπληρώνεται από την πρόβλεψη ότι πάνω από το 85% των οργανισμών αναγνωρίζουν την αυξημένη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ως βασική κινητήρια δύναμη του επιχειρηματικού μετασχηματισμού στο εγγύς μέλλον.
Δεδομένης της μετασχηματιστικής επίδρασης των ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο εργασίας, η κατανόηση των συνεπειών τους είναι ζωτικής σημασίας για τα στελέχη και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Καθώς εμβαθύνουμε σε αυτό το φαινόμενο, είναι προφανές ότι η στροφή προς έναν ψηφιακό χώρο εργασίας, ενώ παρουσιάζει πολυάριθμες ευκαιρίες, θέτει επίσης προκλήσεις που απαιτούν στρατηγική προνοητικότητα και προσαρμοστικότητα.

Διερευνώντας μια νέα δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εγκαινίασε μια νέα εποχή δυναμικής του ανθρώπινου δυναμικού, που χαρακτηρίζεται από σημαντική εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτή η αλλαγή δεν αφορά απλώς την υιοθέτηση νέων εργαλείων αλλά και την επανεξέταση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εργασίας για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αυτών των τεχνολογιών. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική εκμάθηση δεν αυτοματοποιούν απλώς εργασίες ρουτίνας, αλλά παρέχουν επίσης πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Διακοπή δεξιοτήτων πλοήγησης και ενίσχυση της εκπαίδευσης
Η διαταραχή των δεξιοτήτων είναι μια σημαντική συνέπεια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Καθώς εκτιμάται ότι το 44% των δεξιοτήτων των εργαζομένων αναμένεται να υποστούν διαταραχές μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζει μια διπλή πρόκληση: διασφάλιση της προσαρμογής του σημερινού ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες και προετοιμασία μελλοντικών εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και η παροχή ευκαιριών δια βίου μάθησης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού και προσαρμοστικού ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, προγράμματα που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορούν να εξοπλίσουν τους εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες για τις δουλειές του αύριο.
Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, για παράδειγμα, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες, πως θα πληρώσει τα δίδακτρα για όλους τους πολίτες της άνω των 40 ετών, για την εκπαίδευση τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την επανεκπαίδευση τους σε όλες τις νέες τεχνολογίες, αποδεικνύοντας και πάλι πως οι Ασιάτες είναι μπροστά από Ευρώπη και Αμερική στην αντίληψη και την ταχύτητα αφομοίωσης των νέων δεδομένων.

Ο ρόλος της ηγεσίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην πλοήγηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χώρου εργασίας. Τα στελέχη και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να υπερασπιστούν μια κουλτούρα καινοτομίας, συνεχούς μάθησης και προσαρμοστικότητας για να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους σε αυτή τη μετάβαση με επιτυχία. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και προγράμματα κατάρτισης, αλλά και την προώθηση μιας οργανωτικής κουλτούρας που αγκαλιάζει την αλλαγή και την καινοτομία.
Επιπλέον, οι ηγέτες πρέπει να είναι διορατικοί και «προενεργοί», στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την απομακρυσμένη εργασία, όπως η διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων και η διατήρηση της αίσθησης της κοινότητας και της συνεργασίας μεταξύ των διάσπαρτων ομάδων. Η εφαρμογή πολιτικών που προάγουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ψυχική υγεία και την κοινωνική διασύνδεση είναι ζωτικής σημασίας από αυτή την άποψη.

Τάσεις και προβλέψεις
Κοιτάζοντας την επόμενη μέρα, πολλές τάσεις είναι πιθανό να διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας στην ψηφιακή εποχή. Η συνεχής πρόοδος τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR) θα μεταμορφώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες εργασίας και τα επιχειρηματικά μοντέλα.
Επιπλέον, η αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη αναμένεται να οδηγήσει την ενσωμάτωση των πράσινων τεχνολογιών και των βιώσιμων πρακτικών στον ψηφιακό χώρο εργασίας. Η αναλυτική σκέψη και η δημιουργική σκέψη θεωρούνται οι πιο σημαντικές δεξιότητες για τους εργαζόμενους το 2023. Οι εργοδότες εκτιμούν ότι το 44% των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα διαταραχθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, τονίζοντας την αυξανόμενη σημασία των γνωστικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αυτό-αποτελεσματικότητας.

Στην Ελλάδα, όπου η οικονομία χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Οι ΜμΕ πρέπει να πλοηγηθούν στην ψηφιακή αλλαγή αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και υιοθετώντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μπορούν να υποστηρίξουν την ευρύτερη υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία.

Ο βαθύς μετασχηματισμός του χώρου εργασίας μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών αναδιαμορφώνει το μέλλον της εργασίας, παρουσιάζοντας ευκαιρίες για αυξημένη αποτελεσματικότητα, καινοτομία και ευελιξία. Ωστόσο, απαιτεί επίσης από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των παραδοσιακών ρόλων εργασίας και της ανάγκης για συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με επίκεντρο την ηγεσία, την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών, οι οργανισμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ψηφιακή εποχή.

Τι μπορεί να κάνει το ChatGPT για σένα

Το ChatGPT έχει πλέον μπει στη ζωή μας, και κυρίως την επαγγελματική, με πολλούς να το θεωρούν πραγματική επανάσταση. Χωρίς αμφιβολία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο. Έχει όμως το ChatGPT όλες τις απαντήσεις;

Οι δυναμικές ικανότητες και πιο συγκεκριμένα η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή είναι η σημαντικότερη ικανότητα στον κόσμο της πληροφορίας, είχε πει ο David J. Teece το 1997, και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Το ChatGPT εμφανίστηκε ως ένα εργαλείο διαλόγου που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά μετά το version 3.0, κατάφερε να γίνει γνωστό σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και να μπει στα σπίτια για προσωπική χρήση.

