Με την υπηρεσία «Ψηφιακή Πραγματογνωμοσύνη» η ΑΧΑ δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να πάνε το όχημά τους, όποτε επιθυμούν, σε ένα από τα συμβεβλημένα συνεργεία και εκεί να γίνει αξιολόγηση ζημιάς αυτοκινήτου από πραγματογνώμονες σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

«Για την Ψηφιακή Πραγματογνωμοσύνη αξιοποιήσαμε το δίκτυο από συνεργαζόμενα συνεργεία, στα οποία οι πελάτες μπορούν να πηγαίνουν ώστε να γίνεται σε πραγματικό χρόνο η αξιολόγηση της ζημιάς από πραγματογνώμονα, χωρίς τη φυσική του παρουσία. Ήδη η Ψηφιακή Πραγματογνωμοσύνη χαίρει ευρείας αποδοχής από τους πελάτες μας…» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής Λειτουργιών της ΑΧΑ, Λυκούργος Πέτροβας.