Νέα χρονιά, νέες προοπτικές και νέοι στόχοι. Θα βασιστούμε άραγε σε παρόμοιες μεθόδους και τακτικές ή σκοπεύουμε να αλλάξουμε κάποια ελάχιστα σημεία στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Θα σταθώ σε κάποια σημεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εξελίξουμε τη διαχείριση των υπηρεσιών του οργανισμού μας.

Νέα χρονιά, νέες προοπτικές και νέοι στόχοι. Θα βασιστούμε άραγε σε παρόμοιες μεθόδους και τακτικές ή σκοπεύουμε να αλλάξουμε κάποια ελάχιστα σημεία στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Θα σταθώ σε κάποια σημεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εξελίξουμε τη διαχείριση των υπηρεσιών του οργανισμού μας.

Δουλέψτε όσο μπορείτε πιο κοντά με τους πελάτες σας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Service Desk agents που επενδύουν μερικές ώρες την εβδομάδα δίπλα σε ομάδες business του οργανισμού, επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις από συναδέλφους που δεν το πράττουν. Η αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών απαιτεί και εμπειρία στο πώς πραγματικά περιμένει ο πελάτης να εξυπηρετηθεί όταν το απαιτήσει. Όταν επιθυμείτε να σχεδιάσετε ή να αλλάξετε μια διαδικασία διαχείρισης υπηρεσιών, προτείνετε στον πελάτη να συμμετάσχει στη βελτίωση της εμπειρίας του. Σίγουρα το επιθυμεί. Πολλοί οργανισμοί δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στη διαχείριση προβλημάτων, αλλά ποτέ δεν είναι πολύ αργά ή πολύ νωρίς, για να υιοθετήσετε τη διαδικασία. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε τα Top 10 προβλήματα του οργανισμού σας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Η ανάλυση των συμβάντων σε μηνιαία βάση θα είναι χρονοβόρα, αλλά η ανταμοιβή αρκετά χρήσιμη για να σας βοηθήσει να μειώσετε τον συνολικό αντίκτυπο των Top 10 προβλημάτων σας.

Επενδύστε περισσότερο χρόνο στη συνεχή βελτίωση υπηρεσιών. Αναθέστε σε κάθε τμήμα σας το χτίσιμο ενός ‘CSI register’ που θα είναι περισσότερο παράγωγο της κουλτούρας και συμπεριφορών παρά διαδικασιών και εργαλείων. Σκεφτείτε για λίγο την τράπεζα μεθοδολογιών που έχετε συνθέσει ως οργανισμός. Θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί; Αν ναι πώς μπορείτε να το πράξετε ; Το ITIL είναι το ευρύτερα γνωστό πρότυπο στη διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής. Μάθετε για τις νέες ITSM ιδέες που ακούγονται και συνδυάστε τις, όπως COBIT, Agile, DevOps, Kanban κ.ο.κ. Κάποιες από αυτές θα τις συναντήσουμε στο επερχόμενο 7ο Συνέδριο ITSM Νότιο-ανατολικής Ευρώπης την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου. Πάνω από όλα, διασκεδάστε τη δράση σας όσο στοχεύετε στο Beyond ITSM.