Το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων, του backup και των λύσεων recovery προέρχεται από την ανάγκη μείωσης του χρόνου του παράθυρου backup αλλά και της παροχής ταχύτερων χρόνων restore και recovery.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις εταιρείες που έχουν χρειάζονται να βελτιώσουν την απόδοση και την χρήση των πόρων backup που διαθέτουν σε περιβάλλοντα, τα οποία γίνονται ολοένα και πιο virtualized. Τα νέα σχήματα προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν τόσο σε επενδύσεις OPEX και CAPEX.

Επιπρόσθετα η ολοένα και γρηγορότερη υιοθέτηση virtual servers αλλά και desktops, όπως και εκρηκτική ανάπτυξη του όγκου των δεδομένων αλλά και το I/O πιέζουν σημαντικά την υπάρχουσα υποδομή, οδηγώντας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών βελτιστοποίησης όπως το deduplication. Πέρα από αυτό όμως πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε εξέταση των λύσεων αλλά και των διαδικασιών που χρησιμοποιούν για την προστασία των δεδομένων.

Σύμφωνα με αναλυτές της IDC, οι λύσεις προστασίας δεδομένων, που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορούν να παρέχουν μια πλατφόρμα ανάκτησης, ασφαλούς backup με χαρακτηριστικά κλιμάκωσης, με μεγαλύτερη ευκολία εγκατάστασης, διαχείρισης αλλά και με χαμηλότερο κόστος.

Μετασχηματισμός των αρχιτεκτονικών
Το backup και το recovery των δεδομένων αποτελούν βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και βιομηχανίας. Παρά το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρήση συστημάτων που στηρίζονται σε δίσκους έχει ξεπεράσει πολλά ζητήματα ταχύτητας, που σχετίζονται με τις παραδοσιακές μεθόδους backup και recover όπως για παράδειγμα τα tapes, δεν έχουν υπάρξει αντίστοιχες βελτιώσεις για την ταχύτητα των backups ή στο χρόνο του restore ή του recovery.

Οι λύσεις σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπορούν να ολοκληρώνονται με τις υπάρχουσες υποδομές και διαδικασίες ώστε να βελτιώνουν την απόδοση των πόρων backup. Αυτό είναι σαφώς αληθινό για πελάτες, οι οποίοι διαχειρίζονται μια ολοένα και μεγαλύτερη virtual υποδομή και χρειάζεται να μειώσουν το Ι/Ο throughput των virtual συστημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά αλλά και τα κεφαλαιακά κόστη.

Η υιοθέτηση με ολοένα και μεγαλύτερους ρυθμούς τεχνολογικών, όπως είναι το virtualization, το deduplication, το cloud computing αλλά και άλλων, μαζί νε διάφορα initiatives για μείωση του συνολικούς κόστους αλλά και του consolidation του datacenter, οδηγεί πολλές εταιρείες όπως αναφέραμε και παραπάνω στο μετασχηματισμό διαδικασιών και αρχιτεκτονικών. Σύμφωνα με την IDC και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται μια αύξηση στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο χώρος της προστασίας δεδομένων αλλά και λύσεων recovery, κάτι που οφείλεται όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς στις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες των πελατών.

Επιπρόσθετα η ανάπτυξη αυτή σχετίζεται με τις εταιρείες που υλοποιούν λύσεις server και desktop virtualization, όπως και μεθοδολογίες μείωσης δεδομένων αλλά και αρχιτεκτονικές public και private cloud.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για την προστασία προέρχεται από εταιρείες, οι οποίες αναγνωρίζουν την αξία των δεδομένων, όπως και όλες τις απαιτήσεις λόγω κανόνων συμμόρφωσης που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να διατηρούν, κατηγοριοποιούν και να προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα. Πολλές εταιρείες τώρα βλέπουν τις συνέπειες που μπορεί να έχουν σε ένα οργανισμό και ειδικότερα σε θέματα branding, τυχόν απώλεια ή κλοπή δεδομένων.

Αν σε αυτά προσθέσουμε τα μικρότερα budgets, αλλά και το μειωμένο προσωπικό που έχουν τα τμήματα IT, αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και πιο ευαίσθητες σε θέματα χρόνου και κόστους όταν το IT πρέπει να εμπλακεί σε διαδικασίες backup ή recovery δεδομένων. Καθώς η αύξηση των δεδομένων συνεχίζεται, οι οργανισμοί θα πρέπει να αντεπεξέλθουν σε μεγαλύτερες ανάγκες προστασίας των δεδομένων.

Εχοντας περισσότερα δεδομένα για τη λήψη backup, οι οργανισμοί απαιτούν επιπλέον φυσική υποδομή. Πέρα από τα παραπάνω όμως, οι επιχειρήσεις έχουν την πίεση να προσφέρουν μεγαλύτερους χρόνους recovery. Πλέον είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιαίτερα πιεστικών SLAs για την όσο το δυνατόν ταχύτερο recovery.


Ο αντίκτυπος του virtualization
Η αύξηση του virtualization έχει μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο προστατεύονται τα δεδομένα και τα συστήματα, γίνονται backup αλλά και ανακτώνται. Οι επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει και υιοθετήσει το server virtualization, κυρίως γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να τρέχουν πολλαπλές εφαρμογές σε κάθε φυσικό server και βελτιώνει τη χρήση των πόρων του υπάρχοντος hardware. Με αυτό τον τρόπο, η ανάγκη για αγορές επιπλέον συστημάτων μειώνεται – τουλάχιστον θεωρητικά.

Επιπλέον πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τη βελτίωση στο business continuity και στην απόδοση των workloads. Το virtualization χρησιμοποιείται πλέον για εφαρμογές που βρίσκονται σε στάδιο παραγωγής και φιλοξενεί κρίσιμα δεδομένα, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τις απαιτήσεις για γρήγορο αποτελεσματικό και αξιόπιστο backup αλλά και recovery. Επακόλουθο λοιπόν είναι ότι η ανάγκη για εξορθολογισμένες και περιεκτικές διαδικασίες προστασίας και recovery είναι περισσότερο ζωτικής σημασίας από ποτέ.

Όμως το virtualization έχει φέρει μια σειρά από νέες προκλήσεις όπως:
• Εκρηκτική αύξηση των δεδομένων και της απαιτούμενης αποθηκευτικής χωρητικότητας για το backup των δεδομένων
• Αύξηση στα δικτυακά και I/O bottlenecks, τα οποία με τη σειρά τους έχουν επίπτωση στο backup, όπως και στο παράθυρο των backups αλλά και στα SLAs για το χρόνο recovery
• Περιορισμένη επεξεργαστική ισχύ για την ολοκλήρωση των backups.

Παρά το γεγονός ότι το virtualization, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να έχει βοηθήσει σε πολλά περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με το IT δημιουργώντας μια πιο δυναμική υποδομή, η διαχείριση του virtualization είναι αρκετά περίπλοκη, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η φυσική υποδομή τερματίζει και ο αριθμός των virtual συστημάτων εκτοξεύεται.

Ο επιπλέον φόρτος, που σχετίζεται με το backup των virtual συστημάτων, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον τεχνητό περιορισμό των virtual συστημάτων ανά host. Αλλος ένας περιορισμός με το παραδοσιακό backup σε ένα vrtualized περιβάλλον είναι να η υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων με ένα ενιαίο backup window. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορεί να μην επιτρέπουν την ανάκτηση σε επίπεδο image του πλήρους συστήματος.

Οι επιπτώσεις του data deduplication
Η χρήση του data deduplication αυξάνεται συνεχώς στα περιβάλλοντα τόσο μεσαίων όσο μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους για να αντεπεξέλθουν στην αύξηση των δεδομένων. Η αύξηση αυτή προέρχεται από νέες εφαρμογές, την ευρεία χρήση του virtualization, το διαμοιρασμό αρχείων, την ανάγκη για τη διατήρηση των ψηφιακών εγγράφων και άλλους παράγοντες.

Καθώς τα budgets των τμημάτων IT μειώνονται, η ανάγκη αντιμετώπισης της αύξησης των δεδομένων γίνεται πιο επιτακτική καθώς οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να μειώσουν τόσο τα λειτουργικά όσο και τα κεφαλαιακά κόστη. Το deduplication όχι μόνο βοηθά στην αποτελεσματικότητα του storage μειώνοντας το κόστος, αλλά ελαφραίνει και το φόρτο εργασίας των περιβαλλόντων IT.

Το deduplication δεδομένων διευθετεί τις προκλήσεις της διαχείρισης των δεδομένων, του backup και της αναποτελεσματικότητας των δικτύων. Καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνει υπάρχει μια μη αναλογική σχέση ανάμεσα στον αριθμό του προσωπικού του τμήματος IT και στον όγκο των δεδομένων που απαιτούν διαχείριση. Το deduplication μειώνει το αποτύπωμα των δεδομένων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν το budget τους αλλά και το προσωπικό τους στα όρια που έχουν προσδιορίσει.

Αντίστοιχα καθώς το κενό ανάμεσα στην ισχύ των servers και στο χώρο των δίσκων αυξάνει, οι εταιρείες χρειάζονται λύσεις που βοηθούν στη βελτίωση της απόδοσης σε όλο το περιβάλλον αλλά και στο δίκτυο. To data deduplication βελτιστοποιεί την υπάρχουσα φυσική και virtual υποδομή, στέλνοντας λιγότερα δεδομένα μέσω του δικτύου (τοπικού ή μη).

Επιπλέον βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης για θέματα εξυπηρέτησης και βοηθά στην ικανοποίηση των ολοένα μικρότερων παράθυρων backup.

Επιπλέον πλεονεκτήματα του deduplication είναι τα ακόλουθα:
• Αποτελεσματική διαχείριση πόρων και μείωση δαπανών, που περιλαμβάνει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στις απαιτήσεις ψύξης, στην απαιτούμενη χωρητικότητα, στο bandwidth του δικτύου αλλά και στο προσωπικό του τμήματος IT.
• Ικανότητα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στους δίσκου ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του recovery.
• Το backup που στηρίζεται στου δίσκους, το οποίο πλέον γίνεται εφικτό για περισσότερες εφαρμογές, κυρίως λόγω της μείωσης της τιμής ανά Gigabyte – εξαιρουμένης της τελευταίας περιόδου-, ειδικά σε περιπτώσεις συνδυασμού με το deduplication. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος του δίσκου, καθίσταται το ίδιο αν όχι μικρότερο από το κόστος του tape.

Παρά τα πολλαπλά οφέλη, υπάρχουν πολλά κόστη, τα οποία σχετίζονται με το deduplication και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εμφανή εξαρχής Το αρχικό κόστος για τις μηχανές replication μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.


Θέματα ασφάλειας
Ακόμα και αν οι εταιρείες βάζουν την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων σαν την κορυφαία προτεραιότητα, η πρακτική δηλώνει κάτι τελείως διαφορετικό. Τα τμήματα IT πάντα πάλευαν για να στριμώξουν το backup των συστημάτων σε ένα παράθυρο χρόνου και η προσθήκη της κρυπτογράφησης επεκτείνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασία.

Καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνει συνεχώς, η κρυπτογράφηση καθίσταται μια πιο δύσκολη πώληση. Οι τεχνολογίες μείωσης του όγκου δεδομένων, μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να προστατέψει όλα τα δεδομένα της, μπορεί να εστιάσει σε αυτά που θεωρεί πνευματική ιδιοκτησία ή αφορούν σε στοιχεία των πελατών της.

Ένα ακόμη θέμα, το οποίο θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα τμήματα IT είναι ότι λόγω των ιδιαίτερα σφικτών budgets, δεν αυξάνει ο αποθηκευτικός χώρος που διαχειρίζεται το τμήμα IT. Ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν μπορεί να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο, αυτό δε σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν αυξάνονται. Οι εργαζόμενοι μπορούν πολύ εύκολα να αγοράσουν εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και να τους συνδέσουν στους υπολογιστές, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο μη δομημένα δεδομένα, τα οποία είναι εκτός του ελέγχου του IT.

Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα αναμένεται να δοθεί μέσω των υπηρεσιών cloud storage, αφού με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του ελέγχου.