Μπορεί το public cloud να δώσει λύση στην εκρηκτική αύξηση των δεδομένων;

Η εκρηκτική αύξηση των δεδομένων δημιουργεί μια νέα προσέγγιση για το storage, καθώς χρειαζόμαστε υποδομές που θα μπορούν να επεκτείνονται σε τεράστια κλίμακα, χωρίς να γίνεται πιο πολύπλοκη η διαχείρισή τους και χωρίς να συνοδεύονται από το απαγορευτικό κόστος που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης και τον κλασικό τρόπο διαχείρισης. Tα public clouds επιχειρούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση (διαχειριζόμενα, για παράδειγμα, την πολυπλοκότητα), ωστόσο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση, καθώς μπορεί να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα.

Για παράδειγμα, στα public clouds οι επιχειρήσεις καλούνται να μεταφέρουν τα δεδομένα τους έξω από τις εγκαταστάσεις τους και υποχρεώνονται να υιοθετήσουν μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τις απαιτήσεις του storage (“one size fits all’). Μερικές επιχειρήσεις ξεπερνούν το πρόβλημα,αποφασίζοντας να υλοποιήσουν το δικό τους public cloud – όμως αυτό αποτελεί μια ακριβή εναλλακτική, η οποία είναι ακατάλληλη για την πλειοψηφία των εταιρειών. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το κλειδί της όλης υπόθεσης: αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις είναι ένα εύχρηστο μοντέλο λειτουργίας, όπως αυτό των public clouds, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα ασφαλείας, ελέγχου και συνολικού κόστους χρήσης/λειτουργίας (TCΟ). Μέχρι πρόσφατα ήταν απλώς ανέφικτο να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις, όμως η έλευση του software-defined storage αλλάζει τα δεδομένα.

Το software-defined storage αποτελεί μια εντελώς νέα προσέγγιση στη διαχείριση ενός διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων. Η κεντρική ιδέα του είναι η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης με τρόπο που θυμίζει τον τρόπο λειτουργίας ενός public cloud, δίνοντας τη δυνατότητα στους developers να παρέχουν υπηρεσίες storage μέσω διαδικασιών “self-service”. Επιπλέον, καθώς πρόκειται για ένα ανοικτό οικοσύστημα, διάφοροι κατασκευαστές και συνεργάτες τους μπορούν να συνεργαστούν ως μια ενιαία κοινότητα, προκειμένου να προσδιορίσουν εκ νέου την έννοια της παροχής και της διαχείρισης του storage. Mε αυτόν τον τρόπο, το software-defined storage μπορεί να εξελίσσεται παράλληλα με τις καινοτόμες τεχνολογίες storage και να προσφέρει στις επιχειρήσεις δυνατότητες, οι οποίες καλύπτουν τις νέες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Ετσι, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν το μοντέλο λειτουργίας των πολύ μεγάλων (web-scale) κέντρων μηχανογράφησης, χωρίς να χρειαστεί να προσλάβουν χιλιάδες εξειδικευμένους τεχνικούς προκειμένου να κτίσουν ένα περιβάλλον που θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να διαλέξουν αν θέλουν την καλύτερη δυνατή τεχνολογία storage ή την εύκολη λειτουργία και διαχείριση των υποδομών τους, καθώς σήμερα μπορούν να πετύχουν και τα δύο. Με λίγα λόγια, το software-defined storage επιτρέπει την πολύ μεγάλη απλοποίηση του storage μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας, ενώ παράλληλα διατηρεί, ή και διευρύνει, τις δυνατότητες των συστημάτων στα οποία έχει ήδη επενδύσει μια επιχείρηση.

Στο άμεσο μέλλον, η τεχνολογία του software-defined storage θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών ή τη Διεύθυνση Πληροφορικής μιας επιχείρησης να προσφέρουν εύχρηστες καταναλωτικές υπηρεσίες storage, διατηρώντας όμως το επίπεδο ασφαλείας, ελέγχου και αξιοπιστίας που προσφέρει ένα private cloud. Μέσα από μια οργανωμένη και εντελώς αυτοματοποιημένη διαδικασία, οι χρήστες θα μπορούν με ένα κλικ να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες storage για οποιοδήποτε τύπο δεδομένων χρειάζονται (block, file, object, κ.λπ.), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Τα συστήματα αποθήκευσης του μέλλοντος θα μπορούν να επεκτείνονται σε τεράστια κλίμακα και ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων, διατηρώντας την ευελιξία και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα public clouds. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα software-defined συστήματα storage θα προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, γεγονός που θα αλλάξει εντελώς τα οικονομικά δεδομένα για τα πολύ μεγάλα (web- scale), on-premise συστήματα storage για επιχειρήσεις. Σύντομα, οι επιχειρήσεις θα ανακαλύψουν ότι η διαχείριση των συστημάτων storage όχι μόνον έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ, αλλά συνοδεύεται από πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και πλούσιες τεχνικές δυνατότητες.