Μια πληθώρα IT projects υλοποίησε η Del Monte Hellas το 2017, τα οποία αφορούσαν τη βελτίωση των εσωτερικών εφαρμογών για να ανταποκριθούν καλύτερα στους στόχους της εταιρείας.

«Στον τομέα των υποδομών ολοκληρώσαμε το server virtualization και επεξεργαζόμαστε νέες τεχνολογίες backup & replication, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων disaster recovery» δηλώνει στο NetFAX, ο Λουκάς Σδρόλιας, IT Manager Greece, Regional IT Compliance Manager της Del Monte Hellas SA. «Παράλληλα, χρησιμοποιούμε εργαλεία Business Intelligence για την ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων, αλλά και δεδομένων IT General Controls και ταυτόχρονα εναρμονίζουμε τις IT πολιτικές στις νέες ανάγκες και τεχνολογικές εξελίξεις» συμπληρώνει.

Ανάμεσα στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας το 2018 περιλαμβάνεται η εναρμόνιση των συστημάτων και των διαδικασιών GDPR και η περαιτέρω βελτίωση των εφαρμογών, ειδικά στον τομέα ανάλυσης του κόστους παραγωγής και στην αυτοματοποίηση μέσω χρήσης τεχνολογιών scanning. Στον τομέα του Business Intelligence «θα αναπτυχθούν εσωτερικά dashboards για την έγκαιρη αναγνώριση επιχειρηματικών τάσεων και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων».

Παράλληλα, η εταιρεία θα επενδύσει στη βελτίωση του εσωτερικού δικτύου, την ανανέωση των υπολογιστών των χρηστών και την εγκατάσταση συσκευών backup με δυνατότητα replication στο cloud και σε άλλα sites. Στα υπόλοιπα πλάνα της Διεύθυνσης Πληροφορικής περιλαμβάνονται, η αντικατάσταση της υφιστάμενης τεχνολογίας με σύγχρονη, βασισμένη σε VoIP όπως και «η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος βάσεων δεδομένων με άλλο, συμβατό με τα συστήματα της πολυεθνικής εταιρείας».