Είσαι νέος επιχειρηματίας και δεν μπορείς να καλύψεις τα έξοδα για κάθε ρόλο που μπορεί να χρειαστεί η startup εταιρεία σου; Είσαι δημιουργός που θέλει να αντλεί ιδέες με βάση το αντικείμενο του καθημερινά; Είσαι επαγγελματίας και ψάχνεις τρόπους να βελτιώσεις την εμπειρία υπηρεσίας για τον πελάτη; Όποιος και να είσαι, ότι και να κάνεις το ChatGPT έχει την απάντηση. Το σημαντικότερο για να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε είναι να δομήσουμε με τα απαραίτητα δεδομένα το πρόβλημα και να καταλαβαίνουμε τι ζητάμε από το εργαλείο να μας απαντήσει. Το ChatGPT κάνει λάθη κυρίως όταν το αρχικό ερώτημα είναι γενικού ενδιαφέροντος και όχι ειδικού σκοπού.
Ακολουθούν, κατηγορίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε οποιαδήποτε επιχείρηση για το τι μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο για σένα.

ChatGPT και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Το ChatGPT μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) μιας εταιρείας, αυτοματοποιώντας εργασίες ρουτίνας, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στα ερωτήματα των εργαζομένων και βοηθώντας στη διαδικασία πρόσληψης. Μπορεί να ελέγχει βιογραφικά σημειώματα σε κλίμακα, εντοπίζοντας γρήγορα τους πιο κατάλληλους υποψηφίους βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και πόρους. Το ChatGPT μπορεί επίσης να υποστηρίξει τις διαδικασίες εισαγωγής, προσφέροντας εξατομικευμένες πληροφορίες στους νέους εργαζόμενους, απαντώντας σε συχνές ερωτήσεις και βοηθώντας στην αυτοματοποίηση της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, συνιστώντας προγράμματα κατάρτισης και παρακολουθώντας την πρόοδο. Με τη διαχείριση επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων, το ChatGPT επιτρέπει στους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικά καθήκοντα, όπως οι στρατηγικές διατήρησης των εργαζομένων, συμβάλλοντας τελικά σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

ChatGPT και εκπαίδευση εργαζομένων
Το ChatGPT μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εκπαιδεύουν και ενημερώνουν τους εργαζομένους τους, προσφέροντας μια δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα για εκπαίδευση και γρήγορες ενημερώσεις σχετικά με νέες διαδικασίες και πολιτικές. Αυτό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενοτήτων κατάρτισης και προσομοιώσεων που προσφέρουν μια πιο ελκυστική εμπειρία μάθησης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Μέσω διαδραστικών ερωτήσεων και απαντήσεων, οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση για τα ερωτήματά τους, ενισχύοντας την κατανόηση και τη διατήρηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Για την εισαγωγή νέων εργαζομένων, το ChatGPT μπορεί να προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης, καθοδηγώντας τους μέσα από την κουλτούρα της εταιρείας, τις διαδικασίες και τις συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται για το ρόλο τους.
Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι νεοπροσληφθέντες μπορούν να γίνουν γρήγορα παραγωγικά μέλη της ομάδας. Όταν πρόκειται για ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με νέες πολιτικές ή διαδικασίες, το ChatGPT μπορεί να διαδώσει τις πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μπορεί να δημιουργήσει ενημερώσεις, να απαντήσει σε συχνές ερωτήσεις και ακόμη και να κάνει κουίζ στους εργαζόμενους για να διασφαλίσει την κατανόηση των νέων πολιτικών. Αυτό όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία ενημέρωσης του εργατικού δυναμικού, αλλά διασφαλίζει επίσης τη συνεπή κατανόηση σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιπλέον, η ικανότητα του ChatGPT να δημιουργεί customize chatBot με τα δεδομένα της εταιρείας και να το επεξεργάζεσαι με οτιδήποτε νεότερο έρθει και το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο σε όσους εμείς θέλουμε, το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό στο να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Αυτό διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν πάντα πρόσβαση στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές της εκάστοτε εταιρείας.

ChatGPT και διαχείριση έργων
Το ChatGPT μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση και διαχείριση έργων, προσφέροντας ένα ευέλικτο εργαλείο για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου. Διευκολύνοντας την οργάνωση των προθεσμιών, μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές έργων να καταρτίσουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, να προσδιορίσουν τα βασικά ορόσημα και να διασφαλίσουν ότι κάθε φάση του έργου εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Για τη διαχείριση εργασιών, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στην ανάθεση εργασιών στα μέλη της ομάδας με βάση τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητά τους, παρέχοντας περιγραφές και προθεσμίες για κάθε εργασία. Αυτή η σαφήνεια στην κατανομή των καθηκόντων βοηθάει στην αποφυγή παρεξηγήσεων και διασφαλίζει ότι όλοι γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα του έργου. Το ChatGPT μπορεί επίσης να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου. Λειτουργώντας ως κεντρικός κόμβος για ερωτήματα που σχετίζονται με το έργο, μπορεί να παρέχει άμεσες απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχείς συσκέψεις είτε σε φυσικό χώρο είτε μέσω κάποιας πλατφόρμας διαδικτυακών συσκέψεων. Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει το ενδεχόμενο παρεξηγήσεων.

Επιπλέον, το ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με την πρόοδο του έργου, συνοψίζοντας τις ολοκληρωμένες εργασίες, τις εκκρεμείς εργασίες και τις επερχόμενες προθεσμίες. Αυτές οι αναφορές μπορεί να είναι κομβικές για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου, παρέχοντάς στη διοίκηση μια σαφή εικόνα της κατάστασης του έργου και βοηθώντας τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η ενσωμάτωση του ChatGPT στη διαχείριση έργων όχι μόνο βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης του έργου, αλλά και ενισχύει τη συνεργασία της ομάδας και την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Με την ικανότητά του να υποστηρίζει διάφορες πτυχές της διαχείρισης έργων, το ChatGPT είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις σύγχρονες ομάδες έργων, επιτρέποντάς τους να παραδίδουν επιτυχημένα έργα εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού.

