Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτου πρέπει να αντιδρούν γρήγορα στις επιδράσεις που δέχονται από την αγορά, να είναι πιο ευέλικτες και να είναι καλύτερα εξοπλισμένες, ώστε να μετατρέπουν τα δεδομένα σε ιδέες. Ως εκ τούτου, η διαχείριση των δεδομένων και οι ποικίλες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται γι΄ αυτόν το σκοπό ανήκουν στις προτεραιότητές τους.

Η αγορά αυτοκινήτου πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής και τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν. Οι σύγχρονες λύσεις Πληροφορικής μπορούν να αποτελέσουν το τεχνολογικό σύμμαχό τους, προσφέροντάς τους περισσότερη ευελιξία, κάνοντάς τις πιο παραγωγικές, βοηθώντας τις να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να μειώσουν το κόστος τους. Τέτοιες λύσεις είναι οι εξής:

BI (Business Intelligence). H έγκαιρη διαθεσιμότητα των δεδομένων στο απαιτούμενο format είναι αποφασιστική για τη λήψη των αποφάσεων σε μια εταιρεία. Οι λύσεις BI δίνουν σε μια αυτοκινητοβιομηχανία εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για μια ευέλικτη υποδομή, η οποία θα δώσει στους μάνατζερ εκείνη την οπτική της εταιρείας που χρειάζονται. Η σωστή αξιοποίηση των εργαλείων BI μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη, αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, οδηγώντας, παράλληλα, σε μια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

BPM (Business Process Management). Για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου, με διεθνή παρουσία σε πολλές χώρες, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, καθώς με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η πρόσβαση στην κρίσιμη επιχειρησιακή πληροφορία σε real time και κατ’ επέκταση μπορεί να λαμβάνει σωστές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Για παράδειγμα, τα τμήματα μάρκετινγκ πρέπει να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για το που βρίσκονται σε σχέση με τους μηνιαίους στόχους τους. Για την αυτοματοποίηση και διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών μπορεί να βοηθήσει ένα ευέλικτο και ενσωματωμένο σύστημα ERP. To οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει και την έλλειψη συντονισμού ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα, δίνοντας έτσι τέλος σε προβλήματα όπως είναι οι καθυστερήσεις στη διανομή της πληροφορίας και οι ασυμφωνίες που δημιουργούνται μεταξύ πωλήσεων και προβλέψεων, συνεργασίας και διαχείρισης αποθεμάτων.

Ενα καλοσχεδιασμένο σύστημα ERP μπορεί να προσδώσει μια ευελιξία στην επιχείρηση, επιτρέποντας την παροχή της σωστής πληροφορίας, στο σωστό άτομο, στη σωστή στιγμή. Επιπλέον, μπορεί να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων.

CRM. H ικανότητα να ξέρεις τι θέλουν οι πελάτες σου αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση. Για μια αυτοκινητοβιομηχανία είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικότερα με τους πελάτες της, αλλά και να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ένα άρτιο σχεδιασμένο και υλοποιημένο σύστημα CRM.

CCDB. Η ανάπτυξη μιας Common Customer Data Base (CCDB) μπορεί να βοηθήσει μια αυτοκινητοβιομηχανία ή μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων να ενισχύει τις σχέσεις της με τους πελάτες της και να βελτιώσει την εικόνα του brand. Μια CCDB μπορεί να βοηθήσει στη συνένωση διαφορετικών χαρακτηριστικών των πελατών, παρέχοντας μια καλύτερη κατανόηση για το προφίλ του εκάστοτε πελάτη. Καθώς τα δεδομένα του πελατολογίου της εκάστοτε εταιρείας συγκεντρώνονται από διαφορετικούς dealers, οι διαδικασίες συλλογής δεδομένων δεν είναι ενιαίες ανάμεσα σε όλες τις αντιπροσωπείες και συνεργάτες της εταιρείας.

Η διαχείριση των διαφορετικών πηγών δεδομένων μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα, αν υπάρχουν κάποια ελάχιστα κοινά πεδία που αφορούν την επαφή με τον πελάτη. Μια βάση CCDB μπορεί, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί για πολλές καμπάνιες cross selling, κάνοντας ανοίγματα στους υπάρχοντες πελάτες με πολύ μικρότερο κόστος. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής ενημέρωση των πελατών για τα νέα προϊόντα, προσφέροντας τους έξτρα κίνητρα για αγορές. Ταυτόχρονα, μειώνεται το κόστος απόκτησης νέων πελατών.

Real time inventory. Σε μια εποχή όπου τα κέρδη στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πετσοκομμένα, χρειάζονται να εφαρμοστούν πρακτικές που θα οδηγούν σε μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής τους. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν τα συστήματα real time inventory. Αυτά τα συστήματα μπορούν να εκτιμούν καλύτερα τις ελλείψεις στις γραμμές παραγωγής, να οδηγούν σε βέλτιστο σχεδιασμό της παραγωγής και να μειώνουν τους χρόνους downtime. Μπορούν, δε, να συνδυάζουν εφαρμογές με βάσεις δεδομένων και δικτυακές συσκευές εισόδου, όπως PCs και barcodes printers, ενώ η πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα μπορεί να γίνεται μέσω του Web για καλύτερη και πιο άμεση προσβασιμότητα.


Remote training. Η κρίση σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει στην αγορά αυτοκινήτου, οδηγεί τις επιχειρήσεις του χώρου, ώστε να αναζητούν τρόπους περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ετσι, είναι επιτακτική ανάγκη οι αυτοκινητοβιομηχανίες να κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού με την κυκλοφορία νέων μοντέλων, με προηγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Εξίσου σημαντικό είναι να διαμοιράζεται αυτή η γνώση στις πωλήσεις, στο marketing και στα κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών.

