Η InTTrust βραβεύτηκε από την IBM για την απόδοσή της το 2ο εξάμηνο του 2014 και το 1ο εξάμηνο του 2015 στην προώθηση των Power Systems.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες και Service Provider της ΙΒΜ, η InTTrust επενδύει συνεχώς στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της και έχει διακριθεί στο υψηλό επίπεδο πιστοποίησης “Specialty”στην κατηγορία των Power Systems.