ChatGPT και διαχείριση κρίσεων
Το ChatGPT μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων και την επικοινωνία έκτακτης ανάγκης, προσφέροντας γρήγορες, σαφείς και συνεπείς δυνατότητες αποστολής μηνυμάτων σε κρίσιμες περιόδους. Όταν χτυπά μια κρίση, είτε πρόκειται για μια φυσική καταστροφή, είτε για ένα ζήτημα δημοσίων σχέσεων, είτε για μια λειτουργική αποτυχία, η ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς καθίσταται υψίστης σημασίας. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες καταστάσεις:

Δημιουργία γρήγορης ανταπόκρισης: Σε περίπτωση κρίσης, η έγκαιρη επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη σύνταξη άμεσων απαντήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, παρέχοντας ενημερώσεις, οδηγίες ή διαβεβαιώσεις στα επηρεαζόμενα μέρη. Αυτή η γρήγορη ανταπόκριση μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Προσαρμοσμένη ανταλλαγή μηνυμάτων σε όλες τις πλατφόρμες: Με το ChatGPT, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι το μήνυμά τους παραμένει συνεπές σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, είτε πρόκειται για e-mail, είτε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (linkedin,Instagram,tik tok), είτε για το site της εταιρείας. Το ChatGPT μπορεί να προσαρμόσει το βασικό μήνυμα ώστε να ταιριάζει στη μορφή και τον τόνο των διαφορετικών πλατφορμών, διασφαλίζοντας ότι όλοι λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες, κάτι που είναι απαραίτητο για την αποφυγή σύγχυσης και παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
Συχνές ερωτήσεις και αυτοματοποιημένες απαντήσεις: Κατά τη διάρκεια κρίσεων, ορισμένα ερωτήματα θα τίθενται επανειλημμένα από διάφορους ενδιαφερόμενους. Το ChatGPT μπορεί να προγραμματιστεί με Συχνές Ερωτήσεις για να παρέχει άμεσες απαντήσεις σε αυτά τα κοινά ερωτήματα, απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους για να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετα ή ευαίσθητα ζητήματα. Αυτό βοηθά επίσης στην παροχή σημαντικών πληροφοριών σε όλους.
Εσωτερική επικοινωνία και συντονισμός: Το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των προσπαθειών εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισμού κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Μπορεί να χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος για ενημερώσεις και οδηγίες, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι ενημερωμένα και ευθυγραμμισμένα σχετικά με τη στρατηγική αντιμετώπισης. Αυτή η εσωτερική σαφήνεια είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εξωτερική επικοινωνία.
Ανάλυση και μάθηση μετά την κρίση: Μετά τη διαχείριση της κρίσης, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή ανατροφοδότησης και στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής. Η ανάλυση αυτή μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των μελλοντικών προσπαθειών αντιμετώπισης κρίσεων.

Η ενσωμάτωση του ChatGPT στο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης ενός οργανισμού μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά του να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Εξασφαλίζοντας ότι οι ακριβείς και συνεπείς πληροφορίες διαδίδονται γρήγορα, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης, μειώνοντας το ενδεχόμενο ζημίας και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών
Το ChatGPT μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναθεώρηση και τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων, οδηγώντας στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Με την ανάλυση των υφιστάμενων ροών εργασίας, το ChatGPT μπορεί να εντοπίσει σημεία συμφόρησης και αναποτελεσματικότητας, προτείνοντας βελτιώσεις ή ευκαιρίες αυτοματοποίησης. Για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει στα κανάλια επικοινωνίας και στη βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων. Επιπλέον, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία νέων πρωτοκόλλων, παρέχοντας πρότυπα ή κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες είναι ενημερωμένες και συμβατές με τα σχετικά πρότυπα. Επιπλέον, το ChatGPT μπορεί να διευκολύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτές τις αναθεωρημένες διαδικασίες, προσφέροντας διαδραστικούς οδηγούς και απαντώντας σε ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό όχι μόνο συμβάλλει στην ταχύτερη υιοθέτηση των νέων πρωτοκόλλων, αλλά διασφαλίζει επίσης την ενιαία κατανόηση σε ολόκληρο τον οργανισμό. Με την ενσωμάτωση του ChatGPT στον κύκλο συνεχούς βελτίωσης, οι εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν μια δυναμική προσέγγιση στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, προσαρμοζόμενες γρήγορα στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Εξατομίκευση της εμπειρίας του πελάτη
Το ChatGPT μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του πελάτη παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές και λύσεις. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που διαθέτει, το ChatGPT μπορεί να κατανοήσει τα μεμονωμένα ερωτήματα και τις προτιμήσεις των πελατών, προσφέροντας εξατομικευμένες συστάσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Αυτή η εξατομικευμένη αλληλεπίδραση μπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση, την αφοσίωση και τη δέσμευση των πελατών, καθώς οι πελάτες αισθάνονται ότι γίνονται κατανοητοί και ότι το αίτημα τους έχει κάποια ανταπόκριση. Εκτός από τη διαχείριση των ερωτημάτων, το ChatGPT μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξατομίκευση των προσπαθειών μάρκετινγκ. Μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό εξατομικευμένων μηνυμάτων e-mail, συστάσεων προϊόντων και διαφημιστικού περιεχομένου που βρίσκουν απήχηση σε μεμονωμένους πελάτες με βάση το ιστορικό αγορών, τη συμπεριφορά περιήγησης και προτιμήσιες. Αυτό το επίπεδο εξατομίκευσης διασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν σχετικές και έγκαιρες πληροφορίες, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία τους με την αντίστοιχη επιχείρηση. Επιπλέον, το ChatGPT μπορεί να αναλύσει τα σχόλια και τις αλληλεπιδράσεις των πελατών για να εντοπίσει τάσεις και ιδέες, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις στρατηγικές τους. Μαθαίνοντας συνεχώς από τις αλληλεπιδράσεις των πελατών, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις παρέχοντας εμπειρίες που εμφανίζουν μια προσωποποιημένη διάσταση για τον εκάστοτε πελάτη.

…και πολλά άλλα…
Διαβάζοντας ορισμένες από τις πολλές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να ενταχθεί το ChatGPT καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ερώτημα «Τι μπορεί να κάνει το ChatGPT για σένα;». Ο μοναδικός κανόνας για να κατανοήσει κάποιος τα περιθώρια χρήσης αλλά και τους περιορισμούς είναι η χρήση του και η δοκιμή. Πειραματιστείτε με το εργαλείο και πραγματικά θα σας εκπλήξει το τι μπορεί να κάνει.

 

Μετασχηματισμός, αλλά στη σωστή βάση και διαμορφωμένος από εσάς τους ίδιους

Σημερινές επιχειρησιακές προκλήσεις – Πώς μέσω της Canon ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί να λειτουργήσει ως δίαυλος για την αύξηση αποδοτοτικότητας, μείωσης κόστους και εκσυγχρονισμού.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου τρόπου εργασίας και επικοινωνίας. Παράλληλα καλούνται να επιλύσουν εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας που χαρακτηρίζονται πλέον όλο και περισσότερο ως “τροχοπέδη” στην παραγωγικότητά τους.

Αν και στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους εν γένει, στην πραγματικότητα οι περισσότερες εξακολουθούν να λειτουργούν μέσα σε υβριδικά περιβάλλοντα όπου πολλές από τις διαδικασίες βασίζονται σε σχεδιασμό που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.

Ακόμη, η εταιρική κανονικότητα πλέον χαρακτηρίζεται από ολοένα και αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια για τη διαχείριση και ασφάλεια των δεδομένων, για τις οποίες η αλλαγή στον τρόπο που αυτά προστατεύονται έπρεπε να έχει γίνει…χθες.

Εμείς στην Canon πιστεύουμε πως η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί στο να δώσεις αξία σε έναν πελάτη παρόλο που οι δυνατότητες μιας λύσης, η προσαρμοστικότητα της στο περιβάλλον του πελάτη και η διάθεση εναλλακτικών στην περίπτωση που αλλάξουν οι ανάγκες του είναι πολύ σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός brand.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την τεχνολογία της Canon προς όφελος τους μέσα από λύσεις που έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι επι της αρχής και εξελίσσουν συνεχώς μέσω της εξειδίκευσης που παρέχουν οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας.
Γιατί να επιλέξετε τις λύσεις της Canon
• Διαθέτουμε το μεγαλύτερο portfolio λύσεων εκτύπωσης, σάρωσης, απεικόνισης και λογισμικού διαχείρισης της πληροφορίας στην αγορά, με βραβευμένα προϊόντα για τις καινοτομίες που διαθέτουν.

• Εργαζόμαστε ξεχωριστά με κάθε πελάτη σε μία ολοκληρωμένη, scalable και ευέλικτη σουίτα λύσεων που μπορεί να συνδυάσει απρόσκοπτα τις ψηφιακές και χειροκίνητες διαδικασίες, να διαλειτουργεί με άλλες υφιστάμενες λύσεις και να συμβάλει στην περαιτέρω αυτοματοποίηση ροών και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας διεύθυνσης.

• Συνδυάζοντας υπηρεσίες όπως Managed Print Services και ψηφιακές λύσεις Workspace Collaboration, προσφέρουμε την απαιτούμενη διαφάνεια και έλεγχο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εγγράφων οποιασδήποτε μορφής.

• Οι λύσεις και υπηρεσίες μας σας βοηθούν να διατηρείτε βέλτιστες, ασφαλείς και πάνω απ’όλα βιώσιμες τεχνολογικές υποδομές, απελευθερώνοντας πολύτιμους πόρους για να εστιάσετε στις κεντρικές σας επιχειρηματικές δραστηριότητες.

EUDI Wallet: H διαδρομή προς την ηλεκτρονική ταυτότητα και οι προκλήσεις της

Σε έναν κόσμο όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κομβικής σημασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προχωρά με την εφαρμογή και την ευρεία υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού πορτοφολιού ηλεκτρονικής ταυτότητας (EUDI Wallet), σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους πολίτες και τους κατοίκους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έναν ενιαίο, ασφαλή και βολικό τρόπο πρόσβασης σε μια σειρά δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Όμως εάν λάβουμε υπ’ όψη μας τις δυσοίωνες προβλέψεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την άνιση πρόοδο της υιοθέτησης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων από τα κράτη μέλη, αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών στο EUDI Wallet αποτελεί παράλληλα και προσοδοφόρο στόχο για κακόβουλες ενέργειες. Η πορεία προς ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτότητας θα είναι γεμάτη προκλήσεις και τρωτά σημεία. Για να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση των EUDI Wallets, είναι απαραίτητη η διερεύνηση των διαφορετικών εξελίξεων και εφαρμογών τους στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα πιθανά τρωτά σημεία των EUDI Wallets και να σχεδιάσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των επικείμενων προκλήσεων.

Τι είναι το EUDI Wallet;
Το EUDI Wallet είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στα άτομα να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και να μοιράζονται προσωπικά δεδομένα μέσω του Διαδικτύου με ασφάλεια, έλεγχο και ευκολία. Το όραμα της ΕΕ για τα πορτοφόλια ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι «η δημιουργία ενός ενοποιημένου, διαλειτουργικού συστήματος», όπου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, όπως τα ταξίδια, η υγεία, οι τραπεζικές συναλλαγές, η εκπαίδευση και η φορολογία, διασυνοριακά, χωρίς να χρειάζονται φυσικά έγγραφα ταυτοποίησης.
Με την εθνική τους ηλεκτρονική ταυτότητα, όλοι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ήπειρο χάρη στα νέα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ηλεκτρονικής ταυτότητας, εξαλείφοντας την ανάγκη για ιδιωτική ταυτοποίηση ή περιττή ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών. Οι αρχές της αυτόνομης ταυτότητας (Self-Sovereign Identity, SSI) διασφαλίζουν ότι αποκαλύπτονται μόνο οι βασικές πληροφορίες, ενώ η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα έχουν προτεραιότητα για την εξάλειψη των δυσκολιών και των συμβιβασμών ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Το πορτοφόλι θα περιορίσει επίσης τον διαμοιρασμό δεδομένων υπηρεσιών.