Συνάμα, η πίεση χρόνου και το κόστος των φυσικών επισκέψεων – λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα τοπικών γραφικών, διασκορπισμένων σε πολλές διαφορετικές περιοχές – δυσχεραίνει αρκετά την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης διαμοιρασμού της γνώσης. Λύση σε  αυτό το πρόβλημα μπορεί να δώσει η ανάπτυξη ενός συστήματος απομακρυσμένης εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού σε audio και video μορφή, επιβαρύνοντας κατά το δυνατό λιγότερο το δίκτυο και δεσμεύοντας μικρότερο bandwidth.

Καθώς, λοιπόν, η διεξαγωγή του remote training μπορεί να επιβραδύνει την εκτέλεση άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στο εταιρικό δίκτυο, π.χ. του CRM, χρειάζεται αφενός η προμήθεια έξτρα bandwidth και αφετέρου ένας προγραμματισμός στις εκπαιδεύσεις εξ αποστάσεως, ώστε αυτές να λαμβάνουν χώρα σε ώρες που δεν είναι αιχμής.

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω SMS. Ενα ακόμα σημαντικό θέμα που καλούνται να διευθετήσουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι η διαθεσιμότητα σημαντικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Αν, για παράδειγμα, ένας πελάτης έχει ένα πρόβλημα θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα τοπικό γραφείο, να καταγραφεί η περίπτωσή από το προσωπικό, το οποίο στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με το σχετικό διανομέα ή τμήμα service, για να το ενημερώσει σχετικά με το πρόβλημα. Ομως, δεν αρκεί μόνο αυτό.

Ο διανομέας ή το τμήμα service θα ελέγξει το στοκ και θα ενημερώσει στη συνέχεια το τοπικό γραφείο. Το οποίο στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον πελάτη, για να ικανοποιήσει το αίτημά του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει μερικές ημέρες. Ωστόσο, τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ πιο απλά και γρήγορα με την αρωγή της τεχνολογίας. Στόχος στην προκειμένη περίπτωση είναι να μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στην πληροφορία ακόμα και όταν δεν είναι στο γραφείο ή δεν έχει πρόσβαση στο Internet.

Μια λύση βασισμένη σε SMS που «κουμπώνει» στην υποδομή IT της εταιρείας μπορεί να διασφαλίσει ότι η ζητούμενη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις. Και θα επιτρέπει στους dealers να μοιραστούν πληροφορίας με τους servers της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκονται.

Λύσεις για αντιπροσωπείες
Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτου χρησιμοποιούν εφαρμογές που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις βοηθάνε να οργανώσουν και να βελτιστοποιήσουν τις εργασίες τους. Οποια λύση και αν επιλέξει μια αντιπροσωπεία θα πρέπει, καταρχήν, να φροντίσει ώστε να διαθέτει μια ανοικτή αρχιτεκτονική, που θα επιτρέπει την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υπολογιστικές πλατφόρμες.

Επιθυμητή είναι και η δυνατότητα κλιμάκωσης των δυνατοτήτων και λειτουργιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ή μελλοντικές ανάγκες. Επιπλέον, δεδομένη θεωρείται η δυνατότητα σύνδεσης της εκάστοτε αντιπροσωπείας με την υποδομή IT των αυτοκινητοβιομηχανιών που αντιπροσωπεύει, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις μεταβολές της ζήτησης.

Cloud και mobility
Το cloud αρχίζει, πλέον, να χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερες εταιρείες, χάρη στην ευελιξία και στα πλεονεκτήματα κόστους που προσφέρει, όπερ σημαίνει ότι η λογική χρησιμοποίησης μιας εφαρμογής online, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, κερδίζει συνεχώς πόντους, έναντι της κτήσης της. Οι λύσεις private cloud φαίνεται, επίσης, να προτιμώνται, καθώς συνδυάζουν τα οφέλη του cloud με τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας. Μια ακόμα τάση της εποχής που πρέπει να εκμεταλλεύονται οι εφαρμογές που σχεδιάζονται για τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτου είναι το mobility.

H επόμενη δεκαετία θα φέρει επαναστατικές αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι αποφασιστικά για τη μετάβαση στην εποχή του smart mobility. Oι τεχνολογικές καινοτομίες και ειδικά το διασυνδεδεμένο όχημα θα επεκτείνουν την αξία των αυτοκινήτων πέρα από τα αυτονόητα οφέλη της μεταφοράς, επισημαίνοντας την ανάγκη για περισσότερες λύσεις mobility.  To επιχειρηματικό μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας εξελίσσεται σε μια μορφή, όπου ο ρόλος του οχήματος ως μια διασυνδεδεμένη πλατφόρμα συσκευών αποκτά όλο και περισσότερο σημασία.

Τα αυτοκίνητα πλέον δεν είναι απομονωμένα όσον αφορά τις δυνατότητες επικοινωνίας τους. Το mobile Internet διεισδύει όλο και περισσότερο στο εσωτερικό τους, ενώ οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία mobile. Στο μέλλον όλα τα αυτοκίνητα θα αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος, με το οποίο θα επικοινωνούν συνεχώς. Για να αντλούν πληροφορίες που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την κίνηση στους δρόμους ή με την ύπαρξη παγετού. Οι δυνατότητες που προσφέρει το smart mobility στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι απεριόριστες, ενώ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας.