Πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, κατολισθήσεις και πλημμύρες, διάβρωση των εδαφών, έλλειψη υδάτινων πόρων, τοξικά βιομηχανικά ατυχήματα, μεταφορά σαχαριανής σκόνης & καπνού, ηφαιστειακή δρα-στηριότητα και τσουνάμι. «Οι φυσικές καταστροφές εκδηλώνονται σε διάφορες μορφές και η διαχείρισή τους δεν μπορεί να γίνει χωρίς την καίρια συμβολή της τεχνολογίας» όπως εξομολογείται στο NetFAX, ο Δρ. Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ και Διευθυντής του Κέντρου BEYOND.

Το κέντρο BEYOND εξειδικεύεται σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο φυσικών καταστροφών. «Μέσω των υποδομών κλίμακας και υπηρεσιών του BEYOND εξασφαλίζεται η συνεχή παρατήρηση, καταγραφή πληροφοριών και εξαγωγή επιστημονικής γνώσης για τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο» αναφέρει ο Δρ Χάρης Κοντοές και συνεχίζει.

«Μόνο τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε δεχθεί αιτήματα παροχής βοήθειας για τη διαχείριση κρίσεων από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, καθώς και αιτήματα για την υποστήριξη ενεργειών ανθρωπιστικής βοήθειας, από περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Αφρική, και Ασία».

Οι πληροφορίες που προσφέρει το BEYOND για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών είναι αρκετές. Ήδη, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν εγκατασταθεί οθόνες με δεδομένα πραγματικού χρόνου που τροφοδοτούνται από τις μονάδες επεξεργασίας του Κέντρου BEYOND και δίνουν την έγκαιρη ανίχνευση και συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των πυρκαγιών, από το ξέσπασμά τους μέχρι και το οριστικό σβήσιμό τους, αξιοποιώντας το εξειδικευμένο για τη διαχείριση των πυρκαγιών δορυφορικό σύστημα FireHub του Κέντρου BEYOND.

«Το FireHub έχει διακριθεί διεθνώς από το Παγκόσμιο Διαστημικό Πρόγραμμα “Copernicus» ως η καλύτερη λειτουργούσα διαστημική υπηρεσία. Αποτελεί μια μόνο από τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει το κέντρο μας και προσφέρεται σε επιχειρησιακή μορφή. Διαθέτουμε επίσης, το σύστημα FloodHub για τη διαχείριση των πλημμυρών και την έγκαιρη ενημέρωση της εικόνας του πλημμυρικού γεγονότος, τροφοδοτούμενο ταυτόχρονα από δορυφορικές και επίγειες παρατηρήσεις δικτύων πολιτών, το σύστημα GeoHub για την επιφανειακή παραμόρφωση του εδάφους, μια χρήσιμη επιστημονική γνώση που επικουρεί τη διαχείριση σεισμικών, κατολισθητικών, και ηφαιστειακών καταστροφικών γεγονότων, το σύστημα DustHub προσφέροντας υπηρεσίες πραγματικού χρόνου σχετικών με τη διασπορά καπνού, ερημικής σκόνης και τοξικών αερίων ως αποτέλεσμα βιομηχανικών ατυχημάτων.

Τέλος, προσφέρεται το σύστημα SolarHub που δίνει εκτιμήσεις πραγματικού χρόνου αλλά και προγνώσεις σχετικές με τα αποθέματα ηλιακής ενέργειας, υπηρεσίες οι οποίες αξιοποιούνται από βιομηχανίες, αλλά και κρατικούς οργανισμούς (όπως ο ΑΔΜΗΕ). Εν κατακλείδι, όλες αυτές οι υπηρεσίες αξιοποιούνται από επιχειρησιακούς φορείς της χώρας μας και του εξωτερικού καθώς και Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε φάση προγενέστερη της κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, όπως και υπηρεσίες της επομένης ημέρας της κρίσης, οπότε και απαιτείται η λεπτομερής απογραφή και η υποβοήθηση των πληγέντων» τονίζει ο Χ. Κοντοές, δίνοντας το στίγμα του BEYOND.

Τεράστιοι όγκοι δεδομένων
«Από τότε που η Ευρώπη ξεκίνησε το διαστημικό πρόγραμμα Copernicus, δημιουργήθηκαν διαστημικές αποστολές που παράγουν τεράστιο όγκο από terabytes (TB) δεδομένων καθημερινά. Το BEYOND αποτελεί μέρος της παγκόσμιας επίγειας υποδομής του προγράμματος Copernicus και λειτουργεί επιχειρησιακά πληθώρα κόμβων (Hubs) συλλογής και αναδιανομής των δορυφορικών δεδομένων των αποστολών Sentinels (Hubs) του Copernicus.

Σε απευθείας σύνδεση με τους επίγειους σταθμούς λήψης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), τουλάχιστον 55ΤΒ δορυφορικών δεδομένων συλλέγονται καθημερινά στους κόμβους του BEYOND, και από εκεί αναδιανέμουμε γύρω στις 80 χιλιάδες δορυφορικές εικόνες καθημερινά στον παγκόσμιο ιστό και σε Διαστημικές Υπηρεσίες άλλων χωρών όπως NASA, USGS, NOAA, Geoscience Australia» σημειώνει ο Χ. Κοντοές, περιγράφοντας μια από τις βασικές υποδομές του Κέντρου.

Όπως συμπληρώνει ο ίδιος, κατάλληλα επιλεγμένα δορυφορικά δεδομένα ανατροφοδοτούνται στις συστοιχίες υπολογιστικών μονάδων (clusters) του BEYOND στις εγκαταστάσεις του ΙΑΑΔΕΤ στην Πεντέλη και στο ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Εκεί συνδυάζονται με άλλα δεδομένα επιγείων δικτύων και δεδομένα πολιτών όπως μετεωρολογικά δεδομένα που φτάνουν μέσω κινητών συσκευών και ιστορικά στοιχεία. Στα συστήματα αυτά τρέχουν μοντέλα προσαρμόζοντας τα δεδομένα και αναπαράγοντας όσο πιστότερα γίνεται την πραγματική κατάσταση, δίνοντας επιχειρησιακές εικόνες της καταστροφής σε πραγματικό χρόνο.

«Πρακτικά ό,τι συζητάμε εδώ έχει να κάνει με τη λεγόμενη συγχώνευση δεδομένων (data fusion) και χρήση μοντέλων που τροφοδοτούνται σε συνεχή βάση από επίγεια, και δορυφορικά δίκτυα αλλά και δίκτυα πολιτών (crowd), και όλος αυτός ο κύκλος ανατροφοδότησης επιτρέπει την εξομοίωση της κατάστασης και τη συνεχή δημιουργία επιχειρησιακών εικόνων. Οι περισσότερες πυρκαγιές, για παράδειγμα, ανιχνεύονται από εμάς πολύ νωρίς, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο που κυμαίνεται ενίοτε από ένα τέταρτο πριν την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής μέχρι και δέκα λεπτά αργότερα.

Από τη στιγμή της πρώτης ανίχνευσης δίνουμε συστηματικά μια ενημερωμένη εκτίμηση της κατάστασης, η οποία είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, με συχνότητα 5 λεπτών της ώρας. Για να βγει από όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη δεδομένων η χρήσιμη πληροφορία χρησιμοποιούνται τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, νευρωνικά δίκτυα και μοντελοποιήσεις που συνεπάγονται ένα υπερμεγέθη όγκο υπολογισμών».

Εφαρμογή στην πράξη
«Στις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού το σύστημα FireHUB λειτούργησε αδιαλείπτως όπως και κάθε καλοκαίρι. Η έναρξη των σημαντικότερων πυρκαγιών δόθηκε μέσα στα πρώτα 5 λεπτά της ώρας…». Προϋπόθεση για την έγκαιρη προειδοποίηση αποτελεί ο καθαρός ουρανός, καθώς πρόκειται για εντοπισμό από οπτικά δορυφορικά συστήματα γεωστατικής τροχιάς που πετάνε 36.000km μακριά από την επιφάνεια της γης.