Η τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ
Τον Νοέμβριο του 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν προσωρινά για το προτεινόμενο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτοποίηση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και εργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων, η ΕΕ κάνει ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής σε κάθε άτομο μιας μοναδικής και ασφαλούς ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε όλους τους πολίτες της ΕΕ θα παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα EUDI Wallet σε όλη την Ευρώπη για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες με πλήρη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα με το νομοθετικό κομμάτι, τρέχουν τέσσερα πιλοτικά έργα με την ονομασία POTENTIAL, NOBID, EWC και DC4EU για την κατασκευή και δοκιμή του EUDI Wallet για ιδιώτες και επιχειρήσεις σε διάφορες καθημερινές περιπτώσεις χρήσης. Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης αφορούν εθνικές και διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
Μέχρι στιγμής, η υιοθέτηση των EUDI Wallets διαφέρει σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Χώρες όπως η Εσθονία έχουν πρωτοπορήσει στην ψηφιακή διακυβέρνηση με ένα καθιερωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Άλλες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, παλεύοντας με τις τεχνολογικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας μετάβασης. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ διαθέτουν μια λύση ψηφιακής ταυτότητας ή eID. Τον Ιούλιο του 2022, η Ελλάδα εγκαινίασε το eID Wallet για τους Έλληνες πολίτες, ώστε να αποθηκεύουν ψηφιακές ταυτότητες και αντίγραφα αδειών οδήγησης στα κινητά τους τηλέφωνα. Όμως η εφαρμογή του περιορίζεται μόνο εντός Ελλάδος μην επιτρέποντας την διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες και Φορείς εντός ΕΕ.

Ένα διαφορετικό παράδειγμα είναι η Κύπρος, όπου στις 6 Δεκεμβρίου 2023, το «Κυπριακό Εθνικό Σχήμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας» (IDMe.cy) στου οποίου την ανάπτυξη συμμετείχε και η ADACOM, πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους. Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή της ΕΕ εξέφρασε τη γνώμη της για την αποδοχή του κυπριακού σχήματος eID στο υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας (LoA High) σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS.
Ωστόσο σήμερα, μόνο το 60% των πολιτών από 14 κράτη μέλη μπορούν να το χρησιμοποιούν διασυνοριακά, ενώ μόλις το 14% των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών το αποδέχονται. Οι διαφορές αυτές αποτελούν μοναδική πρόκληση για τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού, πανευρωπαϊκού συστήματος.

Προκλήσεις στην υιοθέτηση EUDI Wallet
Όλες οι νέες τεχνολογίες φέρνουν νέους κινδύνους, και τα EUDI Wallets δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Η πολυπόθητη υιοθέτηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες πιθανές προκλήσεις:
• Διαλειτουργικότητα και τυποποίηση: Η ΕΕ περιλαμβάνει διαφορετικές χώρες με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών υποδομών και δυνατοτήτων. Η καθιέρωση ενός κοινού προτύπου που να καλύπτει αυτές τις διαφορές είναι ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία των EUDI Wallets σε ολόκληρη την περιοχή.
• Ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Τα EUDI Wallets περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, γεγονός που τα καθιστά δυνητικό στόχο για εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Η εξασφάλιση ισχυρών μέτρων ασφαλείας και η συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων είναι ένα πολύπλοκο αλλά ζωτικής σημασίας έργο.
• Ψηφιακό χάσμα και προσβασιμότητα: Δεν έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ ίση πρόσβαση ή εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία. Οι πολίτες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συνήθως υποβαθμισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι ηλικιωμένοι τείνουν να είναι απρόθυμοι να προσχωρήσουν στις νέες τεχνολογίες (και οι νεότεροι είναι πολύ ανυπόμονοι για να τους βοηθήσουν). Η διασφάλιση ότι τα πορτοφόλια EUDI είναι προσβάσιμα και φιλικά προς τον χρήστη για όλους είναι απαραίτητη για μια ευρεία υιοθέτηση.
• Νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια: Ένα άλλο εμπόδιο είναι η ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου που θα υποστηρίζει τα EUDI Wallets, σεβόμενο παράλληλα την εθνική κυριαρχία και τα νομικά συστήματα. Αυτό απαιτεί την εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών που σχετίζονται με την ψηφιακή ταυτότητα σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Ευπάθειες και τρόπος αντιμετώπισής τους
Όπως κάθε ψηφιακό σύστημα, έτσι και τα EUDI Wallets είναι ευάλωτα σε διακοπές λειτουργίας του συστήματος, χαλαρή ασφάλεια των εφαρμογών, κλοπή ταυτότητας, απάτη και επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής. Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει σταθερά τεχνικά πρότυπα για τα πορτοφόλια EUDI, ώστε να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε όλα τα τεχνολογικά οικοσυστήματά της. Αυτό απαιτεί επαρκή προληπτικά και αντιδραστικά μέτρα, όπως κρυπτογράφηση και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, συνεχή παρακολούθηση και γρήγορη ανταπόκριση σε περιστατικά ασφαλείας. Επιπλέον, τα μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν περιστατικά πέραν αυτών που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, όπως η απώλεια της κινητής συσκευής, η καταστροφή ή η εξάντληση της μπαταρίας. Η εξισορρόπηση της ασφάλειας με τη φιλικότητα προς τον χρήστη αποτελεί πρόκληση: ένα πολύ περίπλοκο σύστημα μπορεί να αποθαρρύνει τους χρήστες, ενώ ένα απλοϊκό μπορεί να είναι ευάλωτο σε παραβιάσεις. Η εκπαίδευση των χρηστών, η ευαισθητοποίηση και η πολύγλωσση βοήθεια είναι απαραίτητες για την πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς στο ψηφιακό χάσμα. Τέλος, η ΕΕ πρέπει να εναρμονίσει τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια για τη βελτίωση των EUDI Wallets σε όλα τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον GDPR και να αντιμετωπίσει ζητήματα δικαιοδοσίας. Για την ανάπτυξη και την αποδοχή του EUDI Wallet, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν για να συνδυάσουν την καινοτομία του ιδιωτικού τομέα με τη ρύθμιση και την υποδομή του δημόσιου τομέα. Αυτό που συχνά παραβλέπεται, ωστόσο, είναι ότι τα πρωταρχικά εμπόδια στη συνολική προσπάθεια είναι πολιτικής φύσης και όχι τεχνολογικής ή νομικής.

