Η Amazon Web Services (AWS) ενίσχυσε, το 2014, την ηγετική της θέση ανάμεσα στους παρόχους public cloud, ενώ η Microsoft παρουσίασε ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 96%.

Σύμφωνα με έρευνα της Synergy, τα έσοδα τριμήνου από υποδομές cloud – συμπεριλαμβανομένων infrastructure as a service (IaaS), platform as a service, private cloud και υβριδικού cloud – διαμορφώθηκαν στα 5 δις. δολ., με τα έσοδα δωδεκαμήνου να ξεπερνούν τα 16 δις., αυξημένα κατά 48% ετησίως. Η αύξηση αυτή των εσόδων αντικατοπτρίζει την όλο και ευρύτερη αποδοχή των υπηρεσιών public cloud από τις επιχειρήσει, με ιδιαίτερη ζήτηση στο IaaS. Η Synergy σημειώνει ότι το 2014, το μερίδιο αγοράς της AWS παγκοσμίως ανήλθε στο 28%, ενώ ακολουθούν οι Microsoft (10%), IBM (7%), Google (5%), Salesforce (4%) και Rackspace (3%).