Η Bewise υλοποίησε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού μια εταιρεία Ναυτικών Τεχνικών Συμβούλων Evdemon & Partners, με τη χρήση τεχνολογίας Microsoft. Η εταιρεία κατέληξε στην Bewise αναζητώντας μια ολοκληρωμένη λύση ERP.

Η ομάδα της Bewise, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε υλοποιήσεις ERP πρότεινε και ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του D365 Business Central της Microsoft, καλύπτοντας όλα τα αιτήματα και τις ανάγκες της Evdemon & Partners.

Παράλληλα, η εταιρεία επιθυμούσε να έχει real-time  παρακολούθηση των πλοίων και των ασφαλιστικών εταιρειών που διαχειρίζεται και να καταγράφονται άμεσα τα αιτήματα πραγματογνωμοσύνης και επισκέψεων επιθεωρητών (surveyors), όπως επίσης οι σχετικές χρεώσεις σε πολλαπλά νομίσματα και τα σχετικά timesheets. Η υλοποίηση του συστήματος του surveyors’ app έγινε με τεχνολογίες Microsoft Power Apps & Power Automate και συνέβαλε στην ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών.

Επιπλέον, η υλοποίηση συστήματος Business Intelligence (Power BI) έδωσε στην εταιρεία την ευελιξία να οπτικοποιήσει εύκολα και γρήγορα αναφορές πωλήσεων (Sales reports), κέρδη και ζημιές (PnL) και να αποκτήσει πρόσβαση σε ενοποιημένες καρτέλες πελατών (open items).