Στις 6 Οκτωβρίου 2009 εκτοξεύει η DigitalGlobe τον WorldView-2 από τις βάσεις της Boeing στην Καλιφόρνια (Vandenberg Air Force Base).

Ενενήντα ημέρες μετά η AVMap προμηθεύει στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά εικόνες και συναφή προϊόντα του μοναδικού εμπορικού δορυφόρου που προσφέρει 8 μπάντες με απαράμιλλη ακρίβεια, ευελιξία, και φασματική ποικιλομορφία.
Ο WorldView-2, κόστους περίπου 400 εκατ. δολάρια, θα πετάξει σε ύψος 800km και θα λαμβάνει εικόνες ακρίβειας 0,46m στο Ναδίρ με ικανότητα λήψης 975.000km2 / ημέρα, αναλογία που δεν έχουμε ξαναδεί σε εμπορικό δορυφόρο. Η αναβάθμιση των δορυφορικών εικόνων και προϊόντων ενδιαφέρει άμεσα τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας, της ναυσιπλοΐας, της βιομηχανίας, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που έχουν πλέον την δυνατότητα άμεσου προγραμματισμού λήψεων.