Τα επόμενα βήματα
Η πορεία προς ένα ενιαίο σύστημα ψηφιακής ταυτότητας στην ΕΕ, με επιτομή τα πορτοφόλια ηλεκτρονικής ταυτότητας, είναι ένα φιλόδοξο αλλά απαραίτητο εγχείρημα σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Σήμερα, η συμφωνία eID υπόκειται στην επίσημη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μόλις εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν EUDI Wallet στους πολίτες τους 24 μήνες μετά την έκδοση των σχετικών εκτελεστικών πράξεων των τεχνικών προδιαγραφών.
Παρόλο που η πορεία είναι φορτωμένη με τεχνικές, νομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις, τα δυνητικά οφέλη είναι τεράστια. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις με καλά μελετημένες στρατηγικές και συνεργατικές προσπάθειες, η ΕΕ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια πιο διασυνδεδεμένη και ψηφιακά προηγμένη εποχή, θέτοντας ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

Για την παροχή και χρήση ασφαλών EUDI Wallets, οι οργανισμοί πρέπει να βασιστούν στην Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (PKI), καθώς διασφαλίζει τις ευαίσθητες πληροφορίες που αποθηκεύονται στα eID Wallets και εξασφαλίζει ασφαλή επαλήθευση ταυτότητας. Επιπλέον, το PKI εγγυάται την ακεραιότητα των δεδομένων κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, καθιστώντας την απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ασφάλεια των eID Wallets. Έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία PKI και αναπτύσσοντας μεγάλης κλίμακας έργα PKI και eID στην ΝΑ Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, η ADACOM μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να μεταβεί ομαλά και με ασφάλεια στη νέα εποχή του eID, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού eIDAS, της αναθεώρησης αυτού και των εφαρμοστέων τεχνικών προτύπων που προβλέπονται.

ΑΙ & data centers: Μετασχηματίζοντας το μέλλον της ενεργειακής απόδοσης

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη μετασχηματιστική δύναμη, ανατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και παράλληλα επιφέρει επαναστατικές αλλαγές σε πολλούς κλάδους.

Τα data centers αποτελούν την κρίσιμη υποδομή που υποστηρίζει το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, με βασικό ζητούμενο να παραμένει η ενεργειακή απόδοση και η απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα. Παρά την απαίτηση για μεγάλες ποσότητες ενέργειας, η ανάλυση δεδομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και να προωθήσει την αειφορία. Η βελτίωση των συστημάτων διάθεσης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να μειώσει τις απώλειες και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή στους διακομιστές.

Οι προηγμένες μονάδες διάθεσης ισχύος (PDU), η έξυπνη διαχείριση, τα συστήματα ισχύος υψηλής απόδοσης της Schneider Electric και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα data centers. Επίσης, ο αυτοματισμός, η ανάλυση δεδομένων και η μηχανική εκμάθηση (Machine Learning) μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών. O βιώσιμος και ανθεκτικός σχεδιασμός κέντρων δεδομένων εξαρτάται επίσης από την αποτελεσματική ψύξη. Οι απαιτήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στα κέντρα δεδομένων σημαίνουν ότι η τροφοδοσία διακομιστών υψηλής πυκνότητας απαιτεί νέες μεθοδολογίες ψύξης τόσο για βέλτιστη απόδοση όσο και για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Σύμφωνα με τον Γιώργο Δριτσάνο, Secure Power VP για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη της Schneider Electric, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτού του νέου κόσμου που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να διερευνήσουμε τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις που επηρεάζουν τη φυσική υποδομή των κέντρων δεδομένων: ισχύς, racks, ψύξη και διαχείριση λογισμικού.

Η ισχύς είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί μεγάλη ισχύ για την εκτέλεση των αλγορίθμων και των μοντέλων της. Τα racks αποτελούν τον φυσικό χώρο όπου φιλοξενούνται οι υπολογιστές και οι εξοπλισμοί της τεχνητής νοημοσύνης. Η σχεδίαση των racks πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις σε χώρο και ισχύ, καθώς και τις ανάγκες ψύξης του εξοπλισμού. Επίσης, η αποτελεσματική ψύξη είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της απόδοσης του εξοπλισμού της τεχνητής νοημοσύνης. Η διαχείριση του λογισμικού είναι επίσης σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Η έκρηξη του generative AI, του τύπου τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία περιεχομένου, ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της αγοράς. Σύμφωνα με έρευνα, το 97% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι χρήσεις του ChatGPT, όπως ο εκσυγχρονισμός των επικοινωνιών, η μετάφραση πληροφοριών και η δημιουργία περιεχομένου, θα ωφελήσουν τους οργανισμούς τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόβλεψη της Schneider Electric, η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει τα 407 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 με τον αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της να είναι 37,3% μεταξύ 2023 και 2030. H αύξηση της υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών, απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις και υποδομές.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια ματιά στο παρόν και στο μέλλον

Ο Γεράσιμος Μιχαλίτσης, Chief Technology Officer, Netcompany-Intrasoft, υποστηρίζει ότι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει, αν αξιοποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό, και αν υιοθετήσει κατάλληλες στρατηγικές για την προστασία της γλώσσας.

Τον τελευταίο χρόνο η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Τι συνέβη;

70 χρόνια μετά τη γέννησή του, o όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» συνεχίζει να προκαλεί τη φαντασία μας. Στην πράξη, ίσως βέβαια κάπως σιωπηλά, αναπτύσσονται εφαρμογές «αλγοριθμικής» τεχνητής νοημοσύνης, διαφοροποιώντας ήδη πολλές επιχειρήσεις.

Η Netcompany-Intrasoft, για παράδειγμα, αναπτύσσει και προσφέρει διεθνώς ΑΙ εφαρμογές, οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους. Όπως π.χ. σε ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον εντοπισμό απάτης, ή στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών (Αεροδρόμια, Ενέργεια), στην πρόβλεψη βλαβών και την αντιμετώπιση κινδύνων. Πρόσφατα, όμως, είχαμε πράγματι μια εξέλιξη: Αυτή ήταν η έλευση του Generative-AI και εργαλείων όπως το ChatGPT. Ξαφνικά οι υπολογιστές απέκτησαν δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας μέσω του λόγου ή και της εικόνας. Ο καθημερινός χρήστης μπορεί πλέον να συνομιλεί ζωντανά, με συστήματα τα οποία έχουν πρόσβαση σε όλη την ψηφιοποιημένη μας γνώση. Η επιστήμη ήταν εδώ. Μπόρεσε όμως να εφαρμοστεί με έναν νέο και εντυπωσιακό τρόπο.

Πόσο «ριζοσπαστική» πιστεύετε είναι η εξέλιξη; Θεωρείτε ότι είναι ικανή να επηρεάσει σημαντικά τις θέσεις εργασίας;

Σίγουρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Η ευκολία με την οποία παράγεται μεστή επικοινωνία, με περιεχόμενο, γύρω από οποιοδήποτε αντικείμενο, κάνει τον υπολογιστή να φαντάζει πραγματικά «έξυπνος».
Ξεχνάμε, όμως, ότι ευφυία δεν είναι η απλή παράθεση γνώσης. Είναι ο συνδυασμός γνώσεων για τη δημιουργία νέας αξίας. Ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι κάπως παραπλανητικός. Οι GenAI εφαρμογές ουσιαστικά δεν παράγουν κάτι νέο. Άρα, τα εργαλεία αυτά δεν καταργούν τον άνθρωπο. Αντίθετα, επαυξάνουν την ευφυία και την αποτελεσματικότητά του.
Πιστεύω ότι θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να χαθούν. Θα δούμε όμως πράγματι μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς το δυναμικό εκείνο που θα μπορεί να αξιοποιεί το ΑΙ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Θα θριαμβεύσουν εκείνες που θα υιοθετήσουν το ΑΙ για αύξηση αποδοτικότητας, ευελιξίας, καινοτομίας.

Πού βλέπετε την Ελλάδα στην πορεία των εξελίξεων στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης; Θα ακολουθήσει σε επίπεδο εφαρμογών και ανάπτυξης ή θα μείνει πίσω από τις εξελίξεις;

Η χώρα μας διαθέτει ήδη εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα. Από πλευράς μας, στη Netcompany-Intrasoft, έχουμε ήδη δει τις επενδύσεις μας στην νεοφυή επιχειρηματικότητα αλλά και τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΑΙ, να αποδίδουν σημαντικά. Η Ελλάδα, είναι σε θέση να αποτελέσει ενεργό μέρος στην αλυσίδας αξίας ΑΙ, και μάλιστα διεθνώς.
Βλέπω όμως και μια πρόκληση: Τα GenAI μοντέλα αναπτύσσονται από παγκόσμιους κολοσσούς, έχοντας ελλιπή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Βλέπετε, χρειάζεται επένδυση για να επιζήσει μια γλώσσα στο παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό μας μέλλον. Για τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες, η προσπάθεια αυτή δεν είναι καθόλου δεδομένη και δεν θα πρέπει να αφεθεί στον ιδιωτικό τομέα και μόνο. Αν και η συνδρομή του μπορεί να είναι σημαντική, η κυριότητα της στρατηγικής κατεύθυνσης και ο συντονισμός της προσπάθειας, ανήκουν πρωτίστως στην Πολιτεία.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο για τη Xerox

Σε μια εποχή ταχύρρυθμων αλλαγών και ραγδαίων εξελίξεων στο εργασιακό περιβάλλον, η Xerox διακρίνεται όχι μόνο για τις πρωτοβουλίες της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και για την ολοκληρωμένη προσέγγισή της σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι οργανισμοί σε παγκόσμια κλίμακα προσανατολίζονται προς υβριδικά μοντέλα εργασίας και διαβλέποντας ότι η ανάγκη για αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις και ισχυρά μέτρα ασφαλείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ, η Xerox, αξιοποιεί την ισχυρή κληρονομιά στη διαχείριση εγγράφων και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των πελατών της και στην επιχειρησιακή ασφάλεια, στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Xerox βρίσκεται η δέσμευσή της για την αξιοποίηση υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, με στόχο την αναβάθμιση των παραδοσιακών ροών εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας στον εργασιακό χώρο. Μέσω καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση εγγράφων ενθαρρύνει τους οργανισμούς να μεταβούν από τις παραδοσιακές λύσεις που βασίζονται στο χαρτί, σε ένα μέλλον βασισμένο στην ψηφιακή αποδοτικότητα και τη συνδεσιμότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύεται περαιτέρω από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning, επιτρέποντας την έξυπνη αυτοματοποίηση που βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων, με ταχύτητα και ακρίβεια.

Οι προκλήσεις της Κυβερνοασφάλειας
Ωστόσο, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εκτός από σημαντικές ευκαιρίες φέρει και σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στο επίπεδο της κυβερνοασφάλειας. Κι αυτό λόγω του γεγονότος ότι στους σύγχρονους εργασιακούς χώρους αυξάνεται σημαντικά και η εξάρτηση από τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η στρατηγική προσέγγιση κυβερνοασφάλειας της Xerox είναι εξίσου ισχυρή με την ατζέντα της για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με την υιοθέτηση ενός Zero Trust σχεδιασμού, που καλύπτει hardware, software, διαδικασίες και περιεχόμενο, καθώς και λύσεις και υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, στην ασφάλεια των πολυλειτουργικών εκτυπωτών (MFP)/εκτυπωτών, στην ασφάλεια λογισμικού firmware των MFP/εκτυπωτών και στις διαδικασίες διαχείρισης στόλου, η Xerox εγγυάται την προστασία των επιχειρησιακών δεδομένων και δικτύων. Παράλληλα, οι συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία ConnectKey® της Xerox αντανακλούν εξίσου τη δέσμευση της εταιρείας για ασφάλεια, μέσα από μια τετραπλή προσέγγιση, που περιλαμβάνει την πρόληψη, τον εντοπισμό, την προστασία και εξωτερικές συνεργασίες με κορυφαίους εταίρους στον τομέα, όπως την Trellix® και τη Cisco®. Από την πιστοποίηση χρηστών και τα μέτρα ελέγχου πρόσβασης, μέχρι την επαλήθευση του λογισμικού firmware, η Xerox θέτει υψηλά τον πήχη για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Την ίδια στιγμή η εταιρεία επενδύει στις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας ΙΤ, συνεργάζεται με ειδικούς του κλάδου και ενθαρρύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τις νέες μορφές επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής.

H εταιρεία αναγνωρίζεται διαχρονικά για την καινοτομία και την ασφάλεια που προσφέρει στον ψηφιακό χώρο, όπως αποδεικνύεται και από την έκτη συνεχόμενη διάκρισή της από την Keypoint Intelligence, με το βραβείο Buyers Lab (BLI) 2024 Smart Workplace Software Line of the Year.
Η Xerox ως συνοδοιπόρος κάθε Οργανισμού στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού δείχνει στην πράξη τη δέσμευσή της για την κυβερνοασφάλεια. Με προτεραιότητα την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και της εμπειρίας των πελατών, εξασφαλίζει ισχυρές ψηφιακές υποδομές, που αποτελούν τη βάση για την ομαλή ψηφιακή μετάβαση. Καθώς οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, οι πρωτοβουλίες της Xerox γίνονται οδηγός για την ενσωμάτωση υπηρεσιών και λύσεων προηγμένης τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλέστερο ψηφιακό μέλλον.

Επεκτείνουμε παντού και για όλους τον ψηφιακό μετασχηματισμό

H Κοινωνία της Πληροφορίας υλοποιεί το όραμα για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη.
Η ορθή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ένταξή τους στις καθημερινές συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι μονόδρομος για όποια χώρα θέλει να προσφέρει ευημερία και πρόοδο στους πολίτες της και ευκαιρίες ανάπτυξης στην επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα. Έχει αναληφθεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο, όχι μόνο σχετικά με την ψηφιοποίηση, αλλά και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα πολύ απαιτητικά, έργα με προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά διέπουν οριζόντια το ελληνικό Δημόσιο. Όλος αυτός ο συντονισμός σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται από την ΚτΠ χωρίς να έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ορόσημο εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Στόχος μας και το 2024 παραμένει η ενίσχυση του ψηφιακού και ευέλικτου χαρακτήρα του κράτους, ώστε να εμπεδωθεί μια στέρεη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επικεντρωνόμαστε, λοιπόν, στο επόμενο και βασικό στάδιο που είναι η επίτευξη των στόχων τους οποίους εξυπηρετεί η στρατηγική της εταιρείας. Στόχοι που δεν είναι άλλοι από την επιτυχή υλοποίηση έγκαιρα και αποτελεσματικά των μεγάλων ψηφιακών έργων, τους οποίους σχεδίασε και προκήρυξε σε καίριους τομείς της ελληνικής κοινωνίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η ΚτΠ.

Κινούμαστε δυναμικά για να επεκτείνουμε παντού και για όλους τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στην κορυφή των ψηφιακών μας παρεμβάσεων είναι η Δικαιοσύνη και η Υγεία. Με το εμβληματικό και σύνθετο έργο του E-Justice, που θα επιτρέψει την επιτάχυνση της απονομής της, αλλά και η τηλεϊατρική που αναμένεται να καλύψει όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Προχωράμε εντατικά τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov ERP), την ενιαία ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (CRM), όπως και σειρά μικρότερων έργων με αντικείμενο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό δημοσίων φορέων. Πολύ σημαντική είναι και η υλοποίηση των έργων που αφορούν στην ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων Cloud υποδομών, καθώς και την προμήθεια -για πρώτη φορά- υπηρεσιών Public Cloud για λογαριασμό του Δημοσίου. Επίσης, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που καταβάλλουν η Κυβέρνηση και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξασφαλίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση των συστημάτων cyber security κρίσιμων υποδομών των φορέων του υπουργείου, με στόχο να φτιάξουμε μια πολύ πιο ασφαλή Ελλάδα στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναφέρεται στη ριζική αλλαγή και την εξέλιξη των οργανισμών, των κοινωνιών και της οικονομίας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Η επιτυχής προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές απαιτεί στρατηγική σκέψη, επενδύσεις σε τεχνολογία και εκπαίδευση, καθώς και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον ψηφιακό τομέα. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας προχωράμε αποφασιστικά σ’ αυτή την κατεύθυνση και συνεχίζουμε με τη δύναμη που αντλούμε από την ίδια την κοινωνία.