Συνεχίζοντας με την περιγραφή της λειτουργίας του FireHUB o κ. Κοντές τονίζει πως «Ο καπνός από τη φωτιά δεν είναι πρόβλημα, γιατί το σύστημα μετρά τη θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα τη στιγμή της παρατήρησης όταν υπάρχει οπτική επαφή. Ωστόσο, όταν παρεμβάλλονται σύννεφα ο δορυφορικός δέκτης δεν μπορεί να ανιχνεύσει τη θερμική κατάσταση του σώματος».

«Με το που θα εντοπίσει ο δέκτης SEVIRI των δορυφόρων Meteosat Second Generation τη θερμική ακτινοβολία που προέρχεται από καιόμενη επιφάνεια, ξεκινάει μια σύνθετη επεξεργασία. Η πολυπλοκότητα και συνάμα η καινοτομία του συστήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι δίνεται στον παρατηρητή εικόνα της επιφάνειας που είναι κατά 50 φορές λεπτομερέστερη και αναλυτικότερη από αυτή που διακρίνει το “μάτι” του δορυφόρου.

Η διακριτική ικανότητα του δέκτη SEVIRI είναι μικρή και αυτό αποτελεί βασικό μειονέκτημα του συστήματος στη συνεχή παρατήρηση. Ωστόσο το ίδιο δορυφορικό σύστημα έχει και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που είναι η δυνατότητά του να μας ενημερώνει κάθε πέντε λεπτά της ώρας. Αυτό που κάνει το σύστημα FireHUB καινοτόμο με διεθνή πρωτοτυπία που δεν έχει υπάρξει αλλού, είναι ότι δίνει την κατάσταση της πυρκαγιάς σε ανάλυση και λεπτομέρεια που φτάνει τα 500m στο έδαφος που πρακτικά σημαίνει 50 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την αρχική παρατήρηση του δορυφόρου» τονίζει ο Χ. Κοντοές.

Από τα πολλά παραδείγματα πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού δύο από τα πλέον σημαντικά ήταν οι πυρκαγιές στην Ελαφόνησο και στην Εύβοια. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα FireHUB παρακολουθούσε συστηματικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη τους και ενημέρωσε για τους κύκλους έντασης του φαινομένου (έναρξη, διασπορά, καταστολή, ύφεση, αναζωπύρωση, τελική καταστολή) καθ’ όλο το 24ωρο. Έτσι, το σύστημα FireHUB ήταν αρωγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εντόπιζε κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώσεις και ενημέρωνε κατάλληλα τις αρχές.

Μοντελοποιώντας τις πλημμύρες
Όσον αφορά στις πλημμύρες, το Κέντρο Αριστείας BEYOND, έχει αναπτύξει το δικό του σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος, τα οποία συλλέγονται στους δορυφόρους Sentinel-1 του Copernicus. Οι δορυφόροι αυτοί βρίσκονται γύρω στα 500 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη και δίνουν μια εικόνα για την περιοχή ενδιαφέροντος κάθε 2-3 ημέρες. «Επιχειρούμε την εξομοίωση της κατάστασης για το πώς εξελίσσεται η πλημμύρα τροφοδοτώντας τα μοντέλα με δεδομένα παρατήρησης από δορυφόρους αλλά και επίγεια δεδομένα, γεγονός που επιτρέπει να έχουμε καλύτερη γνώση της περιοχής που πλήττεται.

Στη Μάνδρα, για παράδειγμα, όταν ‘τρέξαμε’ για πρώτη φορά τα μοντέλα μας προκειμένου να ενημερώσουμε για το πώς θα εξελιχθεί η πλημμύρα, η γνώση μας για τις αλλαγές που είχαν επέλθει στο τοπίο από τις παρεμβάσεις των κατοίκων ήταν ανύπαρκτη. Οπότε δεν υπήρχαν τα σωστά δεδομένα (για παράδειγμα ποια ρεύματα είχαν κλειστεί και είχαν γίνει δρόμοι κλπ). Εδώ αξιοποιήθηκαν άμεσα με το που έγιναν διαθέσιμα τα δορυφορικά δεδομένα για να εμπλουτίσουμε την γνώση μας για την περιοχή.

Η Μάνδρα απετέλεσε αντικείμενο μιας αναλυτικής μελέτης που προωθήθηκε σε όλες τις αρχές πολιτικής προστασίας της χώρας. Το βασικό συμπέρασμα αυτής, είναι ότι η ανάλυση της κινδύνου πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι σε χρόνο προγενέστερο (offline) και έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφορίας με τη χρήση των δορυφόρων για τη καλύτερη γνώση της περιοχής.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά την παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών κατά την κρίση. Στη φάση αυτή της κρίσης τρέχουν μοντέλα που αξιοποιούν την πληροφορία που έχει συλλεγεί από δορυφόρους όπως προαναφέρθηκε και τη συνδυάζουν με την εικόνα που μεταφέρεται μέσω των κινητών από το πεδίο, ώστε να παράγεται μια πιστή επιχειρησιακή εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Μέρος της δουλειάς του Κέντρου Αριστείας αποτελεί επίσης και η επόμενη ημέρα, ήτοι η αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε το καταστροφικό γεγονός. Αυτό έγινε και στην Μάνδρα αλλά και στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι, στη πυρκαγιά της Θάσου, στον σεισμό της Κεφαλονιάς και αλλού. Εδώ γίνεται χρήση μη επανδρωμένων εναερίων μέσων (drones) προκειμένου να εκτιμηθεί με λεπτομέρεια το μέγεθος της καταστροφής, βοηθώντας έτσι τη ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) του ΥΠΟΜΕΔΙ (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) να κάνει την αποτίμηση και να δώσει τις αποζημιώσεις, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα των αιτημάτων.

Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου
Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα του BEYOND αφορά τη διαχείριση των σεισμών. Αν και για πρόβλεψη δεν υπάρχει νόημα να μιλά κανείς ακόμη σήμερα αυτό που μπορεί να γίνει είναι μια εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου: «Μια τέτοια εκτίμηση μπορεί να αναφέρεται σε επίπεδο οικοδομής ή και οικοδομικού τετραγώνου και βασίζεται στην ιστορική γνώση της σεισμικότητας της περιοχής, στη συλλογή στοιχείων μέσω της ανάλυσης των δορυφορικών δεδομένων επιτρέποντας τη σύνταξη μελετών τρωτότητας των κτηρίων και υποδομών και των αναμενόμενων καταστροφών.

Ειδικότερα για την Ελλάδα έχουμε κάνει σχετικές μελέτες στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών οι οποίες αφορούσαν σε επτά πυκνοκατοικημένους δήμους της Αττικής. Στη χώρα μας δεν μας έχει δοθεί η δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε συστηματικά την δυνατότητα αυτή και σε άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου, σε αντίθεση με την Αυστρία, όπου μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε μια αντίστοιχη μελέτη που κάλυπτε σχεδόν όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε η αναμενόμενη καταστροφή σε οικοδομές, οδικό δίκτυο, και άλλες κρίσιμες υποδομές, και έγιναν επιπρόσθετες εκτιμήσεις για καταστροφές από δευτερογενείς κινδύνους (κατολισθήσεις, και πλημμύρες) συνεπεία του σεισμού, όπου παράξαμε γύρω στα 8.000 διαγράμματα και χάρτες με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία καταστροφών σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου» αναφέρει εμφατικά ο Χ. Κοντοές.

