Ένα νέο project, σε κεντρικό επίπεδο, το οποίο θα αλλάξει το καθεστώς τιμολόγησης των προϊόντων που εισάγονται από τη μητρική εταιρεία, στην «BASF Hellas», θα υλοποιηθεί μέσα στη νέα χρονιά.

Με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου, τα προϊόντα που θα παραδίδονται στους πελάτες από την «BASF SE» θα τιμολογούνται πλέον από την «BASF Hellas». Στην Ελλάδα η τιμολόγηση «Τα τιμολόγια αυτά δεν θα εκδίδονται πια στην BASF Γερμανίας, αλλά θα περάσουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ελληνικής εταιρείας και η τιμολόγηση θα γίνεται από εδώ», λέει στο NetFAX  ο Δημήτρης Αμούργης, IT Manager της «BASF Hellas».

«Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές  στο ERP που χρησιμοποιούμε. Θα υπάρχει μία εικονική απεικόνιση ότι εισήχθησαν και εξήχθησαν αυτομάτως όλα τα προϊόντα και μετά εμείς θα προβαίνουμε στην τιμολόγηση τους. Ουσιαστικά, εμείς θα ελέγχουμε όλο το σύστημα είσπραξης των ποσών από τους πελάτες», συμπληρώνει ο Δημήτρης Αμούργης.

Τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο Αυτήν την περίοδο το τμήμα Πληροφορικής της «BASF Hellas» υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο διάφορα projects που έχουν να κάνουν με το κομμάτι του digitalization. «Θέλουμε τη χειροκίνητη διαδικασία και τα approval flow, που γίνονται με ένα με ένα document management, να τα περάσουμε σε αυτοματοποιημένες μορφές, ηλεκτρονικά», σημειώνει ο Δημήτρης Αμούργης.

Τη διαδικασία, για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αδελφές εταιρείες στο εξωτερικό, αναπτύσσει εσωτερικά το Τμήμα Πληροφορικής μέσω Microsoft Power Apps. Ομαδοποιήσεις, συλλογή στοιχείων από αγρούς, πειράματα και δεδομένα από άλλες διαδικασίες περνούν πλέον μέσω τάμπλετ σε μία βάση δεδομένων στην «BASF Hellas» και στη συνέχεια ενημερώνεται μία άλλη βάση δεδομένων στο εξωτερικό. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν από πέρσι και στις αρχές Ιανουαρίου τέθηκαν σε εφαρμογή.

Στόχος η υλοποίηση του Expenses Report Επίσης η εταιρεία επιδιώκει να υλοποιήσει το Expenses Report, εφαρμογή που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των εργαζομένων σε ό,τι αφορά έξοδα κίνησης, διαμονής, και δημοσίων σχέσεων, σε μία πλατφόρμα που θα ελέγχει την ορθότητα των εγγραφών κατόπιν θα μεταβιβάζει τα αιτήματα αυτά προς έγκριση από τους διευθυντές τμημάτων και πραγματοποιεί αυτόματη καταχώρηση λογιστικών εγγραφών.