Έναν σχεδόν χρόνο από την ανάληψη του πρώτου έργου Πληροφορικής στην CPI, η BEWISE έχει πλέον ολοκληρώσει ένα σύνολο λύσεων στον οργανισμό. Η συνεργασία των εταιρειών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με IT AuditAssessment, όπου καταγράφηκε με κάθε λεπτομέρεια και σε κάθε επίπεδο η κατάσταση της τεχνολογικής υποδομής, οι εσωτερικές διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, αλλά και μεταξύ της CPI και των πελατών της.

Επόμενο βήμα ήταν η αναβάθμιση της IT υποδομής σε επίπεδο servers, networking, security, back up και policies. Παράλληλα, full time μηχανικός της BEWISE σε μορφή IT Outsourcing, εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες ΙΤ του οργανισμού και των χρηστών, ενώ μέσω του BEWISE Network Monitoring Platform, υλοποιήθηκε σύστημα Ticketing για καταγραφή αιτημάτων προς το IT, warnings και errors για το σύνολο του εξοπλισμού. Στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της CPI είναι επίσης η μετάβαση του οργανισμού στο Microsoft365 και Microsoft Teams, όπως και η χρήση του PowerBI ως εργαλείο reportingκαι data analytics.