Αυτό όμως που έχει σημαντική ερευνητική αξία και παράγει σημαντική νέα γνώση περί της σεισμικότητας μιας περιοχής, είναι η δυνατότητα μέτρησης από το διάστημα παραμορφώσεων του φλοιού και τεκτονικού τύπου μικρομετακινήσεις σε επίπεδο χιλιοστού του μέτρου. «Αυτό που συνήθως κάνουμε είναι να μοντελοποιούμε το σεισμικό ρήγμα μιας περιοχής (το βάθος του σεισμού, την εκλυόμενη ενέργεια, τη γεωμετρία του ρήγματος κ.λπ.), εμπλουτίζοντας μια βάση γνώσης ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα παρατηρητήριο σεισμικών γεγονότων και παραμορφώσεων που είναι προσβάσιμο από το Portal του συστήματος GeoHub του BEYOND», επισημαίνει ο Χ. Κοντοές.

Το παρατηρητήριο του GeoHub (geObservatory) μέσα στη διετία 2018-2019 έχει καταγράψει και διαπιστώσει περισσότερα από 30 γεγονότα που σχετίζονται με πεδία παραμόρφωσης μετά από σεισμό και ηφαιστειακή διέγερση. To geObservatory είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη εφαρμογή που αξιοποιεί δεδομένα ραντάρ από τους δίδυμους δορυφόρους Sentinel- 1A&1B και παράγει online χάρτες της εδαφικής παραμόρφωσης που σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα. «Ο ρόλος του geObservatory είναι διττός: αφενός, αμέσως μετά από κάποιο έντονο γεωφυσικό φαινόμενο, προσφέρει τις πρώτες ενδείξεις για τις μέγιστες επιφανειακές παραμορφώσεις και κατά συνέπεια τις μέγιστες καταστροφές.

Αφετέρου μέσα από τη συστηματική ενεργοποίησή του για μια σειρά από σημαντικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, δημιουργείται ένα παρατηρητήριο, μια μοναδική βάση δεδομένων στην οποία έχουν καταγραφεί οι εδαφικές παραμορφώσεις με μια ενιαία μεθοδολογία για σεισμικά γεγονότα με διαφορετικούς μηχανισμούς γένεσης».

Όλα είναι… πρόληψη
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής είναι η πρόληψη, δηλαδή να υπάρχει μια εκ των προτέρων γνώση μέσω της εκτίμησης του κινδύνου. Με την εφαρμογή σεναρίων και μάλιστα των πλέον δυσμενών για την εμφάνιση ενός κινδύνου και την αποτίμηση της καταστροφής, δημιουργείται η απαραίτητη γνώση για το πώς πρέπει να ενεργήσει κανείς όταν συμβεί το καταστροφικό γεγονός.

«Οφείλεις, πολύ νωρίτερα να ενημερώσεις τον κόσμο για τους κινδύνους και το πώς πρέπει να δράσει αν γίνει το κακό […] Στο πλαίσιο αυτό εκπονήσαμε μελέτες εκτίμησης κινδύνου για Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας είκοσι και πλέον χωρών και για πολλές διαφορετικές περιπτώσεις καταστροφών που περιλαμβάνουν ενδεικτικά πυρκαγιές, βιομηχανικές έκρηξεις σε εργοστάσια, ενεργοποίησεις ηφαιστείων και ροής λάβας, καταιγίδες στα ανοιχτά του ατλαντικού ωκεανού, σεισμούς, τσουνάμι, διαρρές τοξικών αερίων.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές για την ενημέρωση και κυρίως την εκπαίδευση των πολιτών για το πώς πρέπει να αντιδράσουν αν συμβεί κάποιο τέτοιο κακό γεγονός. Δυστυχώς, τέτοιο σχέδιο δεν είχε εκπονηθεί στην καταστροφή στο Μάτι, αλλά και εν γένει τέτοια σχέδια δεν υπάρχουν ούτε έχουν επικαιροποιηθεί στη χώρα μας αποτυπώνοντας τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα. Λείπουν τα σωστά και ακριβή σχέδια προετοιμασίας και εκτίμησης κινδύνου, τα σχέδια εκκένωσης περιοχών, κάτι που παραδέχονται και οι ίδιες οι αρχές….», τονίζει με δυσαρέσκεια ο Χ. Κοντοές.

«Για εμάς στόχος είναι όλες οι υπηρεσίες μας να βρουν ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους επιχειρησιακούς φορείς, να μας περιγράψουν τις ανάγκες τους και κάθε μέρα να προσπαθούμε να βρισκόμαστε δίπλα τους πιο εξειδικευμένα και στοχευμένα. Φέτος για παράδειγμα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελαφόνησο και στην Εύβοια παρότρυνε τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω του συστήματος FireΗUB … Εμείς παραμένουμε αρωγοί στην πολιτεία και στους πολίτες μέσω της καθημερινής βελτίωσης των υπηρεσιών», κλείνει ο Χ. Κοντοές.

Υποδομές
To ΒΕΥΟΝD διαθέτει σημαντικές επίγειες υποδομές οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λήψη δορυφορικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, μία από αυτές το ελληνικό Mirror Site HNSDMS το οποίο παρέχει σε πραγματικό χρόνο στη διεθνή ερευνητική κοινότητα και στον ιδιωτικό τομέα δεδομένα των δορυφορικών αποστολών Sentinels (S-1, S-2, S-3) (Copernicus) που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) εμπιστεύτηκε στο Κέντρο τη λειτουργία πολλών επιπρόσθετων κόμβων συλλογής και αναδιανομής δεδομένων των δορυφορικών αποστολών Sentinels, γνωστού πλέον στην παγκόσμια κοινότητα ως Sentinels GreekHUB. Πρόκειται για μια βασική υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας που λειτουργεί αδιαλείπτως, διανέμοντας μηνιαίως 1,5PΒ δεδομένων σε όλο τον πλανήτη με ταχύτητα που αγγίζει τα 10 Gbps με χρήση του δικτύου GEANT και την προσφορά υπολογιστικών μέσων του ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Στις εγκαταστάσεις του στην Πεντέλη το Κέντρο διαθέτει και λειτουργεί κεραία συλλογής (X-/L-band) δορυφόρων,  μοναδική στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και επίγειο σύστημα αρχειοθέτησης δορυφορικών δεδομένων των αποστολών EOS (AQUA, TERRA)/NASA, SUOMI NPP/NASA, NOAA/AVHRR, METOP, FY κλπ). H εμβέλεια κάλυψης της κεραίας είναι ολόκληρη η ΝΑ Ευρώπη, Β. Αφρική, Μ. Ανατολή και τα Βαλκάνια.

Παράλληλα λειτουργεί κεραία (DVB-2) συλλογής καθώς και επίγειο σύστημα αρχειοθέτησης δορυφορικών δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, των δορυφορικών αποστολών EUMETSAT (MSG1, MSG2, MSG3). Το BEYOND διαθέτει κέντρο επεξεργασίας αποτελούμενο από servers μεγάλης υπολογιστικής ισχύος καθώς και αρχείο 300ΤBytes για την αρχειοθέτηση και ανάκτηση προς επεξεργασία των δεδομένων και την υποστήριξη των υπηρεσιών FireHUB, FloodHUB, GeoHUB κ.λπ.

Σε συνδυασμό δε με τις μονάδες μη επανδρωμένων αερομεταφερόμενων πλατφορμών (UAV, Drones), τύπου e-Bee SenseFly σταθερής πτέρυγας για μεγάλες αποστάσεις, και το οκτακόπτερο ATLAS για ανύψωση πολλαπλών δεκτών μεγαλύτερου φορτίου (~5kgr), το κέντρο μπορεί και διαθέτει στην πολιτεία υπηρεσίες υψηλής ακριβείας.