Η Bewise υλοποίησε έργο για λογαριασμό της Loulis Food Ingredients, που αφορά στο σύστημα Intelligence με χρήση του Power BI και σύνδεση με το υπάρχον SAP HANA, που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Το σύστημα παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες σε καθημερινή βάση:-  Πληροφορίες πωλήσεων με βάση την χρονική ανάλυσή τους.-  Στοχοποίηση πωλητών και επίτευξη στόχων.-  Χρήση AI δυνατοτήτων του Power BI για την πρόβλεψη πωλήσεων και την επεξήγηση των γραφημάτων.- Ανάλυση αγορών.-  Financial reports – PnL – Cashflow – Ανάλυση υπολοίπων πελατών.- Κοστολόγηση παραγωγής.-  Ανάλυση αποθεμάτων – Εικόνα αποθήκης σε μία δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Σύγκριση αποθεμάτων και τάσεων ανά προϊοντική κατηγορία, εργοστάσιο και αποθηκευτικό